PL - Laboratorium Nanostruktur
Instytut Wysokich Ciśnień PAN
EN - Laboratory of Nanostructures
Institute of High Pressure Physics PAS  

Urszula Szałaj, dr inż.

 

Urszula Szałaj - profile w:

>>> Google Scholar

 

Wykształcenie:

 • 2016 rok - ukończenie Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej, na kierunku Inżynieria Chemiczna i Procesowa.
 • 2017 rok - ukończenie Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji o specjalności Broker Technologii.
 • 2020 rok – ukończenie studiów podyplomowych Akademii Górniczo-Hutniczej na kierunku Biomateriały – Materiały dla Medycyny
 • obecnie - doktorantka Politechniki Warszawskiej na wydziale Inżynierii Materiałowej. Pracownik naukowy Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk.

 

Doświadczenie zawodowe:

 • od czerwca 2017 do marca 2018 – Stażysta w Laboratorium Nanostruktur Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk;
 • od kwietnia 2018 do chwili obecnej – Asystent w Laboratorium Nanostruktur Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk;
 • od października 2018 do stycznia 2019 – Laborant akredytowanej Pracowni (Zakres Akredytacji Nr AB 1503) pomiaru powierzchni właściwej oraz gęstości szkieletowej w Laboratorium Nanostruktur Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk;
 • od lutego 2019 do chwili obecnej – Zastępca Kierownika akredytowanej Pracowni pomiaru powierzchni właściwej oraz gęstości szkieletowej w Laboratorium Nanostruktur Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk;
 • letni semestr roku akademickiego 2018/2019 – prowadzący ćwiczenia laboratoryjne "Technologie i projektowanie nowych materiałów" dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Inżynieria Nanostruktur.
 • letni semestr roku akademickiego 2019/2020 – prowadzący ćwiczenia laboratoryjne "Technologie i projektowanie nowych materiałów" dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Inżynieria Nanostruktur.
 • zimowy semestr roku akademickiego 2020/2021 – prowadzący ćwiczenia laboratoryjne Pracownia Fizyczna dla studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

 

Publikacje w czasopismach z IF:

 • Szałaj, A. Świderska-Środa, A. Chodara, S. Gierlotka, W. Łojkowski, Nanoparticle Size Efferct on Water Vapour Adsorption by Hydroxyapatite, Nanomaterials, 1005, 12.07.2019, IF= 4.32.
 • Woźniak, U. Szałaj, A. Chodara, J. Mizeracki, M. Łojkowski, D. Myszka, W. Łojkowski, Mechanism for sonocoating a polymer Surface with nano-hydroxyapatite, Materials Letters, 155-159, 20.04.2019, IF = 3.2.
 • AbouAitach, A. Stefanek, I. Higazy, M. Janczewska, A. Świderska-Środa, A. Chodara, J. Wojnarowicz, U. Szałaj, i in., Effective targeting of colon cancer cells with piperine natural anticancer prodrug using functionalized clusters of hydroxyapatite nanoparticles, Pharmaceutics 2(1) 70, 08.01.2020, IF = 4.21

 

Patenty:

 • Zgłoszenie patentowe: P.4343-40 na wynalazek - Bioaktywne hydroksyapatytowe powłoki o hierarchicznej nano/mikroarchitekturze, sposób ich wytwarzania oraz zastosowanie, 16.06.2020

 

Współrealizacja projektów badawczo-rozwojowych:

 • NanoLigaBond - Mocowanie sztucznych ścięgien i więzadeł do tkanki kostnej z wykorzystaniem nanotechnologii, NCBiR (od 2017 roku)
 • iTE - „Metoda leczenia dużych ubytków tkanki kostnej u chorych onkologicznych z wykorzystaniem inżynierii tkankowej in vivo”, NCBiR (od 2017 roku) • Kontrakt Terytorialny dla Województwa Mazowieckiego, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (od 2019 roku)
 • Kontrakt Terytorialny dla Województwa Mazowieckiego, projekt nr RPMA.01.01.00-14-8476/17-01 pn. Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii – CePT II współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

 

Uczestnictwo w konferencjach międzynarodowych, seminariach, przykładowe wystąpienia:

 • Prezentacja ustna pt. Mechanism for Sonocoating of Materials with Nanoparticles, Summer School in High Energy Processing: Ultrasound & Microwave Technologies, Kraków, Polska, 26-28.06.2019
 • Prezentacja ustna pt. Ultrasounds, microwaves and high pressures application for in nanomedicine, Rzym, Włochy, 16- 17.10.2019.
 • Prezentacja ustna pt. Ultradźwiękowe Osadzanie Warstw Hydroksyapatytowych na Powierzchni Implantów, NanoBioMat 2019, Toruń, Polska, 07.06.2019

 

Uczestnictwo w licznych szkoleniach, warsztatach w zakresie Systemów Zarządzania Jakością, Zapewnienia Jakości Produkcji Wyrobów Medycznych, Inżynierii Materiałowej itp., przykładowe szkolenia:

 • CCMX Advanced Course - Inorganic Patricle Synthesis by Precipitation: From Nanoparticles to Self Organised Mesocrystals - from Theory to Practice, Lausanne, Szwajcaria, 25-27.03.2019
 • Zasady i procedury normy PN-EN ISO/EIC 17025:2018-02. Zapewnienie jakości wyników analitycznych, Warszawa, 10.10.2018
 • Wymogi higieny i standardy pracy w pomieszczeniach Clean Room zgodnie z normami PN-EN ISO 14644 oraz GMP, Warszawa, 06.12.2018
 • Wymagania oraz analiza ryzyka zgodnie z normą ISO 13485:2016, Warszawa, 03.09.2019
 • Audytor Wewnętrzny, Pełnomocnik ds. systemu ISO 13485:2016, Warszawa, 04.09.2019 - uzyskane certyfikaty, m. in.:
 • Clinical Trials for Medical Devices, nr: PL17/S006/2018
 • Good Clinical Practice Standard ICH GCP E6 (R2), nr. PL 09/S243/2018
 • Clinical Trials Monitoring Basics, nr. PL 03/S1661/2018
 • Kwalifikacja i walidacja w przemyśle farmaceutycznym, biotechnologicznym i branży wyrobów medycznych, Nr. 15/0403/2020

 

 

 

 

........................