PL - Laboratorium Nanostruktur
Instytut Wysokich Ciśnień PAN
EN - Laboratory of Nanostructures
Institute of High Pressure Physics PAS  

Jan Mizeracki

https://orcid.org/0000-0002-6440-4325

- obsługa aparatury pomiarowej:

 

- administracja stroną internetową Laboratorium

www.labnano.pl

 

 

Współautorstwo w publikacjach:

https://www.scopus.com

 1. Comparison of Gd addition effect on the superconducting properties of FeSe0.5Te0.5 bulks under ambient and high-pressure conditions, Manasa Manasa, Mohammad Azam, Tatiana Zajarniuk, Ryszard Diduszko, Jan Mizeracki, Tomasz Cetner, Andrzej Morawski, Andrzej Wiśniewski, Shiv J. Singh. ScienceDirect 2023, 17,10. doi.org/10.1016/j.ceramint.2023.10.150

 2. Hydrothermal Synthesis of Zinc Oxide Nanoparticles Using Different Chemical Reaction Stimulation Methods and Their Influence on Process Kinetics, Tomasz Strachowski, Magdalena Baran, Marcin Małek, Robert Kosturek, Ewa Grzanka, Jan Mizeracki, Agata Romanowska and Stefan Marynowicz, Materials 2022, 15(21), 7661; doi.org/10.3390/ma15217661. (PDF)

 3. Luminescence Properties of Nano Zinc Oxide Doped with Al(III) Ions Obtained in Microwave-Assisted Hydrothermal Synthesis,Tomasz Strachowski, Ewa Grzanka, Jan Mizeracki, Adrian Chlanda, Magdalena Baran, Marcin Małek, Klaudia Onyszko, Bartosz Januszewski and Mirosław Przybysz. Materials 2022, 15(4), 1403. doi.org/10.3390/ma15010245. (PDF).

 4. Microwave-Assisted Hydrothermal Synthesis of Zinc-Aluminum Spinel ZnAl2O4, Tomasz Strachowski, Ewa Grzanka, Jan Mizeracki, Adrian Chlanda, Magdalena Baran, Marcin Małek and Marlena Niedziałek. Materials 2022, 15, 245. doi.org/10.3390/ma15010245. (PDF).

 5. Microstructure and Mechanical Properties of Inverse Nanocomposite Made from Polylactide and Hydroxyapatite Nanoparticles, Elżbieta Pietrzykowska, Barbara Romelczyk-Baishya, Agnieszka Chodara, Iwona Koltsov, Hilary Smogór, Jan Mizeracki, Zbigniew Pakieła, Witold Łojkowski. Materials 2022, 15, 184. doi.org/10.3390/ma15010184 (PDF).

 6. Physicochemical Analysis of the Particulate Matter Emitted from Road Vehicle Engines, Remigiusz Jasiński, Beata Strzemiecka, Iwona Koltsov, Jan Mizeracki and Paula Kurzawska. Energies 2021, 14, 8556. doi.org/10.3390/en14248556. (PDF).

 7. Mechanical Reinforcement of Polyamide 6 by Cold Hydrostatic Extrusion, Monika Skorupska, Mariusz Kulczyk, Sylwia Przybysz, Jacek Skiba, Jan Mizeracki and Joanna Ryszkowska. Materials 2021, 14, 6045. doi.org/10.3390/ma14206045. (PDF).

 8. Effect of chitosan coating on the structure and properties of highly-porous bioceramic scaffolds for bone tissue engineering, Sych, O., Iatsenko, A., Tomila, T., Bykov, O., Chodara, A., Mukhovskyi, R., Mizeracki, J., Gierlotka, S., Łojkowski, W., Yevych, Y., Nanosistemi, Nanomateriali, Nanotehnologii, Volume 18, Issue 2, (2020), Pages 437-447

 9. Effect of chitosan coating on the structure and properties of highly-porous bioceramic scaffolds for bone tissue engineering, Sych, O., Iatsenko, A., Tomila, T., Bykov, O., Chodara, A., Mukhovskyi, R., Mizeracki, J., Gierlotka, S., Łojkowski, W., Yevych, Y., Nanosistemi, Nanomateriali, Nanotehnologii, Volume 18, Issue 2, (2020), Pages 437-447

 10. Mechanism for sonocoating a polymer surface with nano-hydroxyapatite, ,B. Woźniak, U. Szałaj, A. Chodara, J. Mizeracki, M. Łojkowski, D. Myszka, W. Łojkowski, Materials Letters 249 (2019) 155-159. DOI: https://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.04.078

