PL - Laboratorium Nanostruktur
Instytut Wysokich Ciśnień PAN
EN - Laboratory of Nanostructures
Institute of High Pressure Physics PAS  

Zygmunt Żurek

Stanowisko - technik

 

Obowiązki

 • szeroko rozumiane wsparcie techniczne,
 • nadzór nad techniczną stroną codziennego funkcjonowania laboratorium,
 • zabezpieczenie laboratorium w akcesoria do bieżących działań.

 

 

 

 

 

 

 

 

Witold Łojkowski - referaty

 

Profesor Dr Hab.

Kierownik Laboratorium Nanostruktur

 

 

 

 

 

Referaty zaproszone w instytucjach naukowych:

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Instytut Chemii Przemysłowej, Wydział Inżynierii Materiałowej PW ( 4 referaty), Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Instytut Fizyki PAN, Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Instytut Badań Molekularnych PAN, Instytut Ekonomii PAN, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Wydział Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydział Chemii Politechniki Wrocławskiej, Wydział Fizyki Uniwersytetu w Poznaniu, Politechnika Warszawska, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Naczelna Organizacja Techniczna, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Uniwersytet w Varanasi, ITT Kharpour, National Metallurgical laboratory, Jamshedpur, Institute of Minerale & Materials Technology, Bhubaneswar (Indie), Universytet w Tokio, Uniwersytet w Hiroszimie, Carnegy Mellon University – Pittsburgh, Uniwersytet w Marsylii, Uniwersytet w Ulm, RWTH Aachen, Uniwersytet w Edynburgu, Uniwersytet w Oxfordzie. Uniwersytet w Coventry, Uniwersytet w Wiedniu.

 

Tematy referatów: syntezy nanoproszków i ich właściwości, nanomateriały ceramiczne i metaliczne, struktura granic miedzy dwoma fazami krystalicznymi, sprawy ogólne związane z nanotechnologią i strategią badań, zarządzanie projektami, foresight zaawansowanych materiałów.

 

Referat plenarny:

Strategia Nanotechnologii PL, Co było, co jest, a co może będzie., III Krajowa Konferencja Nanotechnologii NANO 2009, 22 - 26 czerwca 2009, Warszawa,

 

Wybrane referaty zaproszone:

 

2003: Microwave Driven Hydrothermal Synthesis of Oxide Nanopowders for Applications in Optoelectronics. Konferencja: The Nano-Micro Interface: Bridging the Micro and Nano Worlds. Berlin.

 

2003: High Pressure & Microwave reactors: problems and new opportunities, Joint COST Acton D30 and D10 Conference, Turyn.

 

2004: Microwave-Driven Hydrothermal Synthesis of Oxide Nanopowders for Applications in Optoelectronics The Nano-Micro Interface: Bridging the Micro and Nano Worlds, Berlin

 

2004: Nano instead of Mono, developing nano ceramic for photonic applications, International Conference NANO2004, Workshop of the Network of Centres of Excellence Nanostructured Materials, Wiesbaden, Germany.

 

2006: Synthesis, sintering and properties of doped nanocrystalline powders of zirconia, zinc oxide and yttrium aluminum garnet (YAG), COST Action D30 Meeting, Symposium at E-MRS Fall Meeting, Warsaw.

 

2007: Microwave & Pressure Reactors for Solvothermal Synthesis of Oxide Nanopowders Doped or Alloyed with Metal Ions, Nanospring Meeting, Paris.

 

2007: Synthesis of doped nanopowders using high pressure and microwaves, Nanomat Trend Treffen. Bad Sol, Niemcy.

 

2008: Oferta zaawansowanych materiałów w perspektywie 5-15 lat – Strategie Rozwoju Technologii Zaawansowanych Materiałów w Polsce, NOT, Warszawa.

 

2009: Nanoparticles made using microwave solvothermal methods and their sintering into transparent ceramics, EuroNanoForum, Praga.

 

2008: Microwave driven hydrothermal synthesis of doped oxide nanoparticles, ISHA - Solvothermal and Hydrothermal Association Conference, Nottingham.

 

2010: Microwave Solvothermal Synthesis of Nanoparticles, Central Glass and Ceramic Research Institute, Kolkata, Indie

 

Wybrane referaty na konferencjach międzynarodowych i krajowych:

 

2000: Investigation of the Dielectric Properties of Silicon, Carbon and Their Mixtures in Application to SHS of SiC Powder, International Microwave Association Conference, Orlando, USA.

 

2004: Grain Size and Grain Size Distribution of Nanocrystalline Pr-doped Zirconia Powders Obtained in High Pressure Microwave Reactor, E-MRS Fall meeting.

 

2005: Phase Composition and Grain Size Distribution in Zirconia Nanopowders Produced in a Microwave Driven Hydrothermal Reaction, Agnieszka Opalińska, Roman Pielaszek, Cristina Leonelli, Hubert Matysiak, Witold Lojkowski, , MRS Spring Meeting, San Francisco.

 

2006: Mechanical Alloying as a process of wear of precipitates due to exchange of mater at the precipitate matrix interface, Diffusion and Stresses conference DS2006, Lilafured, Węgry.

 

2005: Luminescence of ZnO and ZrO2 Nanopowders as Function of Grain Size and Method of Preparation, MRS Spring Meeting, San Francisco.

 

2005: Current trends in the development of metallic nanomaterials: results of a study carried out within the EC project Nanoroad SME. W. Łojkowski, Agnieszka Daniszewska, Małgorzata Chmielecka, E-MRS Fall Meeting, Warszawa.

 

2005: Microwave Driven Hydrothermal Synthesis of ZrO2 up to 8 MPa, Ampere Meeting, Int. Conf on Microwave Chemistry, Modena.

 

2005: High Pressure & Microwave reactors: problems and new opportunities for synthesis of luminescent oxide nanopowders, COST Actions meeting, Turyn.

 

2006: Synthesis, sintering and properties of doped nanocrystaline powders of zirconia, zinc oxide and yttrium aluminium garnet (YAG), COST Action D30 Meeting, MRS Fall Meeting, Warsaw.

 

2007: Combining microwave and pressure techniques for hydrothermal synthesis of ZnO and ZrO2 nanopowders doped with a range of metal ions, Acta Materialia Gold Medal Workshop, E-MRS Fall Meeing, Warsaw.

 

2008: Transparent nanoceramics as light sources, FM&NT Conference, Riga.

 

2009: Synthesis of nanoparticles in continuous solvothermal, and microwave stop-flow reactors European Ceramic Society ECERS meeting, Kraków.

 

2009: EuroNanoForum 2009: Nanotechnology for Sustainable Economy, Praga.

 

2009: Nanotechnologie dla Budownictwa I Pływalni VII Sympozjum Naukowo-Techniczne INSTALACJE BASENOWE, Zakopane.

 

2009: Nano-Mega-Extreme: application of extreme synthesis conditions for synthesis of nanomaterials to meet needs resulting from societal mega-trends. Final Meeting of COST action D32 Chemistry in High-Energy Microenvironments. Kraków.

 

2009: Solvothemal synthesis of nanoparticles for photonics using microwave energy, EuroNanoForum and Nanotech Europe, Berlin.

 

2010: Optical oxygen sensor based on nano-Zirconia luminescence, FM&NT conference Ryga.

Witold Łojkowski

 

Profesor Dr Hab.

Kierownik Laboratorium Nanostruktur

 

Specjalizacja:
nanotechnologie wysokociśnieniowe i mikrofalowe

 

 

 

 

Witold Łojkowski - profile w:

>>> Google-scholar,

>>> Linkedin

 

Prace w komitetach naukowych:

Jestem członkiem komitetu MPNS Materials, Physics and Nanosciences COST programu europejskiego COST.

Jestem koordynatorem Polskiej Platformy Nanotechnologii i Warszawskiej Sieci Nanotechnologii oraz należę do komitetu programowego EMRS fall 2013.

