PL - Laboratorium Nanostruktur
Instytut Wysokich Ciśnień PAN
EN - Laboratory of Nanostructures
Institute of High Pressure Physics PAS  

Nanoformulation Composed of Ellagic Acid and Functionalized Zinc Oxide Nanopaticles Inactivates DNA and RNA Viruses

Khaled Abou Aitah, Abou K. Allayh, Jacek Wojnarowicz, Yasser M. Shaker, Anna Świderska-Środa and Witold Łojkowski

Streszczenie:

Pandemia COVID-19 mocno wpłynęła na życie ludzi na całym świecie lecz jak dotąd żadna metoda leczenia nie została zaaprobowana do stosowania klinicznego. W przedstawionych badaniach została zaprezentowana stworzona na jej potrzeby hybrydowa mineralno-organiczna hybryda z zawartością NPs, która wykazywała potencjał zwalczania DNA i RNA wirusów, z tego względu mogłaby zostać zastosowana do terapii przeciwko COVID-19.

Utworzona hybrydowa nano-formulacja zawierała 9,5% wt. TRP, była wypełniona w 33,3%wt. naturalnym prekursorem leku ELG(2,3,7,8-tetrahydroxy-chromeno(5,4,3-cde)chrommene-5,10-dione), bezpiecznym i silnym polifenolem, obecnym w wielu rodzajach owoców i roślin leczniczych. ELG mógłby działać pojedynczo jako nowy naturalny z efektywnym antywirusowym działaniem przeciw wielu wirusom wliczając to ludzki wirus opryszczki, wirus HIV-1, (HRV2,-3, i -4), HIV-1, wirus opryszczki herpes simplex wirus (HSV), Ebola, grypa itd.  Nowa strategia zaprojektowana dla tego eksperymentu, to było użycie ELG z klinicznie wypróbowanymi antywirusowymi lekarstwami aby stworzyć efekt synergiczny.

W tych badaniach, po raz pierwszy, był sprawozdawany sprytnie zaprojektowana nanoforma z ZnO NPs (materiał nieorganiczny) pokrytym TPR ( materiał organiczny 3D) został użyty jako pokrywa. Warstwa pokrywająca była przesączona ELG. Tak skonstruowana nanoforma była testowana ze względu na jej specyficzne oddziaływanie i walkę z wirusami DNA i wirusami RNA.

Było używane kilkanaście wirusów alternatywnie, takich jak ludzki adenowirus (Ad-7) i wirus opryszczki typu 2(HSV-2), ludzkiej grypy (H1N1), i ludzkiego coronawirusa (HCoV-229E) jako modeli do badania antywirusową aktywność przeciw COVID-19 w tych badaniach. Powodem do testowania różnych wirusów była unikalna struktura dwóch klas wirusów i spodziewane współoddziaływanie wirusów ze stworzoną  nanoformą.

Jako rezultat przeprowadzonych badań można stwierdzić, że stworzona nanoforma, wykazywała obiecujące właściwości jako antywirusowy czynnik przeciw H1N1 i HCoV-229E, wpływające na możliwość wdrożenia w planowanych nanomedycznych lekach przeciw COVID-19.

Antywirusowy sprawdzian był przeprowadzony przy użyciu kilkunastu wirusów i linii komórkowych zakupionych od ATCC, Manassas, VA, USA. Linie komórkowe goszczące to były komórki rakowe głowy i szyi (hep-2) dla rozprzestrzenienia ludzkiego adenowirusa typu 7 (Ad-7), komórki nerek zielonej małpy - green monkey kidney (Vero) do rozprzestrzenienia wirusa opryszczki typu 2 (HSV-2), oraz komórki klonu Vero (Vero-E6) do rozprzestrzenienia wirusa ludzkiej grypy (H1N1) i ludzkiego coronawirusa 229E (HCoV-229E). Komórki były hodowane w DMEM o średnio wysokiej zawartości glukozy, zawierającej 10% fetal bovine serum,  0,1% antybiotyko/antygrzybiczego roztworu oraz trypsynę – EDTA.

Ocena cytotoksyczności w tych badaniach została przeprowadzona z użyciem badań kolorymetrycznych B(SRB).

Ocena oddziaływania antywirusowego została przeprowadzona z użyciem efektu hamowania efektu CPE aby ocenić efekt antywirusowy. Aby określić mechanizm działania wirusów, wskaźnik redukcji stworzonej płytki wirusowej HCoV-229 był obliczany według wzoru (kontrolą były wirusy nie traktowane środkiem antywirusowym). Te badania były najistotniejsze dla przeprowadzanych eksperymentów.

Generalnie, IC50s różnił się w odpowiedzi zarówno na stosowane środki jak i rodzaje wirusów. Interesujące było, że odkryte zostało specyficzny brak odziaływania w zależności od tego czy były to wirusy DNA czy też wirusy RNA.

W przypadku wirusów opartych na DNA, dla HSV-2, stworzona w ramach tego eksperymentu nanoformą, miała wyższy efekt niż ZnO NPs i ELG działające oddzielnie.

Dla Ad-7, ELG ELG wykazywało niższe IC50.

W przypadku wirusów opartych na RNA, ZnO NPs hamowały infekcję wirusową H1N1 mniej efektywnie w porównaniu z nanoformą, najlepszy efekt hamujący zaobserwowano w wypadku stosowania tylko ELG. Dla HCoV-229E, ELG wykazało najmniejszy efekt hamujący w porównaniu z nanoformą a najlepszym inhibitorem były  ZnO NPs działające same.

Aby zidentyfikować najefektywniejszy materiał, został obliczony wskaźnik selektywny (SI), jako stosunek CC50/IC50. Ten wskaźnik SI potwierdza ważność specyficznej inhibicji infekcji wirusowych.