Ta strona używa plików "cookies". Zablokuj je w przeglądarce jeśli nie chcesz aby były zapisywane na Twoim komputerze


dr inż.

Iwona Koltsov (Malka)

adiunkt

 

 

 Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, Wydziału Nowych Technologii i Chemii Wojskowej Akademii Technicznej w dziedzinie inżynierii materiałowej i Szkoły Głównej Handlowej w dziedzinie zarządzania.

Prace w komitetach naukowych:

 • Ekspert w dziedzinie charakteryzacji nanomateriałów (współautor międzynarodowego standardu do charakteryzacji nanomateriałów), przepisów prawnych (rozdziały w kilku książkach).
 • Członek Polskiego Towarzystwa Inżynierii Materiałowej (od 2008r.)
 • Ekspert ISO TC229 i CEN T352 ds. Nanotechnologii (od 2012r.) oraz Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (od 2012r.)
 • Ekspert Brytyjskiego Komitetu Normalizacyjnego (BSI TC194, NTI/1) (od 2014r);
 • Ekspert Scottish Hydrogen & Fuel Cell Association (SHFCA) (od 2014r);
 • Członek grupy CAG (Chairman Advisory Group) dla ISO TC229 (od 2014r.)
 • Ekspert Komisji Europejskiej w grupie zadaniowej Task Force- Characterization (od 2016r),

Główne kierunki pracy naukowej:

 • Obecnie kierownik projektu: „Wpływ wielkości ziaren na zakres temperatury tworzenia faz w układzie równowagi ZrO2-Al2O3” NCN-Sonata 6, 2014-2017, UMO-2013/11/D/ST8/03429.
 • Badania materiałów metodami analizy termicznej;
 • Charakteryzacja nanomateriałów;
 • Analiza składu chemicznego gazów wydzielanych podczas rozkładu temperaturowego próbki (QMS, FTIR);
 • Spektroskopia FTIR, Ramana;
 • Analiza wpływu nanocząstek  na zdrowie ludzkie i środowisko;
 • Standaryzacja w obszarze nanomateriałów.

Doświadczenie naukowe:

Ponad 10 lat doświadczenia w pracy z różnymi nanomateriałami. Doświadczenie w obsłudze i analizie wyników: SEM, XRD, BET, MS FTIR, Raman, DSC, DTA, TG, STA, EGA; a także w obsłudze urządzeń i analizie wyników metodami: EPR, XPS, IPS, ball milling, PCT, TPD, Rubotherm, komory rękawicowe.

Doświadczenie zawodowe:

 • Adiunkt Laboratorium Nanostruktur  IWC PAN (od 1.08.2015 do chwili obecnej)
 • Research Associate (05.2014-08.2015) - staż międzynarodowy na Uniwersytecie w Glasgow. School of Chemistry, College of Science & Engineering, University of Glasgow, UK
 • Doświadczenie w opiece nad studentami, prowadzeniu prac projektowych i inżynierskich (Glasgow). Doświadczenie w wystąpieniach zagranicznych, prowadzeniu szkoleń w języku angielskim (Glasgow).
 • Asystent Laboratorium Nanostruktur  IWC PAN (02.2014 –07.2015).
 • Kierownik Techniczny, Z-ca Kierownika Jakości, Kierownik Pracowni Analizy Termicznej w certyfikowanym (ISO 17025) Laboratorium Nanostruktur (IWC PAN) (obowiązki dodatkowe) (2012-2014).
 • Fizyk (2011-2014) Laboratorium Nanostruktur.
 • Doświadczenie pedagogiczne (przeprowadzonych około 1800 godzin zajęć dydaktycznych dla studentów na różnych kierunkach studiów).
 • Asystent Naukowo-Dydaktyczny (2009-2013) Wojskowa Akademia Techniczna, WTC, KZMiT.

Nagrody i wyróżnienia:

 • Stypendium za wyniki w nauce WAT (2008-2012)
 • Roczne stypendium finansowe dla wybitnych młodych naukowców, FNP  - START 2013

Publikacje:

 • Iwona E. Malka,Anna Danelska, Giora Kimmel, The Influence of Al2O3 Content on ZrO2-Al2O3 Nanocomposite Formation - The Comparison between Sol-Gel and Microwave Hydrothermal Methods, Materials Today: Proceedings, 10.1016/j.matpr.2016.06.018

 • Paczesny Jan; Wybranska Katarzyna; Niedziolka-Jonsson Joanna; Rozniecka Ewa; Wadowska Monika; Zawal Piotr; Malka Iwona; Dzięcielewski Igor; Prochowicz Daniel; Holyst Robert; Fialkowski Marcin; Semiconducting nanocomposite material fabricated via calcination of cellulose-based template for applications in electronics and electrochemistry, RSC Adv., 2015, 5, 64083

