PL - Laboratorium Nanostruktur
Instytut Wysokich Ciśnień PAN
EN - Laboratory of Nanostructures
Institute of High Pressure Physics PAS  

NanoForCE

 

W maju 2011 w Instytucie Wysokich Ciśnień PAN, w Laboratorium Nanostruktur rozpoczęto realizację interdyscyplinarnego projektu europejskiego: ”Nanotechnology for Chemical Enterprises – how to link scientific knowledge to the business in the Central Europe”, o akronimie NanoForCE. Tytuł polski projektu: „Nanotechnologia dla przedsiębiorstw chemicznych – jak połączyć wiedzę naukową z biznesem na terenie Europy Centralnej”. Koordynatorem projektu w IWC PAN jest prof. Witold Łojkowski.

 

 

Geneza projektu NANOFORCE:

Z wykorzystaniem nanomateriałów oraz nanotechnologii (N&N) wiązane są nadzieje na znaczące polepszenie jakości życia ludzkiego i ochrony środowiska. Już obecnie N&N stosowane są powszechnie w tak istotnych obszarach, jak: medycyna, ICT, produkcja energii i żywności, woda, bezpieczeństwo. Rynek nanoproduktów jest zatem bardzo atrakcyjny ekonomicznie. Prowadzi to do silnej rywalizacji w skali globalnej, czego efektem jest obserwowany obecnie szybki wzrost jakości nanoproduktów oraz ciągłe poszerzanie ich oferty. Osiągnięcie przez Unię Europejską światowego poziomu konkurencyjności na rynku nanoproduktów nie będzie możliwe bez dobrze przemyślanych projektów i strategii rozwoju, realizowanych konsekwentnie, tak aby zwiększyć szanse regionów. Wymaga to jednak znaczącej intensyfikacji międzynarodowej współpracy oraz realizacji dobrze koordynowanych i scentralizowanych programów badań i rozwoju nanotechnologii. W tym kontekście opracowanie wspólnych strategii, wyrównanie różnic pomiędzy bardziej i mniej doświadczonymi regionami Europy, a także szybkie wdrożenia przemysłowe, będące efektem inwestycji poniesionych na rozwój i badania naukowe, powinny stanowić najważniejsze cele wspólnej polityki krajów europejskich w dziedzinie nano. Jest to wyzwanie dla gospodarki Unii Europejskiej i regionów Centralnej Europy.

Zadania i cele projektu NANOFORCE

Podstawowym celem projektu NANOFORCE jest wspieranie sektora innowacyjnych nanotechnologii w regionach Europy Centralnej. Jego zadaniem jest połączenie wysiłków publicznych i prywatnych organizacji (przedsiębiorstw, centrów naukowych, venture capitals i instytutów naukowych) w celu przeprowadzenia wspólnych, interdyscyplinarnych badań nanomateriałów (w ramach regulacji REACH) oraz wdrożenia do przemysłu najbardziej obiecujących wyników tych badań. Będzie to możliwe dzięki założeniu innowacyjnej ICT platformy nanotechnologicznej „Nanodeals Generator”, łączącej badania laboratoryjne z przemysłem chemicznym (nauka dla biznesu), a także dzięki podniesieniu poziomu edukacyjno-innowacyjnego w zakresie nanotechnologii. Konsekwencją tego przedsięwzięcia będzie wzrost liczby wszechstronnie wykształconych naukowców, szybko i z sukcesem odpowiadających na nowe wyzwania w dziedzinie innowacyjnych technologii, a jednocześnie posiadających poparty odpowiednią wiedzą zmysł przedsiębiorczości.

Spodziewane wyniki projektu NANOFORCE

Kluczowym wynikiem NANOFORCE będzie biała księga rekomendacji dla Komisji Europejskiej, zawierająca propozycje zmian w regulacjach REACH dla wybranych nanomateriałów, zgodnie z oceną ryzyka przeprowadzoną w ramach projektu. Ma to na celu określenie ram ułatwiających firmom dostosowanie technologii produkcji do wymogów gwarantujących bezpieczeństwo procesu wytwarzania oraz zastosowania ich nanoproduktów.

Kolejnymi efektami projektu będzie stworzenie mapy drogowej nanotechnologii obszaru Europy Centralnej oraz sporządzenie biznesplanu dla Funduszu Kapitałowego na sumę 30 mln EUR (The Venture Capital Fund), który powstanie dzięki międzynarodowym inwestorom.

Istotnym rezultatem NANOFORCE będzie ponadto znalezienie 100 potencjalnych powiązań partnerskich pomiędzy centrami naukowo-badawczymi i małymi oraz średnimi przedsiębiorstwami (SME) z regionu Centralnej Europy. Ma to na celu skierowanie uwagi naukowców na przemysłowe zastosowania ich odkryć.

Planowane jest także przeprowadzenie całego procesu od odkrycia do wdrożenia dla 8 międzynarodowych przedsięwzięć (np. joint ventures), tak aby osiągnąć przemysłowe zastosowanie innowacyjnych nanoproduktów.

1. Newsletter of NANOFORCE project No1_2012_November

2. Newsletter of NANOFORCE project No2_2013_February

3. Newsletter of NANOFORCE project No3_2013_June

4. Newsletter of NANOFORCE project No4_2013_October

5. Newsletter of NANOFORCE project_IWC PAN_PP_May 2013

 

Wydarzenia promujące projekt

Nano Info Day – na Politechnice Warszawskiej dwukrotnie odbyły się warsztaty promujące nanotechnologię, omawiające najnowsze trendy, jak i normy prawne. Gośćmi warsztatów byli specjaliści w tej dziedzinie o światowej renomie:

w 2012 roku:

 • Sonja Hartl
 • Nina Bednarek
 • Andrzej Krześlak
 • Dariusz Bugajski
 • Krzysztof Łokaj

w 2013 roku:

 • Paolo Manes
 • Joanna Sobczak
 • Krzysztof Maruszewski
 • Krzysztof Kurzydłowski
 • Luis Rino
 • Aharon Gedanken
 • Tomasz Ciach
 • Tomasz Puzyn
 • Helmut Schmid
 • Dariusz Smoleń

Macig Traing Course – warsztaty, zorganizowane 26-28 czerwca 2013 w Pradze, dedykowane były młodym naukowcom zainteresowanym stworzeniem firmy typu SPIN-off lub START-up. W wyniku konkursu z Polski wytypowano trzech młodych naukowców: Barbarę Romelczyk, Katarzynę Łubkowską oraz Igora Dzięciołowskiego.

 

Aktualne informacje o projekcie można znależć na stronie:

1. Mid Term results of the NANOFORCE Project, the Central Europe’s Programme.

2. http://www.nanoforceproject.eu/

3. Materiały

4. NANO - SIŁĄ napędową rozwoju Europy

5. Selected Innovative Technology Parks and Technology Transfer Centers in Poland

Więcej informacji:

Communication Manager of the NanoForCE project:

Mr. Ivo Stancek
Tel.: (+420) 266 793 580
Fax: (+420) 266 793 578
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.schp.cz
www.federchimica.it