Służę informacjami oraz wskazówkami przy składaniu projektów.

Jako ekspert w komitecie NMP Komisji Europejskiej mogę pomóc w ukierunkowaniu projektów europejskich, a także mogę pomóc w poszukiwaniu kontaktów w krajach OECD, poprzez pracę w komitecie OECD Working Party Nanotechnology.

 Witold Łojkowski - profile w:

>>> Google-scholar,

>>> Linkedin

 Główne kierunki pracy naukowej:

 • syntezy, spiekanie i zastosowania nanocząstek, w szczególności zaś syntezy nanocząstek tlenkowych
 • technologia silnego domieszkowania nanocząstek, nadawanie im pożytecznych funkcji, w szczególności funkcji optycznych
 • mikrofale
 • nanometale
 • mechaniczne tworzenie stopów
 • budowa aparatury wysokociśnieniowej
 • projekty typu foresight oraz roadmaps

Wykształcenie:

 • 1975: magister, Uniwersytet Warszawski
 • 1980: doktor nauk technicznych, Politechnika Warszawska
 • 1994: doktor habilitowany nauk technicznych, Akademia Górniczo-Hutnicza

Przebieg pracy zawodowej:

 • 1975–1980: asystent, UNIPRESS, Zakład Doświadczalny Fizyki i Techniki Wysokich Ciśnień Instytutu Fizyki PAN
 • 1981–1982: stypendysta Fundacji Aleksandra von Humboldta, Uniwersytet w Saarbrucken
 • 1983–1998: adiunkt, Kierownik Laboratorium Granic Ziaren i Spiekania, Centrum Badań Wysokociśnieniowych PAN
 • 1999–2000: pracownik naukowy, Uniwersytet w Ulm
 • 2001–2009: docent, Kierownik Laboratorium Nanomateriałów, Instytut Wysokich Ciśnień PAN
 • 2010–obecnie: profesor IWC PAN, Kierownik Laboratorium Nanostruktur, Instytut Wysokich Ciśnień PAN

Odbyłem szereg kursów w zakresie zarządzania projektami, zespołem, efektywności osobistej i komunikacji, m. in. w Ernst&Young Academy of Business.

Nagrody i wyróżnienia:

 • 1979: Nagroda zespołowa II stopnia Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego o Techniki za osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych w zakresie struktury granic ziaren w metalach
 • 1980: Przyznanie Stypendium Humboldta przez Fundację Humboldta w RFN
 • 1982: Nagroda zespołowa I stopnia Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego o Techniki za osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych w zakresie inżynierii materiałowej
 • 2007: Dyplom „Ambasador Kongresów Polskich” przyznany przez Polską organizację Turystyczną za zasługi w organizacji kongresów naukowych w Polsce
 • 2007: Złoty Medal Zasługi, Przyznany Przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej za zasługi w pracy naukowej.

Prywatnie jestem zafascynowany turystyką górską, którą uprawiam czynnie od wielu lat. Jestem członkiem Deutsche Alpinverein, Sekcja SSV Ulm 1846.

 

 

Witold Łojkowski - publikacje

 

Profesor Dr Hab.

Kierownik Laboratorium Nanostruktur

 

Jestem autorem ponad 150 publikacji w renomowanych czasopismach międzynarodowych, z łączną liczbą cytatów ponad 1050. Index Hirscha 14.

 

Aktualna lista publikacji znajduje się pod linkiem:

https://scholar.google.pl/citations?hl=pl&user=y2AvD1IAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

 

 

 1. Zherebtsov, S., Lojkowski, W., Mazur, A., Salishchev, G. Structure and properties of hydrostatically extruded commercially pure titanium (2010) Materials Science and EngineeringA, 527 (21-22), pp. 5596-5603.

 2. Guskos, N., Glenis, S., Zolnierkiewicz, G., Typek, J., Sibera, D., Kaszewski, J., Moszyński, D., Łojkowski, W., Narkiewicz, U. Magnetic study of Fe2O3/ZnO nanocomposites, (2010) Physica B: Condensed Matter, 405 (18), pp. 4054-4058.

 3. Lubkowski, K., Grzmil, B., Bartkowiak, A., Łojkowski, W., Mizeracki, J. Preparation of slow release fertilizers and their study [Preparatyka i badanie nawozów o spowolnionym uwalnianiu składników m ineralnych], (2010) Przemysl Chemiczny, 89 (4), pp. 468-471.

 4. Grigorjeva, L., Millers, D., Smits, K., Grabis, J., Fidelus, J., Łojkowski, W., Chudoba, T., Bienkowski, K. The luminescence of ZnO ceramics, (2010) Radiation Measurements, 45 (3-6), pp. 441-443.

 5. Smits, K., Grigorjeva, L., Millers, D., Sarakovskis, A., Opalinska, A., Fidelus, J.D., Lojkowski, W. Europium doped zirconia luminescence, (2010) Optical Materials, 32 (8), pp. 827-831.

 6. Pankratov, V., Shirmane, L., Chudoba, T., Gluchowski, P., Hreniak, D., Strek, W., Lojkowski, W. Peculiarities of luminescent properties of cerium doped YAG transparent nanoceramics (2010) Radiation Measurements, 45 (3-6), pp. 392-394. Cited 1 time.

 7. Rizzuti, A., Corradi, A., Leonelli, C., Rosa, R., Pielaszek, R., Lojkowski, W. Microwave technique applied to the hydrothermal synthesis and sintering of calcia stabilized zirconia nanoparticles (2010) Journal of Nanoparticle Research, 12 (1), pp. 327-335.

 8. Kaszewski, J., Lojkowski, W., Narkiewicz, U. Preparation of ZrO2:Tb via microwave hydrothermal method (2009) Optica Applicata, 39 (4), pp. 773-779.

 9. Gluchowski, P., Hreniak, D., Lojkowski, W., Strek, W. Optical properties of Cr(III) doped YAG nanoceramics (2009) ECS Transactions, 25 (9), pp. 113-119.

 10. Sibera, D., J?drzejewski, R., Mizeracki, J., Presz, A., Narkiewicz, U., LOjkowski, W. Synthesis and characterization of ZNO doped with fe2o 3- hydrothermal Synthesis and Calcination Process (2009) Acta Physica Polonica A, 116 (SUPPL.), pp. S133-S135.

 11. Fidelus, J.D., Lojkowski, W., Millers, D., Smits, K., Grigorjeva, L. Advanced nanocrystalline ZrO2 for optical oxygen sensors (2009) Proceedings of IEEE Sensors, art. no. 5398385, pp. 1268-1272.

 12. Huong, T.T., Huong, N.T., Kieu Giang, L.T., Anh, T.K., Lojkowski, W., Minh, L.Q. Preparation, characterization and optical properties of ZrO 2:Er3+, Yb3+ nanomaterials (2009) Journal of Physics: Conference Series, 187, art. no. 012082.

 13. Wolska, E., Lukasiewicz, M., Fidelus, J.D., Lojkowski, W., Guziewicz, E., Godlewski, M. Optical properties of ZnCoO films and nanopowders (2009) Acta Physica Polonica A, 116 (5), pp. 918-920.

 14. Lojkowski, W., Gedanken, A., Grzanka, E., Opalinska, A., Strachowski, T., Pielaszek, R., Tomaszewska-Grzeda, A., Yatsunenko, S., Godlewski, M., Matysiak, H., Kurzydłowski, K.J.

 15. Solvothermal synthesis of nanocrystalline zinc oxide doped with Mn 2+, Ni2+, Co2+ and Cr3+ ions (2009) Journal of Nanoparticle Research, 11(8), pp. 1991-2002. Cited 5 times.

 16. Grigorjeva, L., Millers, D., Smits, K., Pankratov, V., Lojkowski, W., Fidelus, J., Chudoba, T., Bienkowski, K., Monty, C. Excitonic luminescence in ZnO nanopowders and ceramics (2009) Optical Materials, 31(12), pp. 1825-1827. Cited 2 times.

