PL - Laboratorium Nanostruktur
Instytut Wysokich Ciśnień PAN
EN - Laboratory of Nanostructures
Institute of High Pressure Physics PAS  

Kierunki badawcze

 

Kierunki badawcze naszego Laboratorium skoncentrowane są na syntezie nanoproszków, ich charakteryzacji, możliwości zastosowania w medycynie, optyce, optoelektronice, farmacji i kosmetyce.

Od lat zajmujemy się rozwojem technologii Mikrofalowo-Solwotermalnej Syntezy (MSS) nanocząstek. Skonstrułowane przez nas reaktory zostały odznaczone złotym medalem

  • MMS1- na międzynarodowej wystawie w St. Petersburgu w 2010 roku
  • MSS2- na Międzynarodowych Targach Poznańskich Innowacyjne Technologie - Maszyny Polska

Opracowane przez nas technologie pozwalają na otrzymanie jednorodnych i czystych fazowo nanocząstek w ultra krótkim czasie. Dają też możliwości funkcjonalizacji powierzchni nanocząstek molekułami organicznymi. Potrafimy kontrolować wielkość i kształt uzyskanych nanoproszków.

Wyspecjalizowaliśmy się w otrzymaniu nanoproszków: hydroksyapatytu, tlenku cynku, tlenku cyrkonu. Otrzymane przez nas proszki charakteryzują się dużą powierzchnią właściwą w zakresie 10-235m2/g i wielkością ziarna od 7- 100 nm.

 

Przykład syntezy:

Synteza nano-HAP jako materiału dla regeneracji tkanki kostnej. HAP to Hydroksyapatyt, materiał z którego są zbudowane kości. W wyniku syntezy MSS otrzymaliśmy nano-HAP o rozmiarze cząstek 9 nm, czyli podobny do tego jaki występuje w tkance kostnej. Nanocząstki zostaną wykorzystane do konstrukcji “Scaffoldu”, czyli rusztowania stosowanego do leczenia pacjentów ze znacznymi ubytkami kości po operacjach onkologicznych i lub wypadkach. Kość pacjenta wspina się po rusztowaniu, zarasta lukę, a następnie resorbuje rusztowanie. Rusztowanie zawiera czynniki organiczne stymulujące zarastanie luki i działające leczniczo.Projekt wykonywany jest w współpracy z partnerami CePT:Wydziałem Inżynierii Materiałowej PWi Warszawskim Uniwersytetem Medycznym w ramach projektu POiG Bioimplant. Koordynatorem Projektu jest Wojciech Święszkowski z WIM PW.