Laboratorium Nanostruktur
Instytut Wysokich Ciśnień PAN
EN - Laboratory of Nanostructures
Institute of High Pressure Physics PAS  

Julia Higuchi

 

mgr inż.

 

Absolwentka Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej ze specjalizacją z biomateriałów oraz I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w dziedzinie materiałów stomatologicznych.

 

 

 

Kierunki pracy naukowej:

 • Modyfikacje powierzchni implantów metalicznych, ceramicznych i polimerowych bioaktywnymi nanocząstkami (metoda pokrywania ultradźwiękowego, metoda elektrorozpylania)
 • Wytwarzanie i badania przedkliniczne włóknistych wszczepów polimerowych na potrzeby chirurgii szczękowo-twarzowej, chirurgii jamy ustnej i implantologii
 • Charakteryzacja zawiesin nanocząstek: pomiar wielkości nanocząstek w roztworach koloidalnych i zawiesinach, pomiar Zeta potencjału, pomiar powierzchni właściwej nanocząstek metodą BET
 • Badanie biozgodności warstw ceramicznych na implantach (w warunkach in vitro, in vivo)
 • Badanie procesów sonochemicznych w cieczach w obecności nanocząstek

Doświadczenie naukowe:

 • Obsługa urządzeń i analiza wyników metodami: Chromatografii żelowej GPC, XPS, FE-SEM, TEM, goniometr
 • Metoda pokrywania ultradźwiękowego implantów medycznych – współtwórca zgłoszenia patentowego polskiego i międzynarodowego (Polish Patent Application P.412238, International Patent Application PCTIB2016/052566)

Doświadczenie zawodowe:

 • 2013 praktykantka w National Insitute for Materials Science , International Center of Materials Nanoarchitechtonics, Biomaterials Unit, Biometals Group, Tsukuba, JAPONIA
 • Od 2014 roku pracownik naukowy Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Nanomedycyny IWC PAN
 • Od 2014 roku doktorantka Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. Rozprawa doktorska realizowana w Laboratorium Nanostruktur IWC PAN
 • Od 2015 roku sekretarz zarządu Stowarzyszenia Nanomedycyna Polska z siedzibą w Warszawie KRS: 0000612287
 • 11.01.2016 - 01.11.2016 Guest PhD student – Projekt HAPfibers - wyjazd stażowy, Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology (EMPA), St.Gallen, SZWAJCARIA

Szkolenia:

 • Szkoła letnia COST Action NAMABIO MP1005 4th Course, Nikozja, Cypr, 14-17.10.2014
 • Szkoła letnia High Energy Processing Ultrasound & Microwave Technologies,Kraków, Polska 9-12.09.2015
 • Warsztaty naukowe, Oznaczanie zawartości wody metoda Karla Fishera, Warszawa, Polska 15.04.2015
 • Warsztaty naukowe, Techniki in vitro badania biozgodności nanomateriałów, MIiZ PAN, Warszawa, Polska 1-3.10.2015
 • Zaawansowane szkolenie z obsługi analizatora wielkości cząstek i potencjału Zeta Zetasizer Nano ZS, Malvern, Warszawa, Polska 13.06.2014
 • Stanford University Course, Writing in Science, 2015

Publikacje i wystąpienia konferencyjne:

 • Mohammad Saied Enayati , T. Behzad , P. Sajkiewicz , R. Bagheri , L. Ghasemi-Mobarakeh, S. Kuśnieruk , J. Rogowska-Tylman , Z. Pahlevanneshan , E. Choińska and W. Święszkowski Fabrication and characterization of electrospun bionanocomposites of poly (vinyl alcohol)/ nanohydroxyapatite/cellulose nanofibers INTERNATIONAL JOURNAL OF POLYMERIC MATERIALS AND POLYMERIC BIOMATERIALS, IF 3.57 2016, VOL. 65, NO. 13, 660–674
 • P. Oberbek , T. Bolek , M. J. Wozniak , S. Hirano , S. Kusnieruk , J. Rogowska-Tylman, W.Świeszkowski, K. J. Kurzydlowski The degree of crystalinity and state of agglomeration of nano-hydroxyapatite affects viability of selected cell lines ,Nanoscale, under revision 2016.
 • REDEOR Unified scientific approaches towards regenerative orthopaedics and dentistry, 25-27.03.2015 Wenecja, Włochy, Temat: Nanotechnological approach to a polymer implant surface modification
 • 25th Annual Meeting of Materials Research Society of Japan, Jokohama, Japonia, 8-10.12.2015, Temat: New generation of sonochemically deposited biodegradable nano-coatings on bone implants
 • BioBone Syposium, Santiago de Compostela, Hiszpania, 13-15.10.2015 Temat: Ultrasonic cavitation method of polycaprolactone scaffold coating with bioactive hydroxyapatite NPs
 • Polish Scientific Networks, 18-20.06.2015, Warszawa, Polska Temat: Metoda pokrywania ultradźwiękowego implantów polimerowych nanocząstkami hydroksyapatytu GoHAP™

Projekty:

Współudział w projektach GoIMPLANT M-Era.Net, SONOSCA M-Era.Net, HAPfibers IWC PAN-EMPA, STRATEGMED III