 17. Fidelus, J.D., Yatsunenko, S., Godlewski, M., Paszkowicz, W., Werner-Malento, E., Lojkowski, W. Relation between structural properties of Pr3+-doped yttria-stabilized zirconia nanopowders and their luminescence efficiency (2009) Scripta Materialia, 61(4), pp. 415-418. Cited 3 times.

 18. Zherebtsov, S., Salishchev, G., Lojkowski, W. Strengthening of a Ti-6Al-4V titanium alloy by means of hydrostatic extrusion and other methods (2009) Materials Science and Engineering A, 515 (1-2), pp. 43-48.

 19. Roy, D., Singh, S.S., Basu, B., Lojkowski, W., Mitra, R., Manna, I. Studies on wear behavior of nano-intermetallic reinforced Al-base amorphous/nanocrystalline matrix in situ composite (2009) Wear, 266 (11-12), pp. 1113-1118. Cited 2 times.

 20. Roy, D., Singh, S.S., Mitra, R., Rosinski, M., Michalski, A., Lojkowski, W., Manna, I. Synthesis and characterization of precipitation hardened amorphous matrix composite by mechanical alloying and pulse plasma sintering of Al65Cu20Ti1 5 (2009) Philosophical Magazine, 89(12), pp. 1051-1061.

 21. Godlewski, M., Wolska, E., Yatsunenko, S., Opalinska, A., Fidelus, J., Lojkowski, W., Zalewska, M., Klonkowski, A., Kuritsyn, D. Doped nanoparticles for optoelectronics applications (2009) Low Temperature Physics, 35 (1), pp. 48-52.

 22. Godlewski, M., Wolska, E., Yatsunenko, S., Opalinska, A., Fidelus, J., Lojkowski, W., Zalewska, M., Klonkowski, A., Kuritsyn, D. Doped nanoparticles for optoelectronics applications (2009) Fizika Nizkikh Temperatur (Kharkov), 35 (1), pp. 64-69.

 23. Godlewski, M., Yatsunenko, S., Nadolska, A., Opalinska, A., Lojkowski, W., Drozdowicz-Tomsia, K., Goldys, E.M. Nanoparticles doped with TM and RE ions for applications in optoelectronics (2009) Optical Materials, 31(3), pp. 490-495. Cited 4 times.

 24. Roy, D., Mitra, R., Chudoba, T., Witczak, Z., Lojkowski, W., Fecht, H.-J., Manna, I. Structure and mechanical properties of Al65Cu20Ti15-based amorphous/nanocrystalline alloys prepared by high-pressure sintering (2008) Materials Science and Engineering A, 497 (1-2), pp. 93-100.

 25. Godlewski, M., Yatsunenko, S., Opalinska, A., Fidelus, J., Lojkowski, W. Nanoparticles doped with rare earth and transition metal ions for optoelectronic applications (2008) Conference on Optoelectronic and Microelectronic Materials and Devices, Proceedings, COMMAD, art. no. 4802124, pp. 193-197.

 26. Roy, D., Mitra, R., Chudoba, T., Witczak, Z., Lojkowski, W., Fecht, H.-J., Manna, I. The mechanical properties of nano-TiO2 dispersed Al 65Cu20Ti15 amorphous/nanocrystalline matrix bulk composite prepared by mechanical alloying and high pressure sintering (2008) Diffusion and Defect Data Pt.B: Solid State Phenomena, 140, pp. 161-166.

 27. Godlewski, M., Yatsunenko, S., Opalińska, A., Łojkowski, W. How can the intra-shell emissions of rare earth and transition metal ions in thin films and nanoparticles be stimulated? (2008) Diffusion and Defect Data Pt.B: Solid State Phenomena, 140, pp. 3-7.

 28. Roy, D., Mitra, R., Fedyk, R., Witczak, Z., Lojkowski, W., Manna, I. Synthesis and characterization of in situ nanocrystalline intermetallic phase reinforced AlTiSi amorphous matrix composite (2008) Philosophical Magazine, 88 (24), pp. 3031-3041. Cited 1 time.

 29. Fedyk, R., Hölsä, J., Hreniak, D., Lastusaari, M., Lehto, V.-P., ŁOjkowski, W., Str?k, W., Tenho, M. X-ray powder diffraction characterization of residual stresses and strains in y3Al5O12:Nd3+ nanoceramics (2008) Materials Science Forum, 571-572, pp. 303-308.

 30. Zherebtsov, S., Mazur, A., Salishchev, G., Lojkowski, W. Effect of hydrostatic extrusion at 600-700 °C on the structure and properties of Ti-6Al-4V alloy (2008) Materials Science and Engineering A, 485 (1-2), pp. 39-45. Cited 2 times.

 31. Grigorjeva, L., Millers, D., Grabis, J., Monty, C., Kalinko, A., Smits, K., Pankratov, V., Łojkowski, W. Luminescence properties of ZnO nanocrystals and ceramics (2008) IEEE Transactions on Nuclear Science, 55(3), art. no.4545128, pp. 1551-1555. Cited 5 times.

 32. Pankratov, V., Grigorjeva, L., Chernov, S., Chudoba, T., Lojkowski, W. Luminescence properties and energy transfer processes in nanosized cerium doped YAG (2008) IEEE Transactions on Nuclear Science, 55(3), art. no.4545193, pp. 1509-1513. Cited 2 times.

 33. Smits, K., Grigorjeva, L., Millers, D., Fidelus, J.D., Lojkowski, W. Radiative decay of electronic excitations in ZrO2 nanocrystals and macroscopic single crystals (2008) IEEE Transactions on Nuclear Science, 55(3), art. no. 4545213, pp. 1523-1526. Cited 2 times.

 34. Fidelus, J., Piticescu, R.R., Piticescu, R.M., Lojkowski, W., Giurgiu, L. Solvothermal synthesis of Co-doped ZnO nanopowders (2008) Zeitschrift fur Naturforschung - Section B Journal of Chemical Sciences, 63 (6), pp. 725-729. Cited 2 times.

 35. Chudoba, T., Lester, E., Lojkowski, W., Poliakoff, M., Li, J., Grzanka, E., Presz, A. Synthesis of nano-sized yttrium-aluminum Garnet in a continuous-flow reactor in supercritical fluids (2008) Zeitschrift fur Naturforschung - Section B Journal of Chemical Sciences, 63 (6), pp. 756-764.

 36. Hreniak, D., Strek, W., Głuchowski, P., Fedyk, R., Lojkowski, W. The concentration dependence of luminescence of Nd:Y3Al5O12 nanoceramics (2008) Journal of Alloys and Compounds, 451 (1-2), pp. 549-552. Cited 10 times.

 37. Pazik, R., Kaczorowski, D., Hreniak, D., Strek, W., Lojkowski, W. Synthesis, structure and magnetic properties of BaTiO3 nanoceramics (2008) Chemical Physics Letters, 452 (1-3), pp. 144-147. Cited 3 times.

 38. Leonelli, C., Lojkowski, W. Main development directions in the application of microwave irradiation to the synthesis of nanopowders (2008) Chimica Oggi, 26 (1 SUPPL. COMP.), pp. 26-29. Cited 1 time.

 39. Pazik, R., Głuchowski, P., Hreniak, D., Strek, W., Rot, M., Fedyk, R., Lojkowski, W. Fabrication and luminescence studies of Ce:Y3Al5O12 transparent nanoceramic (2008) Optical Materials, 30 (5), pp. 714-718. Cited 10 times.

 40. Ryszkowska, J., Zawadzak, E., Zapart, P., Lojkowski, W., Opalinska, A., Kurzydłowski, K.J. The influence of ZrO2 containing 10% Eu 3+ on the polyurethane hard domain structure in nanocomposites with luminescence properties (2007) Diffusion and Defect Data Pt.B: Solid State Phenomena, 128, pp. 151-156. Cited 1 time.

