PL - Laboratorium Nanostruktur
Instytut Wysokich Ciśnień PAN
EN - Laboratory of Nanostructures
Institute of High Pressure Physics PAS  

Skaningowy mikroskop elektronowy Zeiss Ultra Plus


Skaningowy mikroskop elektronowy Zeiss Ultra Plus Skaningowy mikroskop elektronowy Zeiss Ultra Plus Skaningowy mikroskop elektronowy Zeiss Ultra Plus Skaningowy mikroskop elektronowy Zeiss Ultra Plus Skaningowy mikroskop elektronowy Zeiss Ultra Plus Skaningowy mikroskop elektronowy Zeiss Ultra Plus Skaningowy mikroskop elektronowy Zeiss Ultra Plus Skaningowy mikroskop elektronowy Zeiss Ultra Plus

 

Skaningowy mikroskop elektronowy

Jest to mikroskop z grupy "Ultra-High-Resolution Imaging". Mikroskop posiada chronioną patentami kolumnę GEMINI. Umożliwia on badanie próbki w bardzo szerokim zakresie napięć (od 20eV do 30kV) przy zachowaniu dużej zdolności rozdzielczej także przy niskich napięciach przyspieszających.

Mikroskop jest wyposażony w 2 detektory elektronów wtórnych: standardowy umieszczony w komorze SE2 oraz wewnątrzkolumnowy InLens. Dwa detektory elektronów wstecznych: pracujący od niskich napięć dedektor ESB z regulowanym napięciem na siatce, co pozwala na świadomy wybór zakresu energetycznego elektronów budujących obraz (możliwe jest uzyskanie kontrastu nie tylko od liczby atomowej, ale też np. od różnych faz tego samego pierwiastka (grafit - diament) oraz zbliżony do standardowego detektora backskaterdowego czterosegmentowy detektor AsB.

 

System mikroanalizy EDS firmy Bruker

Mikroskop jest wyposażony także w system mikroanalizy EDS firmy Bruker mod. Quantax 400 z ultraszybkim (do 300 kconts/s) detektorem o rozdzielczości energetycznej 127eV i powierzchni czynnej 30mm2 umożliwiającym detekcję od pierwiastka boru. Umożliwia to bardzo szybką pracę, zwłaszcza aplikacji typu mapping i linescan. Dodatkową zaletą dużej powierzchni czynnej detektora jest możliwość pracy z niskimi prądami wiązki, co daje małe obciążenie próbki przy dużej efektywności akwizycji widma.

 

Budowa kolumny Gemini mikroskopu Zeiss Ultra Plus

Mikroskop elektronowy Zeiss Ultra Plus - budowa kolumny Mikroskop elektronowy Zeiss Ultra Plus - budowa kolumny Mikroskop elektronowy Zeiss Ultra Plus - budowa kolumny Mikroskop elektronowy Zeiss Ultra Plus - budowa kolumny Mikroskop elektronowy Zeiss Ultra Plus - budowa kolumny Mikroskop elektronowy Zeiss Ultra Plus - budowa kolumny Mikroskop elektronowy Zeiss Ultra Plus - budowa kolumny
Mikroskop elektronowy Zeiss Ultra Plus - budowa kolumny Mikroskop elektronowy Zeiss Ultra Plus - budowa kolumny Mikroskop elektronowy Zeiss Ultra Plus - budowa kolumny Mikroskop elektronowy Zeiss Ultra Plus - budowa kolumny Mikroskop elektronowy Zeiss Ultra Plus - budowa kolumny Mikroskop elektronowy Zeiss Ultra Plus - budowa kolumny Mikroskop elektronowy Zeiss Ultra Plus - budowa kolumny


Przykładowe wyniki mikroalizy EDS z mikroskopu Zeiss Ultra Plus

Mapa rozkładu pierwiastkówMapa rozkładu pierwiastkówMapa rozkładu pierwiastkówMapa rozkładu pierwiastków

Przykładowe mapy rozkładu pierwiastków

Analiza składu chemicznego złotego kolczyka

Przykładowa analiza jakościowa i ilościowa składu chemicznego - złoty kolczyk

Analiza EDS - przykład rozciągania skali i rozplatania pików

Przykład rozciągania skali i rozplatania pików

 

Koszt wykonania badania SEM/EDS:

Koszt wykonania badań wynosi 280 zł netto + VAT 23% za godzinę pracy operatora i obejmuje:

 • preparatykę próbek
 • pokrywanie powierzchni próbek cienką warstwą materiału przewodzącego dla próbek nieprzewodzących
 • wykonywanie zdjęć przy użyciu różnych detektorów
 • analizy jakościowe i ilościowe składu chemicznego
 • liniowe skany składu chemicznego
 • mapy rozmieszczenia poszczególnych pierwiastków

Na życzenie klienta możemy oszacować koszt wykonania badań dla jednej próbki po dokładnym zapoznaniu się z wymaganiami klienta, zakresem wykonywanej pracy, ilością badanych miejsc na próbce, zapotrzebowaniem na określoną liczbę zrobionych zdjęć, analiz, skanów liniowych, mappingów.

 

Warunki wykonania badania SEM/EDS:

 1. Preferujemy obecność klienta w czasie wykonywania badań. Ułatwia to doprecyzowanie zakresu pracy. Klient ma wówczas możliwość:

  • bezpośredniej obserwacji wykonywanej preparatyki i przebiegu samego badania
  • wpływu na wybór miejsc analizowanych
  • rozszerzenia zakresu badań o dodatkowe czynności i analizy
  • omówienia na miejscu wyników badań

  Zdjęcia, analizy, raporty z badań klient otrzymuje od nas na poczekaniu w postaci plików zapisywanych na nośniku pamięci lub przesyłanych na wskazany adres mailowy.

 2. Możliwe jest przesłanie do nas próbek pocztą lub kurierem z dokładnym opisem zakresu pracy. Wówczas termin wykonania badań to około 15 dni roboczych od dnia otrzymania próbek. Czas ten może ulec zmianie po konsultacji telefonicznej z klientem lub na podstawie wcześniejszych uzgodnień. Sprawozdania i wyniki badań przesyłane są w wersji elektronicznej na wskazany adres mailowy.

 

Kontakt telefoniczny (22 888-02-34) jest obecnie nieco utrudniony. Zachęcam do kontaktu mailowego:

Jan Mizeracki -