PL - Laboratorium Nanostruktur
Instytut Wysokich Ciśnień PAN
EN - Laboratory of Nanostructures
Institute of High Pressure Physics PAS  

Projekt NANODAK

 

NANODAK – projekt Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na rzecz Obronności i Bezpieczeństwa

„Ujawnianie śladów linii papilarnych nanocząsteczkami wytwarzanymi przy użyciu technologii wysokich ciśnień”

 

W grudniu 2018. w Laboratorium Nanostruktur rozpoczęto realizację projektu pt.: „Ujawnianie śladów linii papilarnych nanocząsteczkami wytwarzanymi przy użyciu technologii wysokich ciśnień”, nr DOB – BIO9/08/01/2018. Projekt o akronimie NANODAK finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Konkursu nr 9/2018 na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa.

W skład konsorcjum NANODAK wchodzą:

  • Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji - lider projektu
  • Instytut Wysokich Ciśnień PAN
  • firma TOMSAD.

 

Okres realizacji projektu obejmuje 36 miesiący od 03.12.2018. do 02.12.2021.

Istotą projektu NANODAK jest podniesienie skuteczności walki z przestępczością i terroryzmem poprzez zastosowanie nanotechnologii w wizualizacji śladów linii papilarnych. Celem projektu jest opracowanie nanomateriałów bezpiecznych dla zdrowia, które w porównaniu z technikami stosowanymi obecnie, poprawią jakość obrazowania odcisków, a przez to zwiększą liczbę identyfikowanych śladów.

Głównym zadaniem Instytutu Wysokich Ciśnień w projekcie NANODAK jest opracowanie zestawu nanodetektorów, zawierających nanocząstki syntezowane metodą wysokociśnieniową w Laboratorium Nanostruktur. Najlepsze spośród nich zostaną zwalidowane, po czym sprawdzone w warunkach operacyjnych. Rezultatem projektu będzie dokumentacja techniczna nanodetektorów rekomendowanych do komercjalizacji i powszechnego stosowania w daktyloskopii.

 

Osoby odpowiedzialne za realizację projektu z ramienia Instytutu Wysokich Ciśnień:

Członek Komitetu Sterującego, Kierownik Laboratorium Nanostruktur prof. Dr hab. Witold Łojkowski

Dane kontaktowe: tel. 22 876 0429, formularz kontaktowy

Kierownik Zespołu dr Anna Świderska-Środa

Dane Kontaktowe: tel. 22 888 0033, formularz kontaktowy