PL - Laboratorium Nanostruktur
Instytut Wysokich Ciśnień PAN
EN - Laboratory of Nanostructures
Institute of High Pressure Physics PAS  

Badania gęstości szkieletowej i powierzchni właściwej

 

Zakres akredytacji

 

Przedmiot badań/wyrób Rodzaj działalności/
badane cechy/metoda
Dokumenty odniesienia

Próbki stałe: chemikalia w tym farby; materiały konstrukcyjne w tym metale, kompozyty, szkło, ceramika, tworzywa syntetyczne

 

Gęstość szkieletowa
Zakres: objętość próbki
(0,7 ÷ 7) cm3

Metoda piknometrii helowej

ISO 12154:2014

Próbki stałe: chemikalia w tym farby; materiały konstrukcyjne w tym metale, kompozyty, szkło, ceramika

 

Powierzchnia właściwa BET
Zakres: powierzchnia właściwa
(1 ÷ 550) m2/g

Metoda sorpcji fizycznej

ISO 9277:2010