 11. Thermal and physical properties of ZrO2-AlO(OH) nanopowders synthesised by microwave hydrothermal method. Czasopismo: Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. Iwona Koltsov, Marta Prześniak-Welenc, Jacek Wojnarowicz, Anna Rogowska, Jan Mizeracki, Maria Malysa, Giora Kimmel, (2018), https://link.springer.com/article/10.1007/s10973-017-6780-8

 12. Microwave solvothermal synthesis and characterization of manganese-doped ZnO nanoparticles. J Wojnarowicz, R Mukhovskyi, E Pietrzykowska, S Kusnieruk, J Mizeracki, Lojkowski, W., Beilstein journal of nanotechnology 7, 721-732, (2016)

 13. Mikrofalowa solwotermalna synteza nanocząstek tlenku cynku domieszkowanego kobaltem. J Wojnarowicz, S Kuśnieruk, T Chudoba, J Mizeracki, W Łojkowski. Szkło i Ceramika 66 (3), 8--13. (2015)

 14. Preparation of slow release fertilizers and their study [Preparatyka i badanie nawozów o spowolnionym uwalnianiu składników m ineralnych], Lubkowski, K., Grzmil, B., Bartkowiak, A., Łojkowski, W., Mizeracki, J. , (2010) Przemysl Chemiczny, 89 (4), pp. 468-471.

 15. Synthesis and characterization of ZNO doped with fe2o 3- hydrothermal Synthesis and Calcination Process, Sibera, D., Jędrzejewski, R., Mizeracki, J., Presz, A., Narkiewicz, U., Lojkowski, W. (2009) Acta Physica Polonica A, 116 (SUPPL.), pp. S133-S135.

 

Współautorstwo wystąpienia konferencyjne :

 • Zirconium alloy coatings with Si based compounds - inct experiments, SARTOWSKA, B., STAROSTA, W., WALIŚ, L., KRZEŚNIAK, A., SMOLIK, J., MIZERACKI, J., Proceedings of the 24nd International Quench Workshop, Karlsruhe Institute of Technology KIT, Germany, 13-15.11.2018.

 • Coatings with silicon on zirconium alloys for improving their corrosion resistance, Sartowska B., Starosta W., Waliś L., Krześniak A., Pańczyk E., Kalbarczyk P., Kulisa K., Smolik J., Mizeracki J., Presz A., Morin J, Corrosion 2019. 12. International Scientifi c Corrosion Conference, Warsaw, Poland, 27-29.05.2019. Bookof abstracts, p. 25.

 

Wykonane przeze mnie zdjęcia lub analizy wykorzystano w publikacjach:

 • Size-dependent effects of ZnO nanoparticles on the photocatalytic degradation of phenol in a water solution, E. Kusiak-Nejman, J. Wojnarowicz, A.W. Morawski, U. Narkiewicz, K. Sobczak, S. Gierlotka, W. Lojkowski, Applied Surface Science 2021, 541, 148416, doi:10.1016/j.apsusc.2020.148416 - zdjęcia SEM i podziekowanie.

 • Analysis of Options and Experimental Examination of Fuels for Water Cooled Reactors with Increased Accident Tolerance (ACTOF), Final Report of a Coordinated Research Project 2020. Praca składa się z części głównej i aneksu z raportami wykonawców. Moje zdjęcia są w "supplementary files" - strona 223. (PDF - strona 21 zdjęcia SEM)

 • Effect of microwave assisted solvothermal process parameters on carbon dioxide adsorption properties of microporous carbon materials, P.Staciwa, D.Sibera, I.Pełech, U.Narkiewicz, W.Łojkowski, S.Dąbrowska, R.Cormia, https://doi.org/10.1016/j.micromeso.2020.110829, (PDF) - zdjęcia SEM i podziękowanie

 • Preparation and Characterisation of Poly(methyl metacrylate)-Titanium Dioxide Nanocomposites for Denture Bases, M. Cierech, M. Szerszeń, J. Wojnarowicz, W. Łojkowski, J. Kostrzewa-Janicka, Polymers 2020, 12, 2655, doi: 10.3390/polym12112655. (PDF) - zdjęcia SEM i podziękowanie

 • A Review of Microwave Synthesis of Zinc Oxide Nanomaterials: Reactants, Process Parameters and Morphologies, J. Wojnarowicz, T. Chudoba, W. Łojkowski, Nanomaterials,2020, 10, 1086, doi:10.3390/nano10061086. (PDF) - zdjęcia SEM

