PL - Laboratorium Nanostruktur
Instytut Wysokich Ciśnień PAN
EN - Laboratory of Nanostructures
Institute of High Pressure Physics PAS  

Zakup usługi polegającej na opracowaniu formuły nanowypełniacza hydroksyapatytowego oraz metodologii wypełniania tytanowego implantu kręgosłupowego


W tym roku zakończył się projekt organizowany przez PARP pod tytułem:

Zakup usługi polegającej na opracowaniu formuły nanowypełniacza hydroksyapatytowego oraz metodologii wypełniania tytanowego implantu kręgosłupowego.

Kwota dofinansowania badań: 479 023,50 PLN

Czas trwania: od 21.05.2021 do 31.07.2023

Odbiorca projektu/ Zamawiający: Intergos Sp. z o.o.

Cel projektu: Celem projektu było opracowanie wstrzykiwalnej pasty z nanohydroksyapatytu oraz metodologii wypełniania nią porowatości tytanowego implantu kręgosłupa.

Wstrzykiwane pasty z nanohydroksyapatytu są atrakcyjnymi substytutami kości dla medycyny regeneracyjnej. Wypełnienie porowatości tytanowego implantu kręgosłupa bioaaktywną ceramiką ma zapewnić przerośnięcie go tkanką kostną i tym samym zwiększenie stabilności implantu w organizmie. Głównym wyzwaniem jest połączenie pożądanych właściwości fizykochemicznych i biologicznych nanocząstek z właściwościami użytkowymi ( wstrzykiwalnością oraz stabilnością) pasty.

Prace nad wstrzykiwalną pastą polegały na opracowaniu jej składu oraz konsystencji. Celem prac było zastosowanie wysokiego stężenia nanometrycznego hydroksyapatytu GoHAP.

Nanohydroksyapatyt jest bioaktywnym materiałem stymulującym wzrost tkanki kostnej.

Nanocząstki hydroksyapatytu dzięki temu, że są mniejsze niż mikrocząstki degradują się w organizmie oraz są bardziej bioaktywne. Wraz ze spadkiem wielkości ziarna w przedziale

między 10- 60 nm wzrasta rozpuszczalność takich nanocząstek, zmieniają się też właściwości użytkowe pasty, w tym lepkość oraz stabilność.

Badania nad wstrzykiwalną pastą na bazie GoHAP ukierunkowane były na nadaniu paście właściwości użytkowych ułatwiających jej aplikacje przy wysokich stężeniach GoHAP. Właściwości pasty ( wstrzykiwalność oraz stabilność) modyfikowane były dodatkiem biodegradowalnych polimerów.

W trakcie projektu opracowano formuły past o różnym stężeniu nanocząstek GoHAP.