PL - Laboratorium Nanostruktur
Instytut Wysokich Ciśnień PAN
EN - Laboratory of Nanostructures
Institute of High Pressure Physics PAS  

Iwona Koltsov - publikacje

 

dr inż.

adiunkt

 

 

 

 

Publikacje:

 • Iwona E. Malka,Anna Danelska, Giora Kimmel, The Influence of Al2O3 Content on ZrO2-Al2O3 Nanocomposite Formation - The Comparison between Sol-Gel and Microwave Hydrothermal Methods, Materials Today: Proceedings, 10.1016/j.matpr.2016.06.018

 • Paczesny Jan; Wybranska Katarzyna; Niedziolka-Jonsson Joanna; Rozniecka Ewa; Wadowska Monika; Zawal Piotr; Malka Iwona; Dzięcielewski Igor; Prochowicz Daniel; Holyst Robert; Fialkowski Marcin; Semiconducting nanocomposite material fabricated via calcination of cellulose-based template for applications in electronics and electrochemistry, RSC Adv., 2015, 5, 64083

 • Joanna Pagacz, Agnieszka Leszczyńska, Michele Modesti, Carlo Boaretti, Martina Roso, Iwona Malka, Krzysztof Pielichowski, Thermal decomposition studies of bio-resourced polyamides by thermogravimetry and evolved gas analysis Thermochimica Acta, 612 (2015) 40-48

 • Agnieszka Opalinska, Iwona Malka, Wojciech Dzwolak, Tadeusz Chudoba, Adam Presz, Witold Lojkowski, Size dependent density of zirconia nanoparticles, Beilstein Journal of Nanotechnology, 6, (2015), 27-35;

 • Joachim Breternitz, Louis J. Farrugia, Agata Godula-Jopek, Sina Saremi-Yarahmadi, Iwona E. Malka, Tuan K. A. Hoangand Duncan H. Gregory; Reaction of [Ni(H2O)6](NO3)2 with gaseous NH3; crystal growth via in-situ solvation. Journal of Crystal Growth, 412(2015) 1–6,

 • Weronika Surmacz-Chwedoruk, Iwona Malka, Łukasz Bożycki, Hanna Nieznańska, Wojciech Dzwolak. On the heat stability of amyloid-based biological activity: insights from thermal degradation of insulin fibrils, PLOS ONE 9 (1) 2014 e86320 (1-7);

 • Bartłomiej Toroń, Marian Nowak, Mirosława Kępińska, Andrzej Grabowski, Janusz Szala, Piotr Szperlich, Iwona Malka, Tomasz Rzychoń; A new heterostructures fabrication technique and properties of produced SbSI/Sb2S3 heterostructures, Optics and Lasers in Engineering, 55(2014)232–236;

 • Iwona Malka and Jerzy Bystrzycki;The effect ofstorage time on thermal behavior of monocrystalline magnesium hydride with metal halide additives, Int. J. Hydrogen Energy, 2014 (39:7) 3352-3359;

 • Smolen D, Chudoba T, Malka I, Kedzierska A, Lojkowski W, Swieszkowski W, Kurzydlowski KJ, Kolodziejczyk-Mierzynska M, Lewandowska-Szumiel M; Highly biocompatible, nanocrystalline hydroxyapatite synthesized in a solvothermal process driven by high energy density microwave radiation. International Journal of Nanomedicine, 8 (2013) 653 – 668;

 • I.E. Malka, M. Pisarek, T. Czujko, J. Bystrzycki; A study of the ZrF4, NbF5, TaF5, and TiCl3 influences on the MgH2 sorption properties; Int. J. Hydrogen Energy,36 (2011) 12909- 12917;

 • Iwona E. Malka, Tomasz Czujko, Jerzy Bystrzycki, Leszek R. Jaroszewicz; The role of Mg2FeH6 formation on the hydrogenation properties of MgH2-FeFx composites; Central European Journal of Chemistry, 9(4) (2011) 701-705;

 • I.E. Malka, J. Bystrzycki, T. Płociński, T.Czujko; Microstructure and hydrogen storage capacity of magnesium hydride with zirconium and niobium fluoride additives after cycling loading; J. Alloys Compd., 509S (2011) S616– S620;

 • T. Czujko, Z. Zaranski, I.E. Malka, Z. Wronski; Composite behaviour of MgH2 and complex hydride mixtures; J. Alloys Compd. 509S (2011) S604– S607;

 • I.E. Malka, A. Błachowski, K. Ruebenbauer, J. Przewoźnik, J. Żukrowski, T. Czujko, J. Bystrzycki; Iron fluorides assisted dehydrogenation and hydrogenation of MgH2 studied by Mössbauer spectroscopy; J. Alloys Compd., 509 (2011) 5368–5372;

 • Zbigniew Zarański, Tomasz Czujko, Iwona Malka; MgH2 based composites with LiAlH4 and LiNH2 complex hydrides; Inżynieria Materiałowa, 3 (2010) 464-466;

 • I.E. Malka, T. Czujko,J. Bystrzycki; Catalytic effect of halide additives ball milled with magnesium hydride; Int. J. Hydrogen Energy, 35 (2010) 1706-1712;

 • Jerzy Bystrzycki, Marek Polanski, Iwona E. Malka and Aneta Komuda; Hydriding properties of Mg––Al––Zn quasicrystal powder produced by mechanical alloying; Z. Kristallogr. 224 (2009) 105–108;

 • Andrzej Gołdon, Iwona Malka, and Tadeusz Hofman; Densities and Excess Volumes of the 1-Chlorobutane + n-Hexane System at Temperatures from (283.15 to 333.15) K and Pressures from (0.1 to 35) MPa; J. Chem. Eng. Data 2008, 53,1039–1045;


Rozdziały w książkach i monografiach:

 • Denis Koltsov and Iwona Koltsov; Chapter 2.4 Application of nanomaterials to industry: How are nanomaterials used and what drives future application? “Metrology and Standarization of Nanomaterials” (Mansfield et al.) Wiley-VCH, w druku

 • Iwona Malka, Marcin Jurewicz, Anna Swiderska-Sroda, Joanna Sobczyk, Witold Łojkowski, Chapter 32: Guidelines for Safe Operation with Nanomaterials, "The Nano-Micro Interface II - Bridging the Micro and Nano Worlds" (Ed. H. Fecht) Wiley-VCH p.635-665; ISBN: 978-3-527-33633-3; http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-3527336338.html

 • Anna Świderska-Środa, Joanna Sobczyk, Iwona Malka; Safety as a key condition for the future development of nanotechnology: “Nanoparticles and Nanomaterials” Board of the Polish Society of Toxicology, Łódź 2013. Pages: 45-57