PL - Laboratorium Nanostruktur
Instytut Wysokich Ciśnień PAN
EN - Laboratory of Nanostructures
Institute of High Pressure Physics PAS  

Analizator DLS Malvern, model Zetasizer 3000

 

Pomiar wielkości nanocząstek w roztworach koloidalnych i zawiesinach

Koszt wykonania badania jednej próbki to 300 zł netto + VAT 23%

 

Analizator Zetasizer 3000 oparty jest na technologii dynamicznego rozproszenia światła (dynamic light scattering - DLS). Pozwala na mierzenie dwóch wielkości charakteryzujących cząsteczki czy molekuły w dyspersjach cieczowych. Te dwa podstawowe parametry to wielkość cząsteczek oraz potencjał zeta.

 

Link do strony producenta >>>

 

Pomiar wielkości Zakres wielkości cząstek 2 nm - 3 µm
Minimalna objętość 2 ml
Kąt pomiaru 90°
Pomiar Zeta potencjału Zakres nie ma ograniczeń
Minimalna objętość 5 mL
Mobilność ±10 µcm/Vs
Zakres pH 2 - 12
Temperaturowy
zakres pomiarów
temperatura pokojowa
Laser 10 mW He-Ne, 633 nm
Klasa lasera klasa 1