PL - Laboratorium Nanostruktur
Instytut Wysokich Ciśnień PAN
EN - Laboratory of Nanostructures
Institute of High Pressure Physics PAS  

Proszkowy dyfraktometr rentgenowski

 

Badania składu fazowego

 

Panalytical, model X’Pert PRO

Panalytical, model X’Pert PRO system dyfrakcji promieni X jest podstawową platformą o szerokich zakresach zastosowań w analizie dyfrakcji rentgenowskiej zarówno do badań naukowo-badawczych jak i do badań przemysłowych. Ultraszybki detektor PIXcel został oparty na technologii Medipix2. Technologia solid-state zapewnia zliczenie fotonów w wysokich przestrzennych częstotliwościach oraz w wysokich zakresach dynamicznych.

PlXcel może być stosowany jako detektor liniowy lub jako detektor punktowy dla statycznych lub dynamicznych zastosowań. Dyfraktometr proszkowy, pracuje z lampą miedziową (promieniowanie o długości 1.54Å) w geometrii wiązki zbieżnej Bragg-Brentano lub wiązki równoległej (z lustrem Goebla) wyposażony w przystawki temperaturowe umożliwiające pomiar w zakresie -180 do 350º C.

Link do strony producenta >>>

 
 

 

Dyfraktometr proszkowy jest wykorzystywany do:

  • analizy fazowej proszków
  • analizy próbek na kapilarach szklanych
  • pomiarów tekstury
  • pomiar paraleli wiązki na cienkich i szorstkich próbkach
  • mikro-dyfrakcji
  • odbicia
  • wysokiej rozdzielczości krzywej wahania i wzajemnego mapowania przestrzennego


Bruker, model D8

Unikalny dyfraktometr wyposażony w lampę srebrną, zwierciadło Goebla i ultraszybki detektor LynxEue. Dyfraktometr służy do wykonywania zaawansowanych badań strukturalnych materiałów nanometrycznych. W szczególności z uwagi na lampę srebrową służy do obliczeń PDF (Pair Distribution Function) czyli odległości miedzyatomowych. Dyfraktometr służy również do analizy jonowej oraz do zaawansowanych badań tekstury. Dostępna jest też przystawka temperaturowa umożliwiająca pomiary do temperatury 1000ºC