PL - Laboratorium Nanostruktur
Instytut Wysokich Ciśnień PAN
EN - Laboratory of Nanostructures
Institute of High Pressure Physics PAS  

Kierunki badawcze

 

Kierunki badawcze naszego Laboratorium skoncentrowane są na syntezie nanoproszków, ich charakteryzacji, możliwości zastosowania w medycynie, optyce, optoelektronice, farmacji i kosmetyce.

Od lat zajmujemy się rozwojem technologii Mikrofalowo-Solwotermalnej Syntezy (MSS) nanocząstek. Skonstrułowane przez nas reaktory zostały odznaczone złotym medalem

  • MMS1- na międzynarodowej wystawie w St. Petersburgu w 2010 roku
  • MSS2- na Międzynarodowych Targach Poznańskich Innowacyjne Technologie - Maszyny Polska

Opracowane przez nas technologie pozwalają na otrzymanie jednorodnych i czystych fazowo nanocząstek w ultra krótkim czasie. Dają też możliwości funkcjonalizacji powierzchni nanocząstek molekułami organicznymi. Potrafimy kontrolować wielkość i kształt uzyskanych nanoproszków.

Wyspecjalizowaliśmy się w otrzymaniu nanoproszków: hydroksyapatytu, tlenku cynku, tlenku cyrkonu. Otrzymane przez nas proszki charakteryzują się dużą powierzchnią właściwą w zakresie 10-235m2/g i wielkością ziarna od 7- 100 nm.

 

Przykład syntezy:

Synteza nano-HAP jako materiału dla regeneracji tkanki kostnej. HAP to Hydroksyapatyt, materiał z którego są zbudowane kości. W wyniku syntezy MSS otrzymaliśmy nano-HAP o rozmiarze cząstek 9 nm, czyli podobny do tego jaki występuje w tkance kostnej. Nanocząstki zostaną wykorzystane do konstrukcji “Scaffoldu”, czyli rusztowania stosowanego do leczenia pacjentów ze znacznymi ubytkami kości po operacjach onkologicznych i lub wypadkach. Kość pacjenta wspina się po rusztowaniu, zarasta lukę, a następnie resorbuje rusztowanie. Rusztowanie zawiera czynniki organiczne stymulujące zarastanie luki i działające leczniczo.Projekt wykonywany jest w współpracy z partnerami CePT:Wydziałem Inżynierii Materiałowej PWi Warszawskim Uniwersytetem Medycznym w ramach projektu POiG Bioimplant. Koordynatorem Projektu jest Wojciech Święszkowski z WIM PW.

 

 

 

Status "EU-NCL's satellite laboratory"

 

ZOBACZ DOKUMENT 

Laboratorium Nanostruktur zyskało status "EU-NCL's satellite laboratory" w przedłożonym właśnie Komisji Europejskiej projekcie European Nanomedicine Characterization Laboratory, (Call ID: INFRAIA-1-2014/201; Starting community in biological and medical sciences), w wypadku pozytywnej ewaluacji wniosku, współpraca będzie polegać na:

  • poszukiwaniu nowych metod charakteryzacji produktów nanomedycznych,
  • wymianie doświadczeń podczas corocznych EU-NCL warsztatów z możliwością organizacji dedykowanej laboratorium sesji,
  • udział laboratorium w badaniach międzylaboratoryjnych, w zależności od możliwości i woli stron,
  • tworzeniu powiązań pomiędzy jednostkami wdrażającymi produkty nanomedyczne a laboratoriami satelitarnymi w wypadku, kiedy wymagane są unikalne ekspertyzy jakich nie jest w stanie zapewnić EU-NCL i istnieje potrzeba wyjaśnienia specyficznych analitycznych zagadnień.

 

Wiele akcji informacyjnych i popularyzujących wyniki projektu jest planowanych w celu jak najpełniejszej wymiany wiedzy i doświadczeń, między innymi udostępnianie on-line wyników badań oraz innych informacji dotyczących technologii i eksperymentów z należytym poszanowaniem praw do własności intelektualnej stron.

 

Specjalizacja

 

Naszą specjalnością i pasją są syntezy nanocząstek o wielkości kryształków od 5 do 100 nm. Rozwijamy swoją wiedzę i doskonalimy technologię, aby móc w praktyce wykorzystać możliwości naszych materiałów w medycynie, optyce, optoelektronice, farmacji i kosmetyce. Wyspecjalizowaliśmy się w otrzymaniu nanoproszków: hydroksyapatytu, tlenku cynku, tlenku cyrkonu. Substancje te charakteryzują się dużą powierzchnią właściwą w zakresie 10-235 m2/g i wielkością ziarna od 7 do 100 nm.

 

Od lat zajmujemy się rozwojem technologii mikrofalowo-solwetermalnej syntezy nanocząstek (MSS). Dzięki niej produkujemy wysokiej czystości nanocząstki o jednorodnym rozkładzie wielkości oraz pokryte warstwą molekuł, które umożliwiają im specjalne funkcje. Potrafimy także kontrolować wielkość i kształt uzyskanych nanoproszków. Skonstruowane przez nas reaktory zostały odznaczone złotymi medalami:

  • MSS1 – na międzynarodowej wystawie w St. Petersburgu w 2010 roku
  • MSS2 – na Międzynarodowych Targach Poznańskich, Innowacyjne Technologie – Maszyny Polska.

Dzięki temu, że technologia syntezy MSS jest w pełni zautomatyzowana i elastyczna, możemy dostosować ofertę do potrzeb firm, z którymi współpracujemy.

 

Otrzymywane w Laboratorium proszki charakteryzujemy przy użyciu nowoczesnych sprzętów pomiarowych dedykowanych nanomateriałom. Dokonujemy analizy morfologicznej nanoproszków, badamy ich wielkość, skład fazowy, gęstość, powierzchnię właściwą, charakteryzujemy zawiesiny nanocząstek, napięcie powierzchniowe, ich stabilność i aglomerację, zeta potencjał. Badamy materiały nano jako możliwość polepszenia czułości sensorów.