PL - Laboratorium Nanostruktur
Instytut Wysokich Ciśnień PAN
EN - Laboratory of Nanostructures
Institute of High Pressure Physics PAS  

BIOIMPLANT

 

Bio-implanty dla potrzeb leczenia ubytków tkanki kostnej u chorych onkologicznych. Celem projektu jest opracowanie nowoczesnych technologii w zakresie inżynierii tkankowej, które poprzez regenerację rozległych ubytków kostnych będą wspomagać leczenie chorób nowotworowych.

 

Nasz zespół współpracuje w realizacji projektu BIOIMPLANT, poprzez prace nad otrzymaniem nanokompozytu polimeru z nancząstkami hydorxyapatytu, o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej w stosunku do obecnie stosowanych poliierów.

 

Tytuł projektu: Bio-implanty dla potrzeb leczenia ubytków tkanki kostnej u chorych onkologicznych.

 

Czas realizacji: 01.2010 – 12.2013
Źródło finansowania: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Piorytet 1. – badania i rozwój nowoczesnych technologii


Partnerzy projektu:
1. Politechnika Warszawska
2. Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej- Curie
3. Politechnika Wrocławska
4. Warszawski Uniwersytet Medyczny

Abstrakt:
Głównym celem projektu jest opracowanie nowoczesnych technologii w zakresie inżynierii tkankowej, wspomagających leczenie chorób nowotworowych, stanowiących drugą co do częstości przyczyn zgonów i 17% przyczyn utraty zdrowia. Rozwój tych technologii wpłynie na wzrost innowacyjności konkurencyjności polskiej biotechnologii oraz na rozwój gospodarczy kraju i budowę gospodarki opartej na wiedzy.
W szczególności, projekt koncentruje się na opracowanii i przygotowaniu do wdrożenia nowatorskich produktów inżynierii tkankowej (bioimplantów), wspomagających regenerację i odtworzenie rozległych ubytków tkanek kostnych, które powstają w wyniku usuwania nowotworu.

Oczekiwane rezultaty:
Jako efekt końcowy projektu przewiduje się opracowanie metody leczenia onkologicznych ubytków kostnych w okolicy twarzoczaszki człowieka z zastosowaniem innowacyjnych technologii pozwalających wytworzyć produkt inżynierii tkankowej „na miarę” dla pacjenta oraz dokonać jego implantacji stosując komputerowe systemy wspomagania operacji.