PL - Laboratorium Nanostruktur
Instytut Wysokich Ciśnień PAN
EN - Laboratory of Nanostructures
Institute of High Pressure Physics PAS  

Koordynowane polskie i europejskie projekty (po 2000 r.) - zakończone

 

1. Europejskie Centrum Doskonałości High Pressure – High Pressure – a competitive method for advancement of interdyscypinary research and practical applications. 5ty – Ramowy program Komisji Europejskiej. Projekt zajął ex-equo 3-5 miejsce z 47 zdobytymi punktami na 50 możliwych, wśród kilkudziesięciu instytucji naukowych ze środkowej Europy. (750 000 € z Komisji Europejskiej i równowartość 750 000 € z MNiSW w ramach SPB Specjalnego Programu Badawczego). Przygotowanie projektu było wspólnym wysiłkiem czołowych naukowców CBW PAN. [2001-2004]

2. Europejskie Centrum Doskonałości PRENABIO, High Pressure Methods in Biology, Optoelectronics and Nanotechnology. 5-ty – Ramowy program Komisji Europejskiej (125 000 € z z Komisji Europejskiej i równowartość 125 000 € z MNiSW w ramach SPB). [2003-2005]

3. Międzynarodowa Sieć Naukowa Namic – Nano and Micro Materials. (750 tys. zł. z MNiSW) [2001-2005]

4. Koordynowanie grupy roboczej (Working Group) “High Pressure Tunning of High Pressure Reactions” w ramach Akcji COST D10. SPB COST MNiSW (1 200 tys. zł.) [2004-2009]

5. Otrzymywanie i optyczne właściwości nanokrystalicznych, transparentnych ceramik granatu itrowo-glinowego i tlenku cyrkonu domieszkowanych jonami ziem rzadkich. Grant MNiSW 4 T08D 039 24 (220 tys. zł. ) [2004-2007]

6. Sieć Badawcza WITNANO – Wirtualny Instytut Nanotechnologii, grupująca kilka instytucji naukowych z Polski: WIM PW, INTiBS PAN, IF PAN, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, ITE-PIB Radom (ponad 2 000 tys. zł.) [2006-2008]

7. Koordynowanie grupy roboczej (Working Group) w ramach Akcji COST D30: “Chemistry in High Energy Microenvironments”. SPB COST MNiSW (160 tys. zł.) [2007-2009]

8. Projekt Foresight Scenariusze rozwoju zaawansowanych materiałów metalicznych, ceramicznych i kompozytowych, finansowany z POiG i MNiSW. Koordynacja wspólnie z Prof. Wojciechem Nowackim i Dr Jackiem Kucińskim, z IPPT PAN. (3 500 000 zł.) [2006-2008]

9. Projekt rozwojowy DONANO: Domieszkowane nanoproszki dla innowacyjnego przemysłu (2 000 tys. zł. z MNiSW) - [2008 - 2011]

10. Synteza SHS submikronowych proszków węglika krzemu inicjowana mikrofalami. 7 T08D 013 14. Kierownik: mgr inż. Tadeusz Chudoba.

11. Technologia otrzymywania nanomateriałów na bazie ZrO2 do nowych luminescencyjnych czujników tlenu. N508 0851 33. Kierownik, dr inż. Janusz Daniel Fidelus