PL - Laboratorium Nanostruktur
Instytut Wysokich Ciśnień PAN
EN - Laboratory of Nanostructures
Institute of High Pressure Physics PAS  

Analizatory DLS - Malvern

 

Pomiar wielkości nanocząstek w roztworach koloidalnych i zawiesinach

Koszt wykonania badania jednej próbki to 300 zł netto + VAT 23%

 

Analizator Zetasizer 3000

Oparty jest na technologii dynamicznego rozproszenia światła (dynamic light scattering - DLS). Pozwala na mierzenie dwóch wielkości charakteryzujących cząsteczki czy molekuły w dyspersjach cieczowych.

Więcej informacji >>

 

Analizator Zetasizer Nano-ZS

Oparty jest na technologii dynamicznego rozproszenia światła (dynamic light scattering - DLS). Pozwala on mierzyć trzy wielkości charakteryzujące cząsteczki czy molekuły w dyspersjach cieczowych.

Więcej informacji >>