 41. Godlewski, M., Yatsunenko, S., Zalewska, M., Kłonkowski, A., Strachowski, T., Lojkowski, W. Luminescence of doped nanoparticles of wide band gap II-VI compounds (2007) Diffusion and Defect Data Pt.B: Solid State Phenomena, 128, pp. 123-134. Cited 4 times.

 42. Pankratov, V., Grigorjeva, L., Millers, D., Chudoba, T., Fedyk, R., Lojkowski, W. Time-resolved luminescence characteristics of cerium doped YAG nanocrystals (2007) Diffusion and Defect Data Pt.B: Solid State Phenomena, 128, pp. 173-178. Cited 3 times.

 43. Pankratov, V., Millers, D., Grigorjeva, L., Lojkowski, W., Kareiva, A. Time-resolved luminescence of nanocrystalline inorganic complex oxides (2007) Journal of Physics: Conference Series, 93 (1), art. no. 012037, . Cited 2 times.

 44. Möller, S., Fidelus, J.D., Lojkowski, W. Particle size distribution of ZrO2: Pr3+ - Influences of pH, high power ultrasound, surfactant and dopant quantity (2007) Diffusion and Defect Data Pt.B: Solid State Phenomena, 128, pp. 97-100. Cited 1 time.

 45. Fidelus, J.D., Lojkowski, W., Millers, D., Grigorjeva, L., Smits, K., Piticescu, R.R. Zirconia based nanomaterials for oxygen sensors - Generation, characterisation and optical properties (2007) Diffusion and Defect Data Pt.B: Solid State Phenomena, 128, pp. 141-150. Cited 7 times.

 46. Smits, K., Millers, D., Grigorjeva, L., Fidelus, J.D., Lojkowski, W. Comparison of ZrO2:Y nanocrystals and macroscopic single crystal luminescence (2007) Journal of Physics: Conference Series, 93 (1), art. no. 012035, . Cited 1 time.

 47. Ivanisenko, Yu., Lojkowski, W., Fecht, H.-J. Stress- and strain induced phase transformations in pearlitic steels (2007) Materials Science Forum, 539-543 (PART 5), pp. 4681-4686.

 48. Smits, K., Grigorjeva, L., Lojkowski, W., Fidelus, J.D. Luminescence of oxygen related defects in zirconia nanocrystals (2007) Physica Status Solidi (C) Current Topics in Solid State Physics, 4 (3), pp. 770-773. Cited 7 times.

 49. Borowiec, M.T., Deptuła, A., Lojkowski, W., Gierlotka, S., Dyakonov, V.P., Lada, W., Olczak, T., Wawszczak, D., Aleshkevych, P., Domuchowski, W., Zayarnyuk, T., Baranski, M., Czech, M., Szymczak, H. Growth and properties of ytterbium doped KY(WO4)2 nanocomposites (2007) Diffusion and Defect Data Pt.B: Solid State Phenomena, 128, pp. 25-30.

 50. Chudoba, T., Teyssier, M., Lojkowski, W. Optimization of conditions of preparation of YAG nanopowders for sintering of translucent ceramics (2007) Diffusion and Defect Data Pt.B: Solid State Phenomena, 128, pp. 41-46. Cited 4 times.

 51. Strachowski, T., Grzanka, E., Lojkowski, W., Presz, A., Godlewski, M., Yatsunenko, S., Matysiak, H., Piticescu, R.R., Monty, C.J. Morphology and luminescence properties of zinc oxide nanopowders doped with aluminum ions obtained by hydrothermal and vapor condensation methods (2007) Journal of Applied Physics, 102 (7), art. no. 073513. Cited 4 times.

 52. Ryszkowska, J., Zawadzak, E.A., Łojkowski, W., Opalińska, A., Kurzydłowski, K.J. Structure and properties of polyurethane nanocomposites with zirconium oxide including Eu (2007) Materials Science and Engineering C, 27 (5-8 SPEC. ISS.), pp. 994-997. Cited 4 times.

 53. Chattopadhyay, P.P., Samanta, A., Lojkowski, W., Fecht, H.-J., Manna, I. Microstructure/phase evolution in mechanical alloying/milling of stainless steel and aluminum powder blends (2007) Metallurgical and Materials Transactions A: Physical Metallurgy and Materials Science, 38 A(13), pp. 2298-2307. Cited 3 times.

 54. Kaganovskii, Yu., Paritskaya, L.N., Bogdanov, V.V., Lojkowski, W. Stress relaxation mechanisms during Cd21Ni5 intermetallic growth under high hydrostatic pressure (2007) Defect and Diffusion Forum, 264, pp. 123-132.

 55. Fedyk, R., Hreniak, D., Łojkowski, W., Strek, W., Matysiak, H., Grzanka, E., Gierlotka, S., Mazur, P. Method of preparation and structural properties of transparent YAG nanoceramics (2007) Optical Materials, 29 (10), pp. 1252-1257. Cited 21 times.

 56. Hreniak, D., Fedyk, R., Bednarkiewicz, A., Strek, W., Łojkowski, W. Luminescence properties of Nd:YAG nanoceramics prepared by low temperature high pressure sintering method (2007) Optical Materials, 29 (10), pp. 1244-1251. Cited 7

 57. Main development directions in the application of microwave irradiation to the synthesis of nanopowders (2007) Chimica Oggi, 25 (3), pp. 34-38. Cited 6 times.

 58. Cabanas, A., Li, J., Blood, P., Chudoba, T., Lojkowski, W., Poliakoff, M., Lester, E. Synthesis of nanoparticulate yttrium aluminum garnet in supercritical water-ethanol mixtures (2007) Journal of Supercritical Fluids, 40 (2), pp. 284-292. Cited 13 times.

 59. Strek, W., Bednarkiewicz, A., Hreniak, D., Mazur, P., Lojkowski, W. Fabrication and optical properties of transparent Nd3+:YAG nanoceramics (2007) Journal of Luminescence, 122-123 (1-2), pp. 70-73. Cited 6 times.

 60. Chang, L.-S., Straumal, B., Rabkin, E., Lojkowski, W., Gust, W. Hot isostatic pressing of Cu-Bi polycrystals with liquid-like grain boundary layers (2007) Acta Materialia, 55 (1), pp. 335-343. Cited 2 times.

 61. Tomaszewska-Grz?da, A., Opalińska, A., Grzanka, E., Łojkowski, W., Gedanken, A., Godlewski, M., Yatsunenko, S., Osinniy, V., Story, T. Magnetic properties of ZnMnO nanopowders solvothermally grown at low temperature from zinc and manganese acetate (2006) Applied Physics Letters, 89 (24), art. no. 242102, . Cited 5 times.

 62. Ivanov, V.A., Molodov, D.A., Shvindlerman, L.S., Gottstein, G., Kolesnikov, D., Łojkowski, W. Excess free volume of high angle grain boundaries in aluminum (2006) Materials Science Forum, 519-52 1 (PART 2), pp. 1557-1562.

 63. Samanta, A., Chattopadhyay, P.P., Lojkowski, W., Gierlotka, S., Fecht, H.-J., Manna, I. Microstructural evolution during mechanical alloying and hot pressing of a powder blend of aluminium and 316 stainless steel (2006) Diffusion and Defect Data Pt.B: Solid State Phenomena, 114, pp. 211-218.

 64. Grigorjeva, L., Millers, D., Lojkowski, W., Strachowski, T. Luminescence and FTIR spectroscopy of ZnO nanocrystals (2006) Materials Science Forum, 514-516 (PART 2), pp. 1230-1234.

 65. Opalinska, A., Leonelli, C., Lojkowski, W., Pielaszek, R., Grzanka, E., Chudoba, T., Matysiak, H., Wejrzanowski, T., Kurzydlowski, K.J. Effect of pressure on synthesis of Pr-doped Zirconia powders produced by microwave-driven hydrothermal reaction (2006) Journal of Nanomaterials, 2006, art. no. 98769, . Cited 4 times.

