PL - Laboratorium Nanostruktur
Instytut Wysokich Ciśnień PAN
EN - Laboratory of Nanostructures
Institute of High Pressure Physics PAS  

Elżbieta Pietrzykowska


mgr inż. Elżbieta Pietrzykowska

https://orcid.org/0000-0003-4917-9470


Absolwentka Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej ze specjalizacją projektowanie materiałów. W Laboratorium Nanostruktur pracuje od 2011 roku nad rozwojem kompozytów z nanocząsteczkami do leczenia ubytków tkanki kostnej.  

Od 2021 pełni funkcję zastępcy kierownika ds. jakości akredytowanego laboratorium badawczego zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 17025: 2018.


Kierunki pracy naukowej

 • wytwarzanie kompozytów na bazie naometrycznego hydroksyapatytu, w szczególności w połączeniu z bioresorbowalnymi polimerami;
 • badania właściwości mechanicznych, biologicznych kompozytów oraz mechanizmów ich degradacji.  

Posiada doświadczenie w badaniu wielkość nanocząstek metodami DLS i NTA, Zeta potencjału metodą LDE, składu fazowego metodą XRD, analizy gęstości piknometrycznej i analizy powierzchni właściwej (BET).


Współrealizacja projektów badawczo-rozwojowych:

 • STRATEGMED III, iTE, Metoda leczenia dużych ubytków tkanki kostnej u chorych onkologicznych z wykorzystaniem inżynierii tkankowej in vivo, Czas realizacji: 2017-2020
 • FP7 - ERA-NET, GoIMPLANT, Wytrzymały, twardy i resorbowalny ortopedyczny implant, czas realizacji: 2013- 2017
 • FP7 - M-era.NET, Sonosca, Zastosowanie sono-chemicznych technologii do produkcji bioaktywnych rusztowań dla regeneracji kości, czas realizacji: 2012- 2014
 • PO IG: Bioimplant, Bio-implanty dla potrzeb leczenia ubytków tkanki kostnej u chorych onkologicznych, czas realizacji: 2010- 2013

 

Współtwórca patentów:

 1. Hydroksyapatytowa warstwa biobójczo-osteoindukcyjna i sposób wytwarzania takiej warstwy, P.438209, (zgłoszenie 2021)
 2. Sposób wytwarzania kompozytowych implantów kostnych, sposób wytwarzania sproszkowanego surowca na kompozytowe implanty kostne, sproszkowany surowiec na implanty kostne i kompozytowy implant kostny” P.420762, (zgłoszenie 2017)
 3. Method for manufacturing bone implants and bone implant, P.226891 (przyznany, 2017)
 4. Method for manufacturing bone implants and bone implant, USA 9675459 B2, 2017 (przyznany)
 5. Sposób wytwarzania kompozytowych implantów kostnych, sposób wytwarzania granulatu na kompozytowe implanty kostne i kompozytowy implant kostny, P.420057, (zgłoszenie 2016)
 6. PL396906, Sposób otrzymywania nanopłytek z syntetycznego hydroksyapatytu oraz nanoproszek zawierający nanopłytki z syntetycznego hydroksyapatytu, 2011

 

Najważniejsze publikacje:

 1. Elżbieta Pietrzykowska, Barbara Romelczyk-Baishya, Agnieszka Chodara, Iwona Koltsov, Hilary Smogór,Jan Mizeracki, Zbigniew Pakieła, Witold Łojkowski, Microstructure and Mechanical Properties of Inverse Nanocomposite Made from Polylactide and Hydroxyapatite Nanoparticles, Materials 2022, 15(1), 184; https://doi.org/10.3390/ma15010184 

 2. Elżbieta Pietrzykowska, Maria Małysa, Agnieszka Chodara, Barbara Romelczyk-Baishya, Karol Szlązak, Wojciech Święszkowski, Zbigniew Pakieła, Witold Lojkowski, Biodegradable ceramic matrix composites made from nanocrystalline hydroxyapatite and silk fibers via crymilling and uniaxial pressing, Materials Letters, Volume 293,15, June 2021, 129672

 3. Elzbieta Pietrzykowska, Barbara Romelczyk-Baishya, Jacek Wojnarowicz, Marina Sokolova, Karol Szlazak, Wojciech Swieszkowski, Janis Locs, Witold Lojkowski, Preparation of a Ceramic Matrix Composite Made of Hydroxyapatite Nanoparticles and Polylactic Acid by Consolidation of Composite Granules, Nanomaterials2020, 10(6), 1060; https://doi.org/10.3390/nano10061060