PL - Laboratorium Nanostruktur
Instytut Wysokich Ciśnień PAN
EN - Laboratory of Nanostructures
Institute of High Pressure Physics PAS  

Iwona Koltsov

 

Dr inż.

adiunkt

Zastępca Kierownika Laboratorium Nanostruktur

Specjalizacja:

 

Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, Wydziału Nowych Technologii i Chemii Wojskowej Akademii Technicznej w dziedzinie inżynierii materiałowej i Szkoły Głównej Handlowej w dziedzinie zarządzania.

 

Prace w komitetach naukowych:

 • Ekspert w dziedzinie charakteryzacji nanomateriałów (współautor międzynarodowego standardu do charakteryzacji nanomateriałów), przepisów prawnych (rozdziały w kilku książkach).
 • Członek Polskiego Towarzystwa Inżynierii Materiałowej (od 2008r.)
 • Ekspert ISO TC229 i CEN T352 ds. Nanotechnologii (od 2012r.) oraz Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (od 2012r.)
 • Ekspert Brytyjskiego Komitetu Normalizacyjnego (BSI TC194, NTI/1) (od 2014r);
 • Ekspert Scottish Hydrogen & Fuel Cell Association (SHFCA) (od 2014r);
 • Członek grupy CAG (Chairman Advisory Group) dla ISO TC229 (od 2014r.)
 • Ekspert Komisji Europejskiej w grupie zadaniowej Task Force- Characterization (od 2016r),

Główne kierunki pracy naukowej:

 • Obecnie kierownik projektu: „Wpływ wielkości ziaren na zakres temperatury tworzenia faz w układzie równowagi ZrO2-Al2O3” NCN-Sonata 6, 2014-2017, UMO-2013/11/D/ST8/03429.
 • Badania materiałów metodami analizy termicznej;
 • Charakteryzacja nanomateriałów;
 • Analiza składu chemicznego gazów wydzielanych podczas rozkładu temperaturowego próbki (QMS, FTIR);
 • Spektroskopia FTIR, Ramana;
 • Analiza wpływu nanocząstek na zdrowie ludzkie i środowisko;
 • Standaryzacja w obszarze nanomateriałów.

Doświadczenie naukowe:

Ponad 10 lat doświadczenia w pracy z różnymi nanomateriałami. Doświadczenie w obsłudze i analizie wyników: SEM, XRD, BET, MS FTIR, Raman, DSC, DTA, TG, STA, EGA; a także w obsłudze urządzeń i analizie wyników metodami: EPR, XPS, IPS, ball milling, PCT, TPD, Rubotherm, komory rękawicowe.

Doświadczenie zawodowe:

 • Adiunkt Laboratorium Nanostruktur IWC PAN (od 1.08.2015 do chwili obecnej)
 • Research Associate (05.2014-08.2015) - staż międzynarodowy na Uniwersytecie w Glasgow. School of Chemistry, College of Science & Engineering, University of Glasgow, UK
 • Doświadczenie w opiece nad studentami, prowadzeniu prac projektowych i inżynierskich (Glasgow). Doświadczenie w wystąpieniach zagranicznych, prowadzeniu szkoleń w języku angielskim (Glasgow).
 • Asystent Laboratorium Nanostruktur IWC PAN (02.2014 –07.2015).
 • Kierownik Techniczny, Z-ca Kierownika Jakości, Kierownik Pracowni Analizy Termicznej w certyfikowanym (ISO 17025) Laboratorium Nanostruktur (IWC PAN) (obowiązki dodatkowe) (2012-2014).
 • Fizyk (2011-2014) Laboratorium Nanostruktur.
 • Doświadczenie pedagogiczne (przeprowadzonych około 1800 godzin zajęć dydaktycznych dla studentów na różnych kierunkach studiów).
 • Asystent Naukowo-Dydaktyczny (2009-2013) Wojskowa Akademia Techniczna, WTC, KZMiT.

Nagrody i wyróżnienia:

 • Stypendium MNiSW 2017 dla wybitnych młodych naukowców
 • Stypendium za wyniki w nauce WAT (2008-2012)
 • Roczne stypendium finansowe dla wybitnych młodych naukowców, FNP - START 2013