PL - Laboratorium Nanostruktur
Instytut Wysokich Ciśnień PAN
EN - Laboratory of Nanostructures
Institute of High Pressure Physics PAS  

Status "EU-NCL's satellite laboratory"

 

ZOBACZ DOKUMENT 

Laboratorium Nanostruktur zyskało status "EU-NCL's satellite laboratory" w przedłożonym właśnie Komisji Europejskiej projekcie European Nanomedicine Characterization Laboratory, (Call ID: INFRAIA-1-2014/201; Starting community in biological and medical sciences), w wypadku pozytywnej ewaluacji wniosku, współpraca będzie polegać na:

  • poszukiwaniu nowych metod charakteryzacji produktów nanomedycznych,
  • wymianie doświadczeń podczas corocznych EU-NCL warsztatów z możliwością organizacji dedykowanej laboratorium sesji,
  • udział laboratorium w badaniach międzylaboratoryjnych, w zależności od możliwości i woli stron,
  • tworzeniu powiązań pomiędzy jednostkami wdrażającymi produkty nanomedyczne a laboratoriami satelitarnymi w wypadku, kiedy wymagane są unikalne ekspertyzy jakich nie jest w stanie zapewnić EU-NCL i istnieje potrzeba wyjaśnienia specyficznych analitycznych zagadnień.

 

Wiele akcji informacyjnych i popularyzujących wyniki projektu jest planowanych w celu jak najpełniejszej wymiany wiedzy i doświadczeń, między innymi udostępnianie on-line wyników badań oraz innych informacji dotyczących technologii i eksperymentów z należytym poszanowaniem praw do własności intelektualnej stron.