PL - Laboratorium Nanostruktur
Instytut Wysokich Ciśnień PAN
EN - Laboratory of Nanostructures
Institute of High Pressure Physics PAS  

Patent na biologiczną membranę separacyjną z Laboratorium Nanostruktur został przyznany!

Biologiczna membrana separacyjna uzyskała patentPrzedmiotem zgłoszenia patentowego jest membrana, która ma postać cienkiej, porowatej i elastycznej struktury włóknistej ze spontanicznie rozmieszczonych włókien polimerowych (9) o grubości od 0,5 do 4 µm. Membrana ułatwia regenerację kości i tkanek.

Urząd Patentowy R.P. - Pat.240082 - biologiczna membrana separacyjna

Powierzchnia właściwa materiału membrany wynosi od 5 m2/g do 20 m2/g. Włókna (9) membrany pokryte są nanocząstkami hydroksyapatytu, o rozmiarze nie większym niż 50 nm i stosunku molowym wapnia do fosforu (Ca/P) z zakresu od 1,56 do 1,66, przy czym zawartość hydroksyapatytu w membranie wynosi od 10 do 25% wagowo.

Zgłoszenie obejmuje też sposób wytwarzania takiej membrany, który zawiera etap wytwarzania opisanej wyżej struktury włóknistej metodą elektroprzędzenia z roztworu polimeru oraz etap pokrywania zanurzeniowego warstwą hydroksyapatytu włókien polimerowych (9) wytworzonej struktury.

Twórcy membrany to Julia Rogowska-Tylman (obecnie Higuchi), Bartosz Woźniak, Agnieszka Chodara oraz Witold Łojkowski z Laboratorium Nanostruktur a także Giuseppino Fortunato z St. Gallen w Szwajcarii.

 

Artykuł powiązany:

Certyfikat zgodności z normą medyczną ISO 13485 na wyroby do przyspieszonej regeneracji tkanki kostnej