 • Virucidal Action Against Avian Influenza H5N1 Virus and Immunomodulatory Effects of Nanoformulations Consisting of Mesoporous Silica Nanoparticles Loaded with Natural Prodrugs, J. K. AbouAitah, A. Swiderska-Sroda, A. Kandeil, A.M.M. Salman, J. Wojnarowicz, M.A. Ali, A. Opalinska, S. Gierlotka, T. Ciach, W. Lojkowski, International Journal of Nanomedicine 2020, 15, 5181-5202, doi:10.2147/IJN.S247692. (PDF) - zdjęcie SEM

 • Zinc Oxide and Zinc Oxide Nanoparticles Impact on In Vitro Germination and Seedling Growth in Allium cepa L. A. Tymoszuk, J. Wojnarowicz, Materials 2020, 13, 2784, doi:10.3390/ma13122784. (PDF) - podziękowanie

 • Preparation of a Ceramic Matrix Composite Made of Hydroxyapatite Nanoparticles and Polylactic Acid by Consolidation of Composite Granules. Pietrzykowska, E.; Romelczyk-Baishya, B.; Wojnarowicz, J.; Sokolova, M.; Szlazak, K.; Swieszkowski, W.; Locs, J.; Lojkowski, W., Nanomaterials 2020, 10, 1060, doi:10.3390/nano10061060. (PDF) - zdjęcia SEM i podziekowanie

 • Targeted Nano-Drug Delivery of Colchicine against Colon Cancer Cells by Means of Mesoporous Silica Nanoparticles, K. AbouAitah, H.A. Hassan, A. Swiderska-Sroda, L. Gohar, O.G. Shaker, J. Wojnarowicz, A. Opalinska, J. Smalc-Koziorowska, S. Gierlotka, W. Lojkowski, Cancers 2020, 12, 144; doi:10.3390/cancers12010144. (PDF) - zdjęcia SEM

 • Effective Targeting of Colon Cancer Cellswith Piperine Natural Anticancer Prodrug Using Functionalized Clusters of Hydroxyapatite Nanoparticles, K. AbouAitah, A. Stefanek, I.M. Higazy, M. Janczewska, A. Swiderska-Sroda, A. Chodara, J. Wojnarowicz, U. Szałaj, S.A. Shahein, A.M. Aboul-Enein, F. Abou-Elella, S. Gierlotka, T. Ciach, W. Lojkowski, Pharmaceutics 2020, 12, 70; doi:10.3390/pharmaceutics12010070. (PDF) - zdjęcia SEM i podziękowanie

 • Nanoparticles And Human Saliva: A Step Towards Drug Delivery Systems For Dental And Craniofacial Biomaterials, R. Pokrowiecki, J. Wojnarowicz, T. Zareba, I. Koltsov, W. Lojkowski, S. Tyski, A. Mielczarek, P. Zawadzki, International Journal of Nanomedicine, 2019, 14, 9235-9257, doi:10.2147/IJN.S221608. (PDF) - analizy EDS i podziękowanie

 • Novel Photocatalytic Nanocomposite Made of Polymeric Carbon Nitride and Metal Oxide Nanoparticles, , I. Koltsov, J. Wojnarowicz, P. Nyga, J. Smalc-Koziorowska, S. Stelmakh, A. Babyszko, A.W. Morawski, W. Lojkowski, Molecules, 2019, 24, 874, doi:10.3390/molecules24050874. (PDF) - podziękowanie

 • In vivo and in vitro study of a novel nanohydroxyapatite sonocoated scaffolds for enhanced bone regeneration, J. Rogowska-Tylman, J. Locs, I. Salma, B. Woźniak, M. Pilmane, V. Zalite, J. Wojnarowicz, A. Kędzierska-Sar, T. Chudoba, K. Szlązak, A. Chlanda, W. Święszkowski, A. Gedanken, W. Łojkowski, Materials Science and Engineering: C, 2019, 99, 669-684, doi:10.1016/j.msec.2019.01.084 - podziękowanie.

 • Composites of polylactide and nano-hydroxyapatite created by cryomilling and warm isostatic pressing for bone implants applications, E. Pietrzykowska, R. Mukhovskyi, A. Chodara, J. Wojnarowicz, Iwona Koltsov, T. Chudoba, W. Łojkowski, Materials Letters, 2019, 236, 625-628, doi:10.1016/j.matlet.2018.11.018 - podziękowanie