 66. Chang, L.-S., Straumal, B., Rabkin, E., Lojkowski, W., Gust, W. High-pressure influence on the kinetics of grain boundary segregation in the Cu-Bi system (2006) Defect and Diffusion Forum, 258-260, pp. 390-396.

 67. Pielaszek, R., Lojkowski, W., Gierlotka, S., Doyle, S. Error estimation in XRD crystallite size measurements (2006) Diffusion and Defect Data Pt.B: Solid State Phenomena, 114, pp. 313-320.

 68. Kulczyk, M., Pachla, W., Swiderska-Sroda, A., Krasilnikov, N., Diduszko, R., Mazur, A., Lojkowski, W., Kurzydlowski, K.J. Combination of ECAP and hydrostatic extrusion for UFG microstructure generation in nickel (2006) Diffusion and Defect Data Pt.B: Solid State Phenomena, 114, pp. 51-56. Cited 3 times.

 69. Krasilnikov, N.A., Lojkowski, W., Pakiela, Z., Kurzydlowski, K.J. Mechanical properties and deformation behaviour of ultra-fine grained nickel (2006) Diffusion and Defect Data Pt.B: Solid State Phenomena, 114, pp. 79-84.

 70. Grzanka, E., Gierlotka, S., Stelmakh, S., Palosz, B., Strachowski, T., Swiderska-Sroda, A., Kalisz, G., Lojkowski, W., Forsch, F. Phase transition in nanocrystalline ZnO (2006) Zeitschrift fur Kristallographie, Supplement, 2 (23), pp. 337-342. Cited 2 times.

 71. Daniszewska, A., Lojkowski, W., Fecht, H., Kurzydlowski, K.J., Narkiewicz, U., Salishchev, G.A., Zehetbauer, M.J., Kulczyk, M., Chmielecka, M., Kuzmenko, D. Metallic nano-materials and nanostructures: Development of technology roadmap (2006) Diffusion and Defect Data Pt.B: Solid State Phenomena, 114, pp. 345-392.

 72. Wejrzanowski, T., Pielaszek, R., Opalińska, A., Matysiak, H., Łojkowski, W., Kurzydłowski, K.J. Quantitative methods for nanopowders characterization (2006) Applied Surface Science, 253 (1 SPEC. ISS.), pp. 204-208. Cited 23 times.

 73. De Vries, B., Vantomme, A., Wahl, U., Correia, J.G., Araújo, J.P., Lojkowski, W., Kolesnikov, D. Lattice site location and annealing behavior of implanted Ca and Sr in GaN (2006) Journal of Applied Physics, 100 (2), art. no. 023531.

 74. Hreniak, D., Strek, W., Chmielowiec, J., Pasciak, G., Pazik, R., Gierlotka, S., Lojkowski, W. Preparation and conductivity measurement of Eu doped BaTiO3 nanoceramic (2006) Journal of Alloys and Compounds, 408-412, pp. 637-640. Cited 6 times.

 75. Kulczyk, M., Pachla, W., Mazur, A., Diduszko, R., Garbacz, H., Lewandowska, M., Łojkowski, W., Kurzydłowski, K.J. Microstructure and mechanical properties of nickel deformed by hydrostatic extrusion (2005) Materials Science- Poland, 23 (3), pp. 839-846. Cited 5 times.

 76. Lojkowski, W., Ivanisenko, Yu., Fecht, H.-J. Strain induced cementite dissolution in pearlitic steels as a classical example of mechanical alloying (2005) Transactions of the Indian Institute of Metals, 58 (6), pp. 993-1001. Cited 2 times.

 77. Krasilnikov, N., Pakiela, Z., Lojkowski, W., Valiev, R. Excellent mechanical properties of nickel processed by high pressure technique (2005) Diffusion and Defect Data Pt.B: Solid State Phenomena, 101-102, pp. 49-54. Cited 3 times.

 78. Paritskaya, L.N., Bogdanov, V.V., Kaganovskii, Yu., Lojkowski, W. Kinetics of competitive phase growth in Cu-Ni-Sn system (2005) Defect and Diffusion Forum, 237-240 (PART 2), pp. 849-854. Cited 3 times.

 79. Wojdyr, M., Gierlotka, S., Ivanisenko, Y., Lojkowski, W., Fecht, H.-J. X-ray investigations of the natural and artificial White Etching Layer (2005) Diffusion and Defect Data Pt.B: Solid State Phenomena, 101-102, pp. 97-100. Cited 1 time.

 80. Tomaszewska-Grz?da, A., Lojkowski, W., Godlewski, M., Yatsunenko, S., Drozdowicz-Tomsia, K., Goldys, E.M., Phillips, M.R. Growth and characterization of ZnO nanoparticles (2005) Acta Physica Polonica A, 108 (5 PART II), pp. 897-902. Cited 1 time.

 81. Lojkowski, W., Otsuki, A., Morawski, A. High-pressure effect on grain boundary wetting in aluminium bicrystals (2005) Zeitschrift fuer Metallkunde/Materials Research and Advanced Techniques, 96 (10), pp. 1211-1212.

 82. Millers, D., Grigorjeva, L., ŁOjkowski, W., Opalińska, A. Luminescence of ZrO2 nanocrystals (2005) Diffusion and Defect Data Pt.B: Solid State Phenomena, 106, pp. 103-108. Cited 2 times.

 83. Piticescu, R.M., Chitanu, G.C., Albulescu, M., Giurginca, M., Popescu, M.L., Łojkowski, W. Hybrid HAp-maleic anhydride copolymer nanocomposites obtained by in-situ functionalisation (2005) Diffusion and Defect Data Pt.B: Solid State Phenomena, 106, pp. 47-56. Cited 2 times.

 84. Hreniak, D., Gierlotka, S., LOjkowski, W., Str?k, W., Mazur, P., Fedyk, R. High-pressure induced structural decomposition of re-doped YAG nanoceramics (2005) Diffusion and Defect Data Pt.B: Solid State Phenomena, 106, pp. 17-22. Cited 9 times.

 85. Piticescu, R.R., LOjkowski, W., Blizzard, J.R., Monty, C. From nanopowders to functional materials (2005) Diffusion and Defect Data Pt.B: Solid State Phenomena, 106,.

 86. Michalski, J., Wejrzanowski, T., Pielaszek, R., Konopka, K., Lojkowski, W., Kurzydłowski, K.J. Application of image analysis for characterization of powders (2005) Materials Science- Poland, 23 (1), pp. 79-86. Cited 5 times.

 87. Krasilnikov, N., Lojkowski, W., Pakiela, Z., Valiev, R. Tensile strength and ductility of ultra-fine-grained nickel processed by severe plastic deformation (2005) Materials Science and Engineering A, 397 (1-2), pp. 330-337. Cited 51 times.

 88. Milman, Yu.V., Grinkevych, K.E., Chugunova, S.I., Lojkowski, W., Djahanbakhsh, M., Fecht, H.J. Tribological properties of the surface of railway tracks, studied by indentation technique (2005) Wear, 258 (1-4 SPEC. ISS.), pp. 77-82. Cited 5 times.

 89. Strek, W., Hreniak, D., Bednarkiewicz, A., Mazur, P., Deren, P., Lojkowski, W. The crystal-size and power dependence of luminescence properties of Nd 3+:LaAlO3 nanopowders (2004) Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, 5508, art. no. 34, pp. 238-244. Cited 1 time.

 90. Hreniak, D., Strek, W., Opalinska, A., Nyk, M., Wołcyrz, M., Lojkowski, W., Misiewicz, J. Luminescence properties of Tb-doped yttrium disilicate prepared by the sol-gel method (2004) Journal of Sol-Gel Science and Technology, 32 (1-3), pp. 195-200. Cited 3 times.

