Laboratorium Nanostruktur
Instytut Wysokich Ciśnień PAN
EN - Laboratory of Nanostructures
Institute of High Pressure Physics PAS  

Sylwia Dąbrowska

mgr inż.

 

Doktorantka na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej.

Absolwentka Politechniki Białostockiej na kierunkach: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Mechanika i Budowa Maszyn. Uczestniczka wymiany studenckiej na Wydziale Mechanicznym Czeskiego Uniwersytetu Technicznego w Pradze.

Kierunki pracy naukowej:

 • Degradacja polimerów i kompozytów polimerowo-ceramicznych, ocena i charakteryzacja produktów degradacji;
 • Mechaniczne wytwarzanie kompozytów z hydroksyapatytem, mielenie kriogeniczne, prasowanie izostatyczne na zimno i gorąco;
 • Wyznaczanie gęstości nanoproszków i ich kompozytów.

Konferencje:

 • Nano and Advanced Materials Workshop and Fair, NAMF 2013, 16-19 wrzesień 2013, Warszawa

  METODY ULTRADŹWIĘKOWEGO POKRYWANIA POLIMERÓW
  Wojciech Fidziukiewicz, Sylwia Dąbrowska, Jacek Wojnarowicz, Sylwia Kuśnieruk, Tadeusz Chudoba, Witold Łojkowski
 • The International Conference and Exhibition NANOTECH POLAND 2016, 22-25 czerwiec 2016, Poznań.

  THE DEGRADATION TESTS OF CERAMIC-POLYMER COMPOSITES WITH HYDROXYAPATITE IN A SIMULATED ENVIRONMENT.
  Sylwia Dąbrowska, Elżbieta Pietrzykowska, Roman Mukhovskyi, Agnieszka Omiotek, Tadeusz Chudoba, Janis Locs, Witold Łojkowski

  COMPOSITES WITH NANO HYDROXYAPATITE FOR ORTHOPEDIC IMPLANTS.
  Elżbieta Pietrzykowska, Roman Mukhovskyi, Maria Małysa, Sylwia Dąbrowska, Tadeusz Chudoba, Janis Locs, Witold Łojkowski
 • 4th International Conference on Nanotechnology in Medicine, 7-9 listopad 2016, Warszawa. DEGRADATION TEST OF POLYMER-HYDROXYAPATITE COMPOSITES IN A SIMULATED ENVIRONMENT.
  S. Dąbrowska, E. Pietrzykowska, R. Mukhovskyi, A. Chodara, T. Chudoba, J. Locs, W. Łojkowski

Projekty:

Współudział w projektach: GoIMPLANT M-Era.Net, SONOSCA M-Era.Net