PL - Laboratorium Nanostruktur
Instytut Wysokich Ciśnień PAN
EN - Laboratory of Nanostructures
Institute of High Pressure Physics PAS  

Julia Higuchi, dr inż. MBA

 

Julia Higuchi - profile w:

>>> Google Scholar

 

dr inż. MBA

 

Absolwentka Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej ze specjalizacją z biomateriałów oraz I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w dziedzinie materiałów stomatologicznych.

Obrona pracy doktorskiej w dniu 28 maja 2021 roku na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej.

 

Tytuł pracy doktorskiej:

Biodegradable Barrier Membranes for Tissue Separation Fabricated by Means of Electrospinning and Ultrasonic Coating with Hydroxyapatite Nanoparticles

Promotor: Prof. dr hab Witold Łojkowski (Laboratorium Nanostruktur Instytutu Wysokich Ciśnień PAN)

Promotorzy pomocniczy: Dr Giuseppino Fortunato (EMPA, St.Gallen, Szwajcaria), Prof. Alex Dommann (EMPA, St.Gallen, Szwajcaria)

 

Kierunki pracy naukowej:

 • Modyfikacje powierzchni implantów metalicznych, ceramicznych i polimerowych bioaktywnymi nanocząstkami (metoda pokrywania ultradźwiękowego, metoda elektrorozpylania)
 • Wytwarzanie i badania przedkliniczne włóknistych wszczepów polimerowych metodą elektroprzędzenia na potrzeby chirurgii szczękowo-twarzowej, chirurgii jamy ustnej i implantologii
 • Badanie biozgodności warstw ceramicznych na implantach (w warunkach in vitro, in vivo)
 • Badanie procesów sonochemicznych w cieczach w obecności nanocząstek

Doświadczenie zawodowe:

 • 2013 praktyka w National Institute for Materials Science, International Center of Materials Nanoarchitechtonics, Biomaterials Unit, Biometals Group, Tsukuba, JAPONIA
 • Od 2014 roku pracownik naukowy Laboratorium Nanostruktur IWC PAN
 • Od 2014 roku doktorantka Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. Rozprawa doktorska realizowana w Laboratorium Nanostruktur IWC PAN
 • Od 2015 roku sekretarz zarządu Stowarzyszenia Nanomedycyna Polska z siedzibą w Warszawie KRS: 0000612287
 • 11.01.2016 - 01.11.2016 Guest PhD student – Projekt HAPfibers - wyjazd stażowy, Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology (EMPA), St.Gallen, SZWAJCARIA
 • COST Short Term Scientific Mission Grant (COST-STSM-MP1301-37776) Centre of Polymer Systems TBU Zlin, Czechy, 21/08/2017- 29/09/2017

Członkostwo w stowarzyszeniach:

 • Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów, 274/PSB/17
 • European Society for Artificial Organs o statusie młodego członka (YESAO)
 • TERMIS - Tissue Engineering & Regenerative Medicine International Society

Publikacje i wystąpienia konferencyjne:

