PL - Laboratorium Nanostruktur
Instytut Wysokich Ciśnień PAN
EN - Laboratory of Nanostructures
Institute of High Pressure Physics PAS  

Analizator powierzchni właściwej

 

Pomiar powierzchni właściwej metodą sorpcji fizycznej

 

Micromeritics, model Gemini 2360

 

Pomiary powierzchni właściwej wykonujemy analizatorem powierzchni f-my Micromeritics Gemini 2360. Aparat ten pozwala na wyznaczenie izotermy adsorpcji w zakresie ciśnień względnych P/Po od 0 do 1 atm. (maksymalnie do 250 punktów pomiarowych). Konstrukcja aparatu dzięki pracy na 2 identycznych naczyniach pomiarowych (z próbką i pustym) eliminuje błąd wywołany adsorpcją do ścianek naczynia, co jest istotne zwłaszcza dla próbek o małej powierzchni właściwej.

Link do strony producenta >>>

 

Jako wynik pomiaru oprogramowanie podaje:

  • powierzchnię właściwą odpowiadającą modelowi Langmuir’a
  • powierzchnię właściwą odpowiadającą modelowi BET, jedno i wielopunktową

Standartowo pracujemy z azotem (adsorbat). Przygotowanie próbek (desorpcja) wykonywane jest w stacji desorpcyjnej VacPrep 061 w trybie próżni, który przygotowuje próbkę przez jej ogrzanie i odgazowanie. Dzięki temu VacPrep 061 usuwa zanieczyszczenia z próbki, takie jak para wodna czy adsorbowane gazy.

 

UWAGA: aparat Gemini 2360 nie umożliwia pomiarów powierzchni właściwej próbek niestabilnych w próżni.