PL - Laboratorium Nanostruktur
Instytut Wysokich Ciśnień PAN
EN - Laboratory of Nanostructures
Institute of High Pressure Physics PAS  

Wystąpienie prof. Witold Łojkowskiego - maj 2023

Interesujące zdarzenia, maj 2023

Zaproszone wystąpienie prof. Witold Łojkowskiego

“Hydroxyapatite with precisely regulated size – the tedious way from discovery to the clinic” (PDF).

Na konferencji: “Resent achievements in nanotechnology – 10th Anniversary of  BNT Centre University of Bialystok”,  maj 2023

Opis osiągnięć Laboratorium Nanostruktur dotyczących  zastosowań  hydroksyapatytu w procesie regeneracji kości.

GoHAP jest nanometrycznym hydroksyapatytem, nanomateriałem przyspieszającym regenerację kości, który można scharakteryzować w następujący sposób:

  • Syntetyczny mineralny składnik kości przyspieszający regenerację kości,
  • Nanomateriała GoHAP doskonale odpowiada naturalnemu hydroksyapatytowi, który jest składnikiem kości,
  • Nanomateriał w postaci proszku, który, w połączeniu z krwią lub szpikiem kostnym, tworzy plastyczną  pastę,
  • Możliwe zastosowania w ortopedii i stomatologii,
  • Może być używany w procesie kompleksowych złamań kości lub innych chirurgicznych zabiegach leczenia uszkodzeń kości,
  • Innowacyjny produkt jest w fazie certyfikacji i implementacji jako produkt medyczny zgodny z europejskimi regulacjami i normami.

Wiele weterynaryjnych  zastosowań zostało wypróbowane, był używany w licznych operacjach ortopedycznych, w klinikach weterynaryjnych jak również podczas operacji przeprowadzonej na gepardach z warszawskiego zoo, a także, podczas operacji konia wyścigowego po złamani kości nogi.  

Były przeprowadzone projekty mające na celu znalezienie najlepszego rozwiązania w leczeniu dużych ubytków kości, konstrukcji rusztowań dla nowopowstającej tkanki kostnej. Implanty były także pokrywane GoHAP z użyciem metody sonopokrywania. Podczas naszych eksperymentów zostało wykazane, że szczególnie mieszanie GoHAP w postaci proszku z krwią lub szpikiem kostnym , wykazuje bardzo dobre właściwości stymulacji wzrostu nowych tkanek kostnych po operacji. Po zastosowaniu wyżej wymienionego GoHAP, przerwa kostna była wypełniana nową tkanką kostną w znacznie krótszym czasie w porównaniu z zastosowaniem innych metod.

PREZENTACJA PDF