 91. Popescu, M.L., Piticescu, R.M., Petrescu, S., Zdrentu, L., Mihailescu, I., Socol, G., Lojkowski, W. Biocompatibility of hydroxyl-apatite thin films obtained by pulsed laser deposition (2004) Reviews on Advanced Materials Science, 8 (2), pp. 164-1 69. Cited 1 time.

 92. Korionov, I.V., Trefilova, A.N., Babushkin, A.N., Lojkowski, W., Opalinska, A. Relaxation processes in ZrO2 at high pressures (2004) Materials Science- Poland, 22 (3), pp. 241-244. Cited 1 time.

 93. Millers, D., Grigorjeva, L., Łojkowski, W., Strachowski, T. Luminescence of ZnO nanopowders (2004) Radiation Measurements, 38 (4-6), pp. 589-591. Cited 25 times.

 94. Opalińska, A., Hreniak, D., Lojkowski, W., Strek, W., Presz, A., Grzanka, E. Structure, morphology and luminescence properties of Pr-doped nanocrystalline ZrO2 obtained by hydrothermal method (2003) Diffusion and Defect Data Pt.B: Solid State Phenomena, 94, pp. 141-144. Cited 5 times.

 95. Ivanisenko, Yu.V., Lojkowski, W., Valiev, R.Z., Fecht, H.-J. The strain induced cementite dissolution in carbon steel - Experimental facts and theoretical approach (2003) Diffusion and Defect Data Pt.B: Solid State Phenomena, 94, pp. 45-50. Cited 2 times.

 96. Krasilnikov, N.A., Pakiela, Z., Lojkowski, W., Valiev, R.Z. Grain refinement and mechanical properties of nickel subjected to severe plastic deformation (2003) Diffusion and Defect Data Pt.B: Solid State Phenomena, 94, pp. 51-54. Cited 3 times.

 97. Milman, Yu.V., Lojkowski, W., Chugunova, S.I., Lotsko, D.V., Gridneva, I.V., Golubenko, A. Indentation technique for determination of mechanical behavior of nanomaterials (bulk and coatings) (2003) Diffusion and Defect Data Pt.B: Solid State Phenomena, 94, pp. 55-58.

 98. Bondioli, F., Ferrari, A.M., Braccini, S., Leonelli, C., Pellacani, G.C., Opalińska, A., Chudoba, T., Grzanka, E., Palosz, B., Lojkowski, W. Microwave - Hydrothermal synthesis of nanocrystalline Pr - Doped zirconia powders at pressures up to 8 MPa (2003) Diffusion and Defect Data Pt.B: Solid State Phenomena, 94, pp. 193-196. Cited 8 times.

 99. Millers, D., Grigorjeva, L., Opalińska, A., Lojkowski, W. Luminescence of nanosized ZrO2 and ZrO2:Pr powders (2003) Diffusion and Defect Data Pt.B: Solid State Phenomena, 94, pp. 135-140. Cited 3 times.

 100. Fedyk, R., Chudoba, T., Presz, A., Lojkowski, W., Kurzdlowski, K.J. Study of grain size distribution in nanocrystalline iron oxides synthesized by hydrothermal method (2003) Diffusion and Defect Data Pt.B: Solid State Phenomena, 94, pp. 239-242.

 101. Strachowski, T., Grzanka, E., Palosz, B., Presz, A., Slusarski, L., Lojkowski, W. Microwave driven hydrothermal synthesis of zinc oxide nanopowders (2003) Diffusion and Defect Data Pt.B: Solid State Phenomena, 94, pp. 189-192. Cited 8 times.

 102. Ivanisenko, Yu., Lojkowski, W., Valiev, R.Z., Fecht, H.-J. The mechanism of formation of nanostructure and dissolution of cementite in a pearlitic steel during high pressure torsion (2003) Acta Materialia, 51(18), pp. 5555-5570. Cited 85 times.

 103. Palosz, B., Grzanka, E., Gierlotka, S., Stel'makh, S., Pielaszek, R., Lojkowski, W., Bismayer, U., Neuefeind, J., Weber, H.-P., Palosz, W. Application of X-ray powder diffraction to nano-materials - Determination of the atomic structure of nanocrystals with relaxed and strained surfaces (2003) Phase Transitions, 76 (1-2), pp. 171-1 85. Cited 14 times.

 104. Paritskaya, L.N., Kaganovskii, Yu.S., Bogdanov, V.V., Lojkowski, W. Intermetallic growth under high hydrostatic pressures (2002) Defect and Diffusion Forum, 208-209, pp. 151-160. Cited 3 times.

 105. Lojkowski, W., Otsuki, A., Morawski, A. On the relation between interface energy and free volume (2002) Defect and Diffusion Forum, 208-209, pp. 209-212.

 106. Semenov, V., Kolesnikov, D., Zenotchkin, M., Jun, J., Lojkowski, W., Rabkin, E., Gust, W. High pressure dependence of the Discontinuous Ordering (DO) reaction in the Fe - 50% at. Co alloy (2002) Defect and Diffusion Forum, 208-209, pp. 217-222.

 107. Porowski, S., Grzegory, I., Kolesnikov, D., Lojkowski, W., Jager, V., Jager, W., Bogdanov, V., Suski, T., Krukowski, S. Annealing of GaN under high pressure of nitrogen (2002) Journal of Physics Condensed Matter, 14 (44 SPEC ISS.), pp. 11097-11110. Cited 8 times.

 108. Ekimov, E.A., Gierlotka, S., Gromnitskaya, E.L., Kozubowski, J.A., Palosz, B., Lojkowski, W., Naletov, A.M. Mechanical properties and microstructure of diamond-SiC nanocomposites (2002) Inorganic Materials, 38 (11), pp. 1117-1122. Cited 3 times.

 109. Ekimov, E.A., Gromnitskaya, E.L., Gierlotka, S., Lojkowski, W., Palosz, B., Swiderska-Sroda, A., Kozubowski, J.A., Naletov, A.M. Mechanical behavior and microstructure of nanodiamond-based composite materials (2002) Journal of Materials Science Letters, 21(21), pp. 1699-1702. Cited 11 times.

 110. Ivanisenko, Y., Krasilnikov, N., Banhart, F., Kolesnikov, D., Valiev, R., Lojkowski, W., Fecht, H.-J. Nanocrystalline Fe-1 wt.%C compacts obtained by high pressure torsion of mechanically alloyed powder (2002) Annales de Chimie: Science des Materiaux, 27 (3), pp. 45-53. Cited 2 times.

 111. Ivanisenko, Yu.V., Valiev, R.Z., Lojkowski, W., Grob, A., Fecht, H.-J. Nanostructure formation and carbides dissolution in rail steel deformed by high pressure torsion (2002) TMS Annual Meeting, pp. 47-54.

 112. Paritskaya, L.N., Bogdanov, V.V., Kaganovskii, Yu.S., Lojkowski, W., Kolesnikov, D., Presz, A. The kinetics of Cd1 8Cu6 intel-metallic growth under elevated hydrostatic pressure (2001) Defect and Diffusion Forum, (194-199 PART 2), pp. 1539-1544. Cited 4 times.

 113. Kaganovskii, Yu.S., Paritskaya, L.N., Bogdanov, V.V., Lojkowski, W., Kolesnikov, D., Presz, A. Surface diffusion intermetallic growth under elevated hydrostatic pressure (2001) Defect and Diffusion Forum, (194-199 PART 2), pp. 1545-1550. Cited 3 times.

 114. Kolesnikov, D., Lojkowski, W., Jäger, C., Jäger, W., Gastel, M., Paritskaya, L.N. Microstructure of GaN heteroepitaxial layers after diffusion of Mg, Zn and Au under high pressure (2001) Defect and Diffusion Forum, (194-199 PART 1), pp. 737-744.

 115. Klugkist, P., Aleshin, A.N., Lojkowski, W., Shvindlerman, L.S., Gust, W., Mittemeijer, E.J. Pressure and orientation dependence of Zn diffusion along tilt grain boundaries in Al bicrystals (2001)Defect and Diffusion Forum, (194-199 PART 2), pp. 1153-1160. Cited 1 time.

