PL - Laboratorium Nanostruktur
Instytut Wysokich Ciśnień PAN
EN - Laboratory of Nanostructures
Institute of High Pressure Physics PAS  

Pomiary rozkładu wielkości cząstek przy pomocy : urządzenia Zetasizer-ZS z automatycznym systemem titracji

 

Zapraszamy serdecznie do skorzystania z naszej oferty pomiarów za pomocą urządzenia Zetasizer-ZS z automatycznym systemem titracji MPT-2.
Analizator Zetasizer Nano-ZS oparty jest na technologii dynamicznego rozproszenia światła (dynamic light scattering - DLS) i może mierzyć trzy wielkości charakteryzujące cząsteczki czy molekuły w dyspersjach cieczowych:

  • wielkość cząsteczek
  • potencjał zeta
  • masę cząsteczkową

System Zetasizer wyposażony jest w titrator MPT-2 umożliwia to określenie punktu denaturyzacji białek, a także umożliwia wykonanie tzw. pomiarów trendu oraz miareczkowania i dozowania.
Urządzenie to umożliwia badanie roztworów koloidalnym oraz zawiesin zawierających różnego rodzaju materiały, miedzy innymi:

  • nanoproszki
  • bioceramiki
  • pigmenty
  • polimery

Dlaczego nasza oferta jest najbardziej efektywna i najkorzystniejsza? Dlatego, że oferujemy Państwu pomiary na urządzeniu najnowszej generacji specjalnie stworzonej do badania cząstek nanometrycznych. Dodatkowo oferujemy pomiary komplementarne na podobnym urządzeniu starszego typu Analizator Zetasizer 3000, Malvern oraz dodatkowo pomiar wielkości cząstek metodą NTA „Nanoparticle Tracking Analysis” detekcji i wizualizacji indywidualnych nanocząstek w zawiesinie, która dostarcza informacji o rozmiarze, dystrybucji rozkładu i koncentracji cząstek na urządzeniuNanosight, Model NS500.
Posiadanie tych trzech urządzeń pomiarowych pozwala nam na wyciągnięcie z pomiarów maksymalnej ilości informacji o badanych roztworach koloidalnych i zawiesinach.

Parametry techniczne urządzenia:

 

Zetasizer Nano ZS
Pomiar wielkości

Zakres wielkości cząsteczek

0,6 nm – 6 µm
Minimalna objętość 12 μL
Zakres stężeń cząsteczek od 0,00001%w do 40%w
Kąt pomiaru 173°
Pomiar Zeta potencjału Zakres wielkości cząsteczek 5 nm ÷ 100 μm
Zakres nie ma realnych ograniczeń
Minimalna objętość 0.75 mL
Maksymalna przewodność 200 mS/cm
Mobilność ±10 µcm/Vs
Zakres pH 1 - 14
Pomiar masy cząsteczkowej Zakres wielkości 1•103 - 2•107 Daltonów
Minimalna objętość dla pomiaru ręcznego 12 μL
Minimalna objętość dla pomiaru z automatem miareczkującym MPT-2 3 mL
Automatyczny pomiar trendu Program standardowy np. w funkcji czasu i pH
Pomiar automiareczkującym MPT-2 z odgazowywaczem Np. w funkcji pH, przewodności i zawartości dodatku
Temperaturowy zakres pomiarów 2ºC - 90ºC
Laser 4mW He-Ne, 633nm
Klasa lasera klasa 1 wg
EN 60825-1:2001 i
klasa 1 wg CDRH