PL - Laboratorium Nanostruktur
Instytut Wysokich Ciśnień PAN
EN - Laboratory of Nanostructures
Institute of High Pressure Physics PAS  

Specjalizacja

 

Naszą specjalnością i pasją są syntezy nanocząstek o wielkości kryształków od 5 do 100 nm. Rozwijamy swoją wiedzę i doskonalimy technologię, aby móc w praktyce wykorzystać możliwości naszych materiałów w medycynie, optyce, optoelektronice, farmacji i kosmetyce. Wyspecjalizowaliśmy się w otrzymaniu nanoproszków: hydroksyapatytu, tlenku cynku, tlenku cyrkonu. Substancje te charakteryzują się dużą powierzchnią właściwą w zakresie 10-235 m2/g i wielkością ziarna od 7 do 100 nm.

 

Od lat zajmujemy się rozwojem technologii mikrofalowo-solwetermalnej syntezy nanocząstek (MSS). Dzięki niej produkujemy wysokiej czystości nanocząstki o jednorodnym rozkładzie wielkości oraz pokryte warstwą molekuł, które umożliwiają im specjalne funkcje. Potrafimy także kontrolować wielkość i kształt uzyskanych nanoproszków. Skonstruowane przez nas reaktory zostały odznaczone złotymi medalami:

  • MSS1 – na międzynarodowej wystawie w St. Petersburgu w 2010 roku
  • MSS2 – na Międzynarodowych Targach Poznańskich, Innowacyjne Technologie – Maszyny Polska.

Dzięki temu, że technologia syntezy MSS jest w pełni zautomatyzowana i elastyczna, możemy dostosować ofertę do potrzeb firm, z którymi współpracujemy.

 

Otrzymywane w Laboratorium proszki charakteryzujemy przy użyciu nowoczesnych sprzętów pomiarowych dedykowanych nanomateriałom. Dokonujemy analizy morfologicznej nanoproszków, badamy ich wielkość, skład fazowy, gęstość, powierzchnię właściwą, charakteryzujemy zawiesiny nanocząstek, napięcie powierzchniowe, ich stabilność i aglomerację, zeta potencjał. Badamy materiały nano jako możliwość polepszenia czułości sensorów.