Ta strona używa plików "cookies". Zablokuj je w przeglądarce jeśli nie chcesz aby były zapisywane na Twoim komputerze


Współpraca

Zapraszamy do współpracy w pracach badawczych oraz korzystania z naszych usług pomiarowych. Nasz zespół dysponuje ogromnym know-how, wiedzą i doświadczeniem, zarówno w działalności naukowej, konstrukcyjnej, pomiarowej, jak i projektowej. Laboratorium specjalizuje się w konstrukcji reaktorów do mikrofalowych syntez oraz charakteryzacji nanomateriałów.

Realizujemy projekty badawcze w zakresie syntezy nanoproszków, ich charakteryzacji oraz wytwarzania resorbowalnych implantów kostnych i sensorów; badamy także wpływ nanomateriałów na środowisko.

Poszerzamy naszą wiedzę, prowadząc projekty badawcze, dzięki czemu nieustannie doskonalimy też nasze technologie. Jesteśmy nastawieni na współpracę z przemysłem i zainteresowani wdrażaniem naszych technologii.  

Skonstruowane przez nas reaktory zostały odznaczone złotymi medalami:

    – MSS1 – na międzynarodowej wystawie w St. Petersburgu w 2010 roku,
    – MSS2 – na Międzynarodowych Targach Poznańskich, Innowacyjne Technologie – Maszyny Polska.

Posiadamy również szereg patentów na opracowane przez nas technologie, definiujących m.in.:

– sposób otrzymywania nanopłytek z syntetycznego hydroksyapatytu oraz nanoproszek zawierający nanopłytki z syntetycznego hydroksyapatytu

- Sposób wytwarzania implantów kostnych oraz implant kostny

- Sposób wytwarzania proszku tlenku cynku

- Przepust mikrofalowego zasilania reaktora  wysokociśnieniowego.

Laboratorium dysponuje nowoczesną aparaturą, dzięki której możemy dokonywać analizy morfologicznej nanoproszków, badać ich wielkość, skład fazowy, gęstość, powierzchnię właściwą czy napięcie powierzchniowe. Tym samym oferujemy możliwość charakteryzacji nanomateriałów na zlecenie. Świadczymy usługi na wysokim poziomie, czego dowodem jest wprowadzenie w Laboratorium Systemu Zarządzania Jakością, zgodnie z normą ISO 17025. Chętnie nawiążemy współpracę badawczą w dziedzinie nanotechnologii, związaną z jej rozwojem, jak i transferem naszej technologii do przemysłu.

Jesteśmy organizatorami corocznej konferencji NAMF, której celem jest promocja nowoczesnych technologii i innowacyjnych rozwiązań w przemyśle. Zależy nam na połączeniu przemysłu ze światem nauki. Stwarzamy zatem naukowcom możliwość prezentacji wyników swoich badań, promujemy, ujawniamy najnowsze trendy rozwoju w nanotechnologii i pokazujemy, jakie możliwości ulepszenia inżynierii materiałowej stwarza ta dziedzina nauki. Zachęcamy do czynnego udziału w konferencji w roli współorganizatorów, wystawców i prelegentów.

Jeśli są Państwo zainteresowani współpracą, zapraszamy do kontaktu z kierownikiem laboratorium, prof. Witoldem Łojkowskim. W celu skorzystania z naszych usług pomiarowych prosimy o kontakt z osobą bezpośrednio związaną z daną aparaturą.

Współpracujemy z jednostkami naukowymi:

  • Karlsruhe Institute of Technology (KIT)
  • Riga Technical University
  • Politechnika Warszawska
  • Politechnika Białostocka

 

W branży przemysłowej rozwijamy współpracę z:

  • ChM
  • Arso Polański
  • Ertec Poland
  • MASTERPRESS