Ta strona używa plików "cookies". Zablokuj je w przeglądarce jeśli nie chcesz aby były zapisywane na Twoim komputerze


mgr inż.

Jacek Wojnarowicz

 

 

 

 

 

Absolwent Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Krakowskiej.

Doktorant w Instytucie Wysokich Ciśnień PAN, gdzie pełni funkcje Kierownika ds. technicznych w Laboratorium Nanostruktur.

 • Wykonuje charakteryzację nanomateriałów metodami DLS, NTA, LDE, SMLS, analizę gęstości piknometrycznej, analizę powierzchni właściwej (BET).
 • Rozwija i bada metodę mikrofalowej syntezy hydro- oraz solwotermalnej.
 • Zajmuje się syntezą nano ZnO o kontrowanej wielkości cząstek.
 • Jest kierownikiem projektu naukowego Preludium 10, NCN, nr umowy: UMO-2015/19/N/ST5/03668.
 • Uczestnik grupy zadaniowej Komisji Europejskiej (Task Force) dla Safety.
 • Jest redaktorem naukowym w czasopiśmie Journal of Education & Technical Sciences, ISSN 2392-036X(online).
 • Uczestniczył w ponad 30 szkoleniach w kraju i zagranicą, dotyczących charakteryzacji nanomateriałów oraz wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.
 • Jest autorem licznych publikacji i rozdziałów książek.
 • Prowadzi także zajęcia laboratoryjne dla studentów z tematyki badawczej Nanomateriały.

Lista publikacji i rozdziałów książek:

>>>   ResearchGate

>>>   Google Scholar

>>>   Polska Bibliografia Naukowa

Wykaz ważniejszych odbytych ostatnio szkoleń:

 • Use of reference materials and the estimation of measurement uncertainty, Training course, JRC-IRMM, Gell, Belgia, 07-08.10.2015
 • Powder Characterisation and Dispersion: from nanometers to millimeters and from theory to practice, Competence center for materials science and technology, EPFL, Lozanna, Szwajcaria, 06-08.07.2015
 • Nadzorowanie wyposażenia kontrolno - pomiarowego w laboratorium fizykochemicznym, TQMsoft, Kraków, 20-21.04.2015
 • Metrologia – nadzorowanie wyposażenia pomiarowego w laboratoriach, PCA, Warszawa, 3-4.02.2015