PL - Laboratorium Nanostruktur
Instytut Wysokich Ciśnień PAN
EN - Laboratory of Nanostructures
Institute of High Pressure Physics PAS  

Witold Łojkowski - referaty

 

Profesor Dr Hab.

Kierownik Laboratorium Nanostruktur

 

 

 

 

 

Referaty zaproszone w instytucjach naukowych:

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Instytut Chemii Przemysłowej, Wydział Inżynierii Materiałowej PW ( 4 referaty), Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Instytut Fizyki PAN, Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Instytut Badań Molekularnych PAN, Instytut Ekonomii PAN, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Wydział Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydział Chemii Politechniki Wrocławskiej, Wydział Fizyki Uniwersytetu w Poznaniu, Politechnika Warszawska, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Naczelna Organizacja Techniczna, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Uniwersytet w Varanasi, ITT Kharpour, National Metallurgical laboratory, Jamshedpur, Institute of Minerale & Materials Technology, Bhubaneswar (Indie), Universytet w Tokio, Uniwersytet w Hiroszimie, Carnegy Mellon University – Pittsburgh, Uniwersytet w Marsylii, Uniwersytet w Ulm, RWTH Aachen, Uniwersytet w Edynburgu, Uniwersytet w Oxfordzie. Uniwersytet w Coventry, Uniwersytet w Wiedniu.

 

Tematy referatów: syntezy nanoproszków i ich właściwości, nanomateriały ceramiczne i metaliczne, struktura granic miedzy dwoma fazami krystalicznymi, sprawy ogólne związane z nanotechnologią i strategią badań, zarządzanie projektami, foresight zaawansowanych materiałów.

 

Referat plenarny:

Strategia Nanotechnologii PL, Co było, co jest, a co może będzie., III Krajowa Konferencja Nanotechnologii NANO 2009, 22 - 26 czerwca 2009, Warszawa,

 

Wybrane referaty zaproszone:

 

2003: Microwave Driven Hydrothermal Synthesis of Oxide Nanopowders for Applications in Optoelectronics. Konferencja: The Nano-Micro Interface: Bridging the Micro and Nano Worlds. Berlin.

 

2003: High Pressure & Microwave reactors: problems and new opportunities, Joint COST Acton D30 and D10 Conference, Turyn.

 

2004: Microwave-Driven Hydrothermal Synthesis of Oxide Nanopowders for Applications in Optoelectronics The Nano-Micro Interface: Bridging the Micro and Nano Worlds, Berlin

 

2004: Nano instead of Mono, developing nano ceramic for photonic applications, International Conference NANO2004, Workshop of the Network of Centres of Excellence Nanostructured Materials, Wiesbaden, Germany.

 

2006: Synthesis, sintering and properties of doped nanocrystalline powders of zirconia, zinc oxide and yttrium aluminum garnet (YAG), COST Action D30 Meeting, Symposium at E-MRS Fall Meeting, Warsaw.

 

2007: Microwave & Pressure Reactors for Solvothermal Synthesis of Oxide Nanopowders Doped or Alloyed with Metal Ions, Nanospring Meeting, Paris.

 

2007: Synthesis of doped nanopowders using high pressure and microwaves, Nanomat Trend Treffen. Bad Sol, Niemcy.

 

2008: Oferta zaawansowanych materiałów w perspektywie 5-15 lat – Strategie Rozwoju Technologii Zaawansowanych Materiałów w Polsce, NOT, Warszawa.

 

2009: Nanoparticles made using microwave solvothermal methods and their sintering into transparent ceramics, EuroNanoForum, Praga.

 

2008: Microwave driven hydrothermal synthesis of doped oxide nanoparticles, ISHA - Solvothermal and Hydrothermal Association Conference, Nottingham.

 

2010: Microwave Solvothermal Synthesis of Nanoparticles, Central Glass and Ceramic Research Institute, Kolkata, Indie

 

Wybrane referaty na konferencjach międzynarodowych i krajowych:

 

2000: Investigation of the Dielectric Properties of Silicon, Carbon and Their Mixtures in Application to SHS of SiC Powder, International Microwave Association Conference, Orlando, USA.

 

2004: Grain Size and Grain Size Distribution of Nanocrystalline Pr-doped Zirconia Powders Obtained in High Pressure Microwave Reactor, E-MRS Fall meeting.

 

2005: Phase Composition and Grain Size Distribution in Zirconia Nanopowders Produced in a Microwave Driven Hydrothermal Reaction, Agnieszka Opalińska, Roman Pielaszek, Cristina Leonelli, Hubert Matysiak, Witold Lojkowski, , MRS Spring Meeting, San Francisco.

 

2006: Mechanical Alloying as a process of wear of precipitates due to exchange of mater at the precipitate matrix interface, Diffusion and Stresses conference DS2006, Lilafured, Węgry.

 

2005: Luminescence of ZnO and ZrO2 Nanopowders as Function of Grain Size and Method of Preparation, MRS Spring Meeting, San Francisco.

 

2005: Current trends in the development of metallic nanomaterials: results of a study carried out within the EC project Nanoroad SME. W. Łojkowski, Agnieszka Daniszewska, Małgorzata Chmielecka, E-MRS Fall Meeting, Warszawa.

 

2005: Microwave Driven Hydrothermal Synthesis of ZrO2 up to 8 MPa, Ampere Meeting, Int. Conf on Microwave Chemistry, Modena.

 

2005: High Pressure & Microwave reactors: problems and new opportunities for synthesis of luminescent oxide nanopowders, COST Actions meeting, Turyn.

 

2006: Synthesis, sintering and properties of doped nanocrystaline powders of zirconia, zinc oxide and yttrium aluminium garnet (YAG), COST Action D30 Meeting, MRS Fall Meeting, Warsaw.

 

2007: Combining microwave and pressure techniques for hydrothermal synthesis of ZnO and ZrO2 nanopowders doped with a range of metal ions, Acta Materialia Gold Medal Workshop, E-MRS Fall Meeing, Warsaw.

 

2008: Transparent nanoceramics as light sources, FM&NT Conference, Riga.

 

2009: Synthesis of nanoparticles in continuous solvothermal, and microwave stop-flow reactors European Ceramic Society ECERS meeting, Kraków.

 

2009: EuroNanoForum 2009: Nanotechnology for Sustainable Economy, Praga.

 

2009: Nanotechnologie dla Budownictwa I Pływalni VII Sympozjum Naukowo-Techniczne INSTALACJE BASENOWE, Zakopane.

 

2009: Nano-Mega-Extreme: application of extreme synthesis conditions for synthesis of nanomaterials to meet needs resulting from societal mega-trends. Final Meeting of COST action D32 Chemistry in High-Energy Microenvironments. Kraków.

 

2009: Solvothemal synthesis of nanoparticles for photonics using microwave energy, EuroNanoForum and Nanotech Europe, Berlin.

 

2010: Optical oxygen sensor based on nano-Zirconia luminescence, FM&NT conference Ryga.