PL - Laboratorium Nanostruktur
Instytut Wysokich Ciśnień PAN
EN - Laboratory of Nanostructures
Institute of High Pressure Physics PAS  

Projekt iTE

 

Metoda leczenia dużych ubytków tkanki kostnej u chorych onkologicznych z wykorzystaniem inżynierii tkankowej in vivo

 

Akronim: iTE
Numer: STRATEGMED3/306888/3/NCBR/2017
Program/Konkurs: STRATEGMED3
Jednostka finansująca: NCBR
Kierownik projektu: prof. dr hab. Witold Łojkowski
Funkcja: Beneficjent
Czas realizacji: 2017-2020

 

Konsorcjanci: Politechnika Warszawska (lider), Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Timeless Chirurgia Plastyczna, Całodobowa Klinika Weterynaryjna Puławska, Materials Care, Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

 

Opis
Głównym celem projektu jest opracowanie nowatorskiej metody regeneracji dużych ubytków tkanki kostnej u chorych onkologicznych opartej o zastosowanie rusztowań oraz inżynierii tkankowej in vivo (iTE).

Metoda leczenia składać się będzie z dwóch etapów, w pierwszym etapie po usunięciu guza kości w miejsce ubytku zostanie zaimplantowany nowoczesny element wypełniający ubytek (spacer) i jednocześnie uwalniający leki przeciwbakteryjne, oraz wspierający radio- i/lub chemioterapię.

W tym samym czasie nowoczesne bioaktywne i biodegradowalne rusztowanie zostanie wszczepione w ciele pacjenta ektopowo, w obszarze wspomagającym tworzenie nowej tkanki. Po wytworzeniu in vivo nowej tkanki kostnej, spacer zostanie usunięty, a prefabrykowany płat (produkt inżynierii tkankowej) zostanie pobrany i zaimplantowany w miejscu ubytku żuchwy, zapewniając jej funkcjonalność fizjologiczną i estetyczną.

Osiągnięcie celu wymaga opracowania nowoczesnego spacera, bioaktywnego rusztowania oraz metody ich wzbogacania w czynniki bioaktywne. Opracowane rozwiązania zostaną przebadane, zarówno w warunkach in vitro jak i in vivo, na modelach małych i dużych zwierząt.

Rolą Instytutu Wysokich Ciśnień PAN jest syntezowanie bioaktywnych cząstek nanohydroksyapatytu GoHAPTM oraz wytwarzanie bioaktywnej warstwy na bazie GoHAPTMmetodą pokrywania ultradźwiękowego. Metoda pokrywania jest nieinwazyjna i umożliwia nanoszenie aktywnych związków jak leki, czynniki wzrostu itp.