PL - Laboratorium Nanostruktur
Instytut Wysokich Ciśnień PAN
EN - Laboratory of Nanostructures
Institute of High Pressure Physics PAS  

MSc Eng.

 

Graduated from the Faculty of Materials Science and Engineering, Warsaw University of Technology, majoring in Materials Engineering, specialty: Biomaterials

 

Research directions:

 • Design and manufacture of the composite materials with nanocrystalline hydroxyapatite matrix and polymer fiber reinforcement, in particular natural polymer fibers, eg silk. Evaluation of the possibility of using those materials as bone implants.
 • Research on the manufacturing of the ceramic composites based on Al2O3 and ZrO2, especially methods of compaction and sintering
 • Characterization of materials (powders and solid samples): mechanical tests, density and porosity studies, analysis of morphology obtained by scanning electron microscope

Experience:

 • Since 2016: PhD student of the Faculty of Materials Science and Engineering, Warsaw University of Technology
 • Since 2016: Research Assistant in Laboratory of Nanostructures IHPP PAS

Recent training:

 • “Basic training in operating the measuring device TurbiscanLabExpert”, Warsaw, Poland, 21.09.2016
 • „Requirements of PN EN ISO 13485: 2012 standard in integrated management system”, Warsaw, Poland, 24-25.09.2016
 • „Basic training in operating OptiMax workstation”, Warsaw, Poland, 25.11.2016
 • „Theoretical and Practical Aspects of Surface and Interfacial Tension Measurements, Foam Characterization, Contact Angle Measurements and Surface Free Energy Calculation, Crakow, Poland, 21-22.02.2017
 • “Microscopy with digital image analysis in material research”, Warsaw, Poland, 9.02.2017
 • „The basics of rheometry and practical use of Brookfield standard viscometers in rheological properties studies and proper development of measurement methods”, Warsaw, Poland, 2.03.2017
 • „CCMX Advanced Course: Field- and Pressure-assisted Sintering: from Powders through Theory to Materials Applications”, Lausanne, Switzerland, 12-14.06.2017

Conferences:

 • M. Małysa, T. Chudoba, E. Pietrzykowska, S. Dąbrowska, A. Chodara, R. Mukhovskyi, W. Łojkowski: Investigating the possibility of manufacturing the composite from nanocrystalline hydroxyapatite and silk fibers and study of its selected properties; COST MP1301 NEWGEN “Biomaterials for Dental and Orthopedic Applications”, Cluj Napoca, Romania, 13-15.03.2017
 • M. Małysa, T. Chudoba, E. Pietrzykowska, S. Dąbrowska, A. Chodara, R. Mukhovskyi, W. Łojkowski: Investigating the possibility of manufacturing the composite from nanocrystalline hydroxyapatite and silk fibers and study of its selected properties, 6th European Young Engineers Conference, Warsaw, Poland, 24-26.04.2017
 • M. Małysa, T. Chudoba, E. Pietrzykowska, S. Dąbrowska, A. Chodara, R. Mukhovskyi, W. Łojkowski: Zbadanie możliwości wytworzenia kompozytu z nanokrystalicznego hydroksyapatytu i włókien jedwabiu naturalnego oraz badanie jego wybranych właściwości, NanoBioMateriały, Toruń, Poland, 29-31.05.2017
 • I. Koltsov, M. Małysa, J. Wojnarowicz, A. Rogowska, G. Kimmel, W. Łojkowski: The effect of Al2O3 addition on ZrO2-Al2O3 nanoceramics formation and their properties, NanoTech France 2017 - Conference and Exhibition, Paris, France, 28-30.06.2017
 • M. Małysa, I. Koltsov, J. Mizeracki, W. Łojkowski: Struktura spieków otrzymanych z nanoproszków ZrO2 - Al2O3 wytworzonych za pomocą mikrofalowej syntezy hydrotermalnej, 45 Szkoła Inżynierii Materiałowej, Rytro, Poland, 26-29.09.2017

Publications:

 • M. Małysa, I. Koltsov, J. Mizeracki, W. Łojkowski: Struktura spieków otrzymanych z nanoproszków ZrO2 - Al2O3 wytworzonych za pomocą mikrofalowej syntezy hydrotermalnej. Prace Szkoły Inżynierii Materiałowej. Conference Proceedings. (2017). 231-236

Patents:

 • M. Małysa, T. Chudoba, E. Pietrzykowska, A. Chodara, W. Łojkowski, J. Kropiwnicki, M. Charkiewicz: Zgłoszenie patentowe P.420762, „Sposób wytwarzania kompozytowych implantów kostnych, sposób wytwarzania sproszkowanego surowca na kompozytowe implanty kostne, sproszkowany surowiec na implanty kostne i kompozytowy implant kostny” (2017)

Projects:

 • Participation in the project: GoIMPLANT M-Era.Net „Odporny na pękanie, wytrzymały, resorbowalny implant ortopedyczny – GoIMPLANT” (2015-2016)
 • Participation in the project: „Sonata 6” „Wpływ wielkości ziaren na zakres temperatury tworzenia faz w układzie równowagi ZrO2-Al2O3” (2017-now)