PL - Laboratorium Nanostruktur
Instytut Wysokich Ciśnień PAN
EN - Laboratory of Nanostructures
Institute of High Pressure Physics PAS  

Analizator DLS Malvern, model Zetasizer Nano-ZS

 

Pomiar wielkości nanocząstek w roztworach koloidalnych i zawiesinach

Koszt wykonania badania jednej próbki to 300 zł netto + VAT 23%

 

Analizator Zetasizer Nano-ZS oparty jest na technologii dynamicznego rozproszenia światła (dynamic light scattering - DLS). Pozwala on mierzyć trzy wielkości charakteryzujące cząsteczki czy molekuły w dyspersjach cieczowych. Te trzy podstawowe parametry to wielkość cząsteczek, potencjał zeta i masa cząsteczkowa. System Zetasizer wyposażony jest w titrator MPT-2, umożliwia to określenie punktu denaturyzacji białek, a także wykonanie tzw. pomiarów trendu oraz miareczkowania i dozowania.

Link do strony producenta >>>

 

 

Pomiar wielkości Zakres wielkości cząsteczek 0,6 nm – 6 µm
Minimalna objętość 12 μL
Zakres stężeń cząsteczek od 0,00001%w do 40%w
Kąt pomiaru 173°
Pomiar Zeta potencjału Zakres wielkości cząsteczek 5 nm ÷ 100 μm
Zakres nie ma realnych ograniczeń
Minimalna objętość 0.75 mL
Maksymalna przewodność 200 mS/cm
Mobilność ±10 µcm/Vs
Zakres pH 1-14
Pomiar masy cząsteczkowej Zakres wielkości 1·103 - 2·107 Daltonów
Maksymalna objętość dla
pomiaru ręcznego
12 μL
Minimalna objętość dla pomiaru z automatem miareczkującym MPT-2 3 mL
Automatyczny pomiar trendu Program standardowy np. w funkcji czasu i pH
Pomiar automatem miareczkującym MPT-2 z odgazowywaczem np. w funkcji pH, przewodności i zawartości dodatku
Temperaturowy zakres pomiarów 2ºC - 90ºC
Laser 4mW He-Ne, 633nm
Klasa lasera klasa 1 wg EN 60825-1:2001 i klasa 1 wg CDRH

 

Zobacz naszą usługę na tym aparacie

Słowa kluczowe:

Spektroskopia Korelacji Fotonów (Photon Correlation Spectroscopy - PCS), Dynamiczne Rozproszenie Światła (Dynamic Light Scattering - DLS), średnia średnica hydrodynamiczna, średnia średnica solwodynamiczna, pomiar średniej wielkości cząstek, analizator wielkości cząstek (DLS), potencjał elektrokinetyczny, potencjał dzeta, potencjał zeta (zeta potential), potencjał ζ, pomiar potencjału zeta, metoda laserowej elektroforezy dopplerowskiej (Laser Doppler Electrophoresis - LDE), pomiar potencjału zeta, ISO 22412:2008 "Particle size analysis -- Dynamic light scattering (DLS)", ISO 13099-1:2012 "Colloidal systems -- Methods for zeta-potential determination -- Part 1: Electroacoustic and electrokinetic phenomena", ISO 13099-2:2012 "Colloidal systems -- Methods for zeta-potential determination -- Part 2: Optical methods", ISO 13099-3:2014 "Colloidal systems -- Methods for zeta potential determination -- Part 3: Acoustic methods"