 116. Paritskaya, L.N., Bogdanov, V.V., Maslov, M.V., Kaganovskii, Yu.S., Lojkowski, W., Kolesnikov, D. Kinetics of phase formation during interdiffusion in the ternary system Ni-Cu-5 at.% Sn (2001) Metal Physics andAdvanced Technologies, 19 (2), pp. 381-390.

 117. Klugkist, P., Aleshin, A.N., Lojkowski, W., Shvindlerman, L.S., Gust, W., Mittemeijer, E.J. Diffusion of Zn along tilt grain boundaries in Al: Pressure and orientation dependence (2001)Acta Materialia, 49 (15), pp. 2941-2949. Cited 4 times.

 118. Djahanbakhsh, M., Lojkowski, W., Bürkle, G., Baumann, G., Ivanisenko, Yu.V., Valiev, R.Z., Fecht, H.J. Nanostructure formation and mechanical alloying in the wheel / rail contact area of high speed trains in comparison with other synthesis routes (2001) Materials Science Forum, 360-362, pp. 175-1 82. Cited 8 times.

 119. Lojkowski, W., Djahanbakhsh, M., Bürkle, G., Gierlotka, S., Zielinski, W., Fecht, H.-J. Nanostructure formation on the surface of railway tracks (2001) Materials Science and Engineering A, 303 (1-2), pp. 197-208. Cited 65 times.

 120. Lojkowski, W., Millman, Y., Chugunova, S.I., Goncharova, I.V., Djahanbakhsh, M., Bürkle, G., Fecht, H.-J. The mechanical properties of the nanocrystalline layer on the surface of railway tracks (2001) Materials Science and Engineering A, 303 (1-2), pp. 209-215. Cited 16 times.

 121. Alves, E., Monteiro, T., Soares, J., Santos, L., Silva, M.F.Da., Soares, J.C., Lojkowski, W., Kolesnikov, D., Vianden, R., Correia, J.G. High temperature annealing of Er implanted GaN (2001) Materials Science and Engineering B: Solid-State Materials for Advanced Technology, 81(1-3), pp. 132-1 35. Cited 10 times.

 122. Lojkowski, W., Fecht, H.-J. Structure of intercrystalline interfaces (2000) Progress in Materials Science, 45 (5), pp. 339-568. Cited 44 times.

 123. Kaganovskii, Yu.S., Paritskaya, L.N., Lojkowski, W. Kinetics of chemical compound growth by surface interdiffusion (2000) Surface Science, 454 (1), pp. 591 -597. Cited 7 times.

 124. Paritskaya, L.N., Bogdanov, V.V., Kaganovskii, Yu.S., Lojkowski, W., Jun, J., Presz, A. Kinetics of the Cd21Ni5 intermetallic growth under high hydrostatic pressure (2000) Interface Science, 8 (1), pp. 77-84. Cited 4 times.

 125. Paritskaya, L.N., Bogdanov, V.V., Maslov, M.V., Kaganovskii, Yu.S., Lojkowski, W., Kolesnikov, D. Kinetics of phase formation during interdiffusion in the ternary system Ni-Cu-5 at.% Sn (1999) Metallofizika i Noveishie Tekhnologii, 21(2), pp. 107-112. Cited 2 times.

 126. Paritskaya, L.N., Bogdanov, V.V., Kaganovskii, Yu.S., Lojkowski, W., Jun, J., Presz, A. Kinetics of intermetallic growth under high pressure (1999) Diffusion and Defect Data. Pt A Defect and Diffusion Forum, 175-176, pp. 1-11. Cited 4 times.

 127. Zenotchkin, M., Kolesnikov, D., Jun, J., Lojkowski, W., Gust, W. Distribution function for the activation volume of the discontinuous precipitation reaction in the Cu - 7.5 at.% in alloy (1999) Materials Science Forum, 294-296, pp. 605-608.

 128. Milman, Yu.V., Chugunova, S.I., Goncharova, I.V., Chudoba, T., Lojkowski, W., Gooch, W. Temperature dependence of hardness in silicon-carbide ceramics with different porosity (1999) International Journal of Refractory Metals and Hard Materials, 17(5), pp. 361-368. Cited 15 times.

 129. Ivanov, S.N., Khazanov, E.N., Lojkowski, W., Zhukova, L.M., Taranov, A.V. Scattering of non-equilibrium phonons on grain boundaries in single-phase ceramics (1999) Physica B: Condensed Matter, 263-264, pp. 698-701. Cited 3 times.

 130. Kaganovskii, Yu.S., Paritzskaya, L., Bogdanov, V., Maslov, M., Gust, W., Lojkowski, W. Evolution of pore ensembles located at the grain boundaries in Cu and Cu-5 at.% Sn (1998) Interface Science, 6 (4), pp. 299-305. Cited 1 time.

 131. Lojkowski, W., Rabkin, E., Straumal, B., Shvindlerman, L.S., Gust, W. The effect of pressure on grain boundary wetting, segregation and diffusion (1998) Defect and Diffusion Forum, 156, pp. 163-174. Cited 4 times.

 132. Lojkowski, W., Södervall, U., Mayer, S., Gust, W. The effect of pressure on indium diffusion along tilt grain boundaries in copper bicrystals (1998) Interface Science, 6 (3), pp. 187-196. Cited 5 times.

 133. Lojkowski, W., Rabkin, E., Straumal, B., Gust, W. Excess volume of the solid/liquid interface in Fe-6 at.%Si bicrystals wetted by liquid zinc (1998) Interface Science, 6 (3), pp. 179-186. Cited 6 times.

 134. Knorr, P., Jun, J., Lojkowski, W., Herzig, Chr. Pressure dependence of self- and solute diffusion in bcc zirconium (1998) Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics, 57 (1), pp. 334-340. Cited 12 times.

 135. Lojkowski, W., Rabkin, E., Straumal, B., Gust, W. Effect of temperature and pressure on grain boundary segregation and wetting (1997) Defect and Diffusion Forum, 143-147, pp. 1407-1412. Cited 6 times.

 136. Straumal, B., Rabkin, E., Łojkowski, W., Gust, W., Shvindlerman, L.S. Pressure influence on the grain boundary wetting phase transition in Fe-Si alloys (1997) Acta Materialia, 45 (5), pp. 1931-1940. Cited 41 times.

 137. Lojkowski, W., Molodov, D.A., Gottstein, G., Shvindlerman, L.S. The mechanism of grain boundary migration in aluminum bicrystals (1996) Materials Science Forum, 207-209 (PART 2), pp. 537-540. Cited 5 times.

 138. Lojkowski, W. Evidence for pressure effect on impurity segregation in grain boundaries and interstitial grain boundary diffusion mechanism (1996) Defect and Diffusion Forum, 129-130, pp. 269-278. Cited 12 times.

 139. Lojkowski, Witold Criteria for misfit localization at interfaces (1995) Materials Research Society Symposium - Proceedings, 357, pp. 407-412. Cited 1 time.

 140. Lojkowski, Witold, Palosz, Bogdan `Solidification' of grain boundaries with increasing temperature (1995) Materials Research Society Symposium - Proceedings, 357, pp. 337-342. Cited 5 times.

 141. Molodov, D.A., Swiderski, J., Gottstein, G., Lojkowski, W., Shvindlerman, L.S. Effect of pressure on grain boundary migration in aluminium bicrystals (1994) Acta Metallurgica Et Materialia, 42 (10), pp. 3397-3407. Cited 39 times.

 142. Rabkin, E.I., Gust, W., Łojkowski, W., Paidar, V. Pressure effect on grain boundary wetting at various temperatures (1994) Interface Science, 1 (3), pp. 201 -206. Cited 8 times.

