PL - Laboratorium Nanostruktur
Instytut Wysokich Ciśnień PAN
EN - Laboratory of Nanostructures
Institute of High Pressure Physics PAS  

Jan Mizeracki

 

Specialist in SEM, EDS and DSC-TG with QMS and FTIR spectrometers

Administrator

www.labnano.pl

 

 Publications :

 1. Luminescence Properties of Nano Zinc Oxide Doped with Al(III) Ions Obtained in Microwave-Assisted Hydrothermal Synthesis,Tomasz Strachowski, Ewa Grzanka, Jan Mizeracki, Adrian Chlanda, Magdalena Baran, Marcin Małek, Klaudia Onyszko, Bartosz Januszewski and Mirosław Przybysz. Materials 2022, 15(4), 1403. doi.org/10.3390/ma15010245. (PDF).

 2. Microwave-Assisted Hydrothermal Synthesis of Zinc-Aluminum Spinel ZnAl2O4, Tomasz Strachowski, Ewa Grzanka, Jan Mizeracki, Adrian Chlanda, Magdalena Baran, Marcin Małek and Marlena Niedziałek. Materials 2022, 15, 245. doi.org/10.3390/ma15010245. (PDF).

 3. Microstructure and Mechanical Properties of Inverse Nanocomposite Made from Polylactide and Hydroxyapatite Nanoparticles, Elżbieta Pietrzykowska, Barbara Romelczyk-Baishya, Agnieszka Chodara, Iwona Koltsov, Hilary Smogór, Jan Mizeracki, Zbigniew Pakieła, Witold Łojkowski. Materials 2022, 15, 184. doi.org/10.3390/ma15010184 (PDF).

 4. Physicochemical Analysis of the Particulate Matter Emitted from Road Vehicle Engines, Remigiusz Jasiński, Beata Strzemiecka, Iwona Koltsov, Jan Mizeracki and Paula Kurzawska. Energies 2021, 14, 8556. doi.org/10.3390/en14248556. (PDF).

 5. Mechanical Reinforcement of Polyamide 6 by Cold Hydrostatic Extrusion, Monika Skorupska, Mariusz Kulczyk, Sylwia Przybysz, Jacek Skiba, Jan Mizeracki and Joanna Ryszkowska. Materials 2021, 14, 6045. doi.org/10.3390/ma14206045. (PDF).

 6. Effect of chitosan coating on the structure and properties of highly-porous bioceramic scaffolds for bone tissue engineering, Sych, O., Iatsenko, A., Tomila, T., Bykov, O., Chodara, A., Mukhovskyi, R., Mizeracki, J., Gierlotka, S., Łojkowski, W., Yevych, Y., Nanosistemi, Nanomateriali, Nanotehnologii, Volume 18, Issue 2, (2020), Pages 437-447

 7. Effect of chitosan coating on the structure and properties of highly-porous bioceramic scaffolds for bone tissue engineering, Sych, O., Iatsenko, A., Tomila, T., Bykov, O., Chodara, A., Mukhovskyi, R., Mizeracki, J., Gierlotka, S., Łojkowski, W., Yevych, Y., Nanosistemi, Nanomateriali, Nanotehnologii, Volume 18, Issue 2, (2020), Pages 437-447

 8. Mechanism for sonocoating a polymer surface with nano-hydroxyapatite, ,B. Woźniak, U. Szałaj, A. Chodara, J. Mizeracki, M. Łojkowski, D. Myszka, W. Łojkowski, Materials Letters 249 (2019) 155-159. DOI: https://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.04.078

 9. Thermal and physical properties of ZrO2-AlO(OH) nanopowders synthesised by microwave hydrothermal method. Czasopismo: Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. Iwona Koltsov, Marta Prześniak-Welenc, Jacek Wojnarowicz, Anna Rogowska, Jan Mizeracki, Maria Malysa, Giora Kimmel, (2018), https://link.springer.com/article/10.1007/s10973-017-6780-8

 10. Microwave solvothermal synthesis and characterization of manganese-doped ZnO nanoparticles. J Wojnarowicz, R Mukhovskyi, E Pietrzykowska, S Kusnieruk, J Mizeracki, Lojkowski, W., Beilstein journal of nanotechnology 7, 721-732, (2016)

 11. Mikrofalowa solwotermalna synteza nanocząstek tlenku cynku domieszkowanego kobaltem. J Wojnarowicz, S Kuśnieruk, T Chudoba, J Mizeracki, W Łojkowski. Szkło i Ceramika 66 (3), 8--13. (2015)

 12. Preparation of slow release fertilizers and their study [Preparatyka i badanie nawozów o spowolnionym uwalnianiu składników m ineralnych], Lubkowski, K., Grzmil, B., Bartkowiak, A., Łojkowski, W., Mizeracki, J. , (2010) Przemysl Chemiczny, 89 (4), pp. 468-471.

 13. Synthesis and characterization of ZNO doped with fe2o 3- hydrothermal Synthesis and Calcination Process, Sibera, D., Jędrzejewski, R., Mizeracki, J., Presz, A., Narkiewicz, U., Lojkowski, W. (2009) Acta Physica Polonica A, 116 (SUPPL.), pp. S133-S135.