 1. Julia Rogowska-Tylman (HIGUCHI), Janis Locs, Ilze Salma, Bartosz Woźniak, Mara Pilmane, Vita Zalite, Jacek Wojnarowicz, Aleksandra Kędzierska-Sar, Tadeusz Chudoba, Karol Szlązak, Adrian Chlanda, Wojciech Święszkowski, Aharon Gedanken, Witold Łojkowski, In vivo and in vitro study of a novel nanohydroxyapatite sonocoated scaffolds for enhanced bone regeneration, Journal of Materials Science and Engineering: C, Vol.99, Pages: 669-684, June 2019, IF: 5.08
 2. JuliaRogowska-Tylman (HIGUCHI), Nabanita Saha,Agnieszka Chodara, Oyunchimeg Zandraa, Witold Łojkowski, Petr Sáha, 24.04.2018, Nanotechnological approach to bacterial cellulose/nanohydroxyapatite biocomposites fabrication for bone regeneration, 7th EYEC Monograph 2018, Editor: Faculty of Chemical and Process Engineering, Warsaw University of Technology, str. 215. ISBN 978-83-936575-5-1.
 3. Mohammad Saied Enayati , T. Behzad , P. Sajkiewicz , R. Bagheri , L. Ghasemi-Mobarakeh, S. Kuśnieruk , J. Rogowska-Tylman (HIGUCHI) , Z. Pahlevanneshan , E. Choińska and W. Święszkowski Fabrication and characterization of electrospun bionanocomposites of poly (vinyl alcohol)/ nanohydroxyapatite/cellulose nanofibers INTERNATIONAL JOURNAL OF POLYMERIC MATERIALS AND POLYMERIC BIOMATERIALS, 2016, VOL. 65, NO. 13, Pages: 660–674. IF 3.57
 4. P. Oberbek, T. Bolek, A. Chlanda, S. Hirano, S. Kusnieruk, J. Rogowska-Tylman (HIGUCHI), G. Nechyporenko, V. Zinchenko, W. Swieszkowski, T. Puzyn, Characterization and influence of hydroxyapatite nanopowders on living cells, Beilstein J. Nanotechnology, 2018, 9, Pages: 3079–3094. doi:10.3762/bjnano.9.286. IF: 2.97
 • 1-sze miejsce i nagroda pieniężna za najlepszą prezentację posterową wyników na konferencji międzynarodowej: 1st TERMIS-EU WORKSHOP – 3D PRINTING in MUSCULOSKELETAL TISSUE ENGINEERING, Autorzy: Julia Rogowska-Tylman (HIGUCHI), Bartosz Woźniak, Sylwia Kuśnieruk, Jacek Wojnarowicz, Tadeusz Chudoba, Vita Zalite, Janis Locs, Ilze Salma, Mara Pilmane, Wojciech Święszkowski, Aharon Gedanken, Witold Łojkowski, Tytuł: Surface Modification of 3D printed PCL(Poly- ε- caprolactone) Scaffolds with Bioactive Nanohydroxyapatite Particles for Musculoskeletal Applications., 22-23.05.2018, Warszawa, Polska
 • Nagroda za najlepszy poster w kategorii Basic Nanomedicine na konferencji CLINAM – European and Global Summit for Clinical Nanomedicine and Targeted Medicine, Basel, Switzerland, 2–5.09, 2018, Prezentacja posterowa: Ultrasonically Deposited Nanoparticle Coatings on Polymeric Biomaterials for Medical Application,
 • Nagroda za najlepszy poster na 30th Symposium and Annual Meeting of the International Society for Ceramics in Medicine, 26-29.10.2018, Nagoya, Japan, Tytuł: Deposition of Nanohydroxyapatite Particles on Electrospun Fibers for Tissue Engineering.
 • Wykład zaproszony: Julia Rogowska-Tylman (Higuchi): Ultrasonically Deposited Nanoparticle Coatings on Polymeric Biomaterials for Medical Application, Webinar ETPN na platformie AMIRES-EU. 11.09.2018

Patenty:

 1. Patent przyznany, nr P.226891, ogłoszenie: 29.09.2017, kraj: POLSKA J. Rogowska-Tylman (HIGUCHI), W. Święszkowski, T. Chudoba, B. Woźniak, S. Kuśnieruk, A. Kędzierska, D. Smoleń, E. Pietrzykowska, W.Łojkowski, J. Wojnarowicz, A.Gedanken, J.Locs, V.Zalite, M.Pilmane, I.Salma ,Method For Manufacturing Bone Implants And Bone Implant.
 2. Zgłoszenie międzynarodowe nr 2,985,182, data: 16.11.2017, kraj: KANADA
 3. Zgłoszenie międzynarodowe nr 201727042248, data: 24.11.2017, kraj: INDIE
 4. Zgłoszenie międzynarodowe nr 15571825, data: 04.11.2017, kraj: USA
 5. Zgłoszenie krajowe, J.Rogowska-Tylman (HIGUCHI), G.Fortunato, B.Woźniak, A.Chodara, W. Łojkowski, , P.427554, Biologiczna membrana barierowa, 26.20.2018.

Projekty:

 • FP7 - M-era.NET GoImplant (2013-2016) – Tough, Strong and Resorbable Orthopedic Implants
 • FP7 – ERA-NET „SONOSCA” MATERA/BBM-2557 (2012-2014) - Sonochemical technology for bioactive bone regeneration scaffold production
 • iTE (STRATEGMED III) [306888 POL] (2016-2019) Metoda leczenia dużych ubytków tkanki kostnej u chorych onkologicznych z wykorzystaniem inżynierii tkankowej in vivo.
 • NANOLIGABOND [POIR.04.01.02-00-0016/16], (2016-2019) - Artificial tendons and ligaments fixation to bone tissue using nanotechnological approach.
 • Short Term Scientific Mission grant at Research Grant at Centre of Polymer Systems TBU Zlin, Czech Republic. (COST-STSM-MP1301-37776). Design and fabrication of bacterial cellulose/nanohydroxyapatite matrix for wound dressing application, 2017.