PL - Laboratorium Nanostruktur
Instytut Wysokich Ciśnień PAN
EN - Laboratory of Nanostructures
Institute of High Pressure Physics PAS  

Monographs in Polish

 

“Swiat Nanocząstek”, Praca zbiorowa pod redakcją Anny Świderskiej – Środy, Witolda Łojkowskiego, Małgorzaty Lewandowskiej, Krzysztofa , J. Kurzydłowskiego, PWN 2016, ISBN 978-83-01-18770-5;

Rozdziały:

Różne sposoby postrzegania nanotechnologii” – Witold Łojkowski, Anna Świderska – Środa, Joanna Sobczyk.

Metody i procedury charakteryzowania morfologii nanocząstek” – Anna Świderska – Środa.

Pomiar rozkładu wielkości nanocząstek metodą rozproszenia światła laserowego”- Agnieszka Opalińska.

Pomiar stabilności koloidów i zawiesin nanocząstek” -  Jacek Wojnarowicz, Agnieszka Opalińska.

Pomiar rozmiaru nanokryształów metodą dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego” – Stanisław Gierlotka.

Znaczenie morfologii w kształtowaniu właściwości nanocząstek” – Anna Świderska – Środa.

Bezpieczeństwo i higiena pracy z nanocząstkami” – Anna Świderska – Środa.

Nanomateriały w świetle przepisów Unii Europejskiej” – Anna Świderska – Środa, Agnieszka Baran.

„Polityka i działania Unii Europejskiej w odniesieniu do nanomateriałów” – Anna Świderska – Środa.