 

 

Najczęściej cytowane prace:

 • Nanostructure formation on the surface of railway tracks, Lojkowski, W., Djahanbakhsh, M., Bürkle, G., Gierlotka, S., Zielinski, W., Fecht, H.-J. Materials Science and Engineering A 303, pp. 197-208 (2001), 65 cytatów.

 • Tensile strength and ductility of ultra-fine-grained nickel processed by severe plastic deformation, Krasilnikov, N., Lojkowski, W., Pakiela, Z., Valiev, R. , Materials Science and Engineering A 397, pp. 330-337, (2005), 51 cytatów.

 • The Structure of Intercrystalline Interfaces, Lojkowski, W., Fecht, H.-J. Progress in Materials Science 45, pp. 339-568 (2000), 44 cytaty.

 • Pressure influence on the grain boundary wetting phase transition in Fe-Si alloys, Straumal, B., Rabkin, E., Łojkowski, W., Gust, W., Shvindlerman, L.S., Acta Materialia 45, pp. 1931-1940 (1997), 41 cytatów.

 • Effect of pressure on grain boundary migration in aluminium bicrystals, Molodov, D.A., Swiderski, J., Gottstein, G., Lojkowski, W., Shvindlerman, L.S. Acta Metallurgica et Materialia 42, pp. 3397-3407 (1994), 39 cytatów.

 • On the spreading of grain boundary dislocations and its effect on grain boundary properties Łojkowski, W. , Acta Metallurgica et Materialia 39, pp. 1891-1899, (1991), 31 cytatów.

 • Luminescence of ZnO nanopowders, Millers, D., Grigorjeva, L., Łojkowski, W., Strachowski, T. Radiation Measurements 38 (4-6), pp. 589-591 (2004), 25 cytatów.

 • Quantitative methods for nanopowders characterization, Wejrzanowski, T., Pielaszek, R., Opalin´ska, A., Matysiak, H., Łojkowski, W., Kurzydłowski, K.J. , Applied Surface Science 253 (1 SPEC. ISS.), pp. 204-208 (2006), 23 cytaty.

 • Method of preparation and structural properties of transparent YAG nanoceramics
  Fedyk, R., Hreniak, D., Łojkowski, W., Strek, W., Matysiak, H., Grzanka, E., Gierlotka, S., Mazur, P. Optical Materials 29, pp. 1252-1257 (2007), 21 cytatów.

 

 

EDYCJA PRAC ZBIOROWYCH WYDANYCH W POSTACI KSIĄŻEK:

 • 2002: High Pressure Effects in Chemistry, Biology and Materials Science. W. Lojkowski ed.:. Defect and Diffusion Forum, Vols. 208-209 ().

 • 2002: Interfacial Effects and Novel Properties of Nanomaterials. W. Lojkowski, J.R. Blizzard eds: Solid State Phenomena Vol. 94.

 • 2004: Functional Nanomaterials for Optoelectronics and other Applications. W. Lojkowski, J.R. Blizzard eds: Solid State Phenomena, Vol. 99-100.

 • 2004: Nanomateriały. D. Hreniak, W. Łojkowski, W. Stręk, M. Suszyńska eds.
  Wiadomości Chemiczne, Wrocław.

 • 2005: From Nanopowders to Functional Materials. R.R. Piticescu, W. Łojkowski, J. R. Blizzard eds: Solid State Phenomena 106.

 • 2006: High Pressure Technology of Nanomaterials. W. Łojkowski, J. R. Blizzard eds: Solid State Phenomena 114.

 • 2007: Doped Nanopowders, Synthesis, Characterisation, Applications. W. Łojkowski, J.R. Blizzard, U. Narkiewicz, J.D. Fidelus eds: Solid State Phenomena 128.

 • 2008: Perspectives of nanoscience and nanotechnology: Acta Materialia gold medal workshop. W. Łojkowski, J. R. Blizzard eds: Diffusion and Defect data, v. 140.

 • 2010: Scenariusze Rozwoju technologii nowoczesnych materiałów metalicznych, ceramicznych i kompozytowych. B. Gambin, W. Łojkowski i A. Świderska – Środa.
  Tom 1: „Raporty partnerów projektu”. Tom 2: ” „Metodyka, Scenariusze, Trendy”. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, ISBN 978-83-7204-886-8.

 

MONOGRAFIA:

 • 2000: The Structure of Intercystalline Interfaces, W. Łojkowski and H.J. Fecht, Progress in Materials Science, 45 , 339-568. 229 stron. Impact factor 20,8.

 

ROZDZIAŁY W KSIĄŻKACH I PRACE PRZEGLĄDOWE:

 • 2009: Localization Parameter for the Prediction of Interface Structures and Reactions. Witold Lojkowski, Hans J. Fecht. Chapter in volume, ASM Handbook, Volume 22A: Fundamentals of Modeling for Metals Processing (ASM International), str. 192-190.

 • 2004: The Nano-Micro Interface: Bridging the Micro and Nano Worlds. Chapter 13: Microwave Driven Hydrothermal Synthesis of Oxide Nanopowders for Applications in Optoelectronics.
  Witold Lojkowski, Agnieszka Opalinska, i wsp. Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Hans-Jörg Fecht, Matthias Werner eds..

 • 2008: Main development directions in the application of microwave irradiation to the synthesis of nanopowders, Leonelli, Cristina, Lojkowski, Witold, Chimica Oggi, 26 (1 SUPPL. COMP.), pp. 26-29. Praca przeglądowa.

 • 2007: Erfolgsfaktoren von Nanotech-Inkubatoren – (Czynniki sukcesu inkubatorów technologii z obszaru nanotechnologii), M. Werner, W. Łojkowski , VentureCapital Magazin „Tech-Guide 2007“, www.vc-magazin.de. Praca przeglądowa.

 • 2010: Rozdziały w książce: Scenariusze Rozwoju technologii nowoczesnych materiałów metalicznych, ceramicznych i kompozytowych. B. Gambin, W. Łojkowski i A. Świderska – Środa. Tom 1: Raporty partnerów projektu. Tom 2: Metodyka, Scenariusze, Trendy. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, ISBN 978-83-7204-886-8 (2010).

 • Raport IWC PAN – Nanoproszki i Nanoceramiki- Witold Łojkowski przy współpracy Dariusza Bielańskiego, Janusza D. Fidelisa, Marka Godlewskiego, Dariusza Hreniaka, Urszuli Narkiewicz, Wiesława Stręka, Marii Zieleckiej, Eugeniusza Zycha oraz zespołu IWC PAN.

 • Podstawowe pojęcia z obszaru inżynierii materiałowej- D. Kukla. W. Łojkowski i L. Stoch

 • Metodyk "Foresight”- J.Kuciński, W. Łojkowski,

 • Metody formułowania strategii, celów i zadań” – W. Łojkowski

 • Metodyka projektu FOREMAT – Scenariusze rozwoju technologii nowoczesnych materiałów metalicznych, ceramicznych i kompozytowych” – W. Łojkowski, J. Sobczyk, R. Pielaszek.

 • Analiza PEST w oparciu o ankiety Delphi, wyniki warsztatów i rekomendacje Panelu Głównego - W. Łojkowski przy współpracy M. Kowalczyka.

 • Wyniki ankiet Delphi w zakresie priorytetowych technologii – Eksperci firmy Pentor oraz W. Łojkowski.

 • Scenariusze i strategie rozwoju technologii materiałów zaawansowanych- E. Bełtowska – Lehman, M.M. Bućko, J. Deda, J. Dorosz, B. Gambin, M. Godlewski, A. Góral, D. Hreniak, J. Lis, W. Łojkowski, B. Major, U. Narkiewicz, R. Pampuch, E. Stobierska, L. Stoch, W. Stręk, J. Szczerba, M. Woch, E. Żelazowska.

 • Trendy rozwoju technologii zaawansowanych materiałów z obszaru badań projektu- W. Łojkowski, A. Świderska- Środa.

 • Podsumowanie wyników projektu- W. Łojkowski.