 • Joanna Pagacz, Agnieszka Leszczyńska, Michele Modesti, Carlo Boaretti, Martina Roso,  Iwona Malka, Krzysztof Pielichowski, Thermal decomposition studies of bio-resourced polyamides by  thermogravimetry and evolved gas analysis Thermochimica Acta, 612 (2015) 40-48

 • Agnieszka Opalinska, Iwona Malka, Wojciech Dzwolak, Tadeusz Chudoba, Adam Presz, Witold Lojkowski, Size dependent density of zirconia nanoparticles, Beilstein Journal of Nanotechnology, 6, (2015), 27-35;

 • Joachim Breternitz, Louis J. Farrugia, Agata Godula-Jopek, Sina Saremi-Yarahmadi, Iwona E. Malka, Tuan K. A. Hoangand Duncan H. Gregory; Reaction of [Ni(H2O)6](NO3)2 with gaseous NH3; crystal growth via in-situ solvation. Journal of Crystal Growth, 412(2015) 1–6,

 • Weronika Surmacz-Chwedoruk, Iwona Malka, Łukasz Bożycki, Hanna Nieznańska, Wojciech Dzwolak. On the heat stability of amyloid-based biological activity: insights from thermal degradation of insulin fibrils, PLOS ONE 9 (1) 2014 e86320 (1-7);

 • Bartłomiej Toroń, Marian Nowak, Mirosława Kępińska, Andrzej Grabowski, Janusz Szala, Piotr Szperlich, Iwona Malka, Tomasz Rzychoń; A new heterostructures fabrication technique and properties of produced SbSI/Sb2S3 heterostructures, Optics and Lasers in Engineering, 55(2014)232–236;

 • Iwona Malka and Jerzy Bystrzycki;The effect ofstorage time on thermal behavior of monocrystalline magnesium hydride with metal halide additives, Int. J. Hydrogen Energy, 2014 (39:7) 3352-3359;

 • Smolen D, Chudoba T, Malka I, Kedzierska A, Lojkowski W, Swieszkowski W, Kurzydlowski KJ, Kolodziejczyk-Mierzynska M, Lewandowska-Szumiel M; Highly biocompatible, nanocrystalline hydroxyapatite synthesized in a solvothermal process driven by high energy density microwave radiation. International Journal of Nanomedicine, 8 (2013) 653 – 668;

 • I.E. Malka, M. Pisarek, T. Czujko, J. Bystrzycki; A study of the ZrF4, NbF5, TaF5, and TiCl3 influences on the MgH2 sorption properties; Int. J. Hydrogen Energy,36 (2011) 12909- 12917;

 • Iwona E. Malka, Tomasz Czujko, Jerzy Bystrzycki, Leszek R. Jaroszewicz; The role of Mg2FeH6 formation on the hydrogenation properties of MgH2-FeFx composites; Central European Journal of Chemistry, 9(4) (2011) 701-705;

 • I.E. Malka, J. Bystrzycki, T. Płociński, T.Czujko; Microstructure and hydrogen storage capacity of magnesium hydride with zirconium and  niobium fluoride additives after cycling loading; J. Alloys Compd., 509S (2011) S616– S620;

 • T. Czujko, Z. Zaranski, I.E. Malka, Z. Wronski; Composite behaviour of MgH2 and complex hydride mixtures; J. Alloys Compd. 509S (2011) S604– S607;

 • I.E. Malka, A. Błachowski, K. Ruebenbauer, J. Przewoźnik, J. Żukrowski, T. Czujko,  J. Bystrzycki; Iron fluorides assisted dehydrogenation and hydrogenation of MgH2 studied by Mössbauer spectroscopy; J. Alloys Compd., 509 (2011) 5368–5372;

 • Zbigniew Zarański, Tomasz Czujko, Iwona Malka; MgH2 based composites with LiAlH4 and LiNH2 complex hydrides; Inżynieria Materiałowa, 3 (2010) 464-466;

 • I.E. Malka, T. Czujko,J. Bystrzycki; Catalytic effect of halide additives ball milled with magnesium hydride; Int. J. Hydrogen Energy, 35 (2010) 1706-1712;

 • Jerzy Bystrzycki, Marek Polanski, Iwona E. Malka and Aneta Komuda; Hydriding properties of Mg––Al––Zn quasicrystal powder produced by mechanical alloying; Z. Kristallogr. 224 (2009) 105–108;

 • Andrzej Gołdon, Iwona Malka, and Tadeusz Hofman; Densities and Excess Volumes of the 1-Chlorobutane + n-Hexane System at Temperatures from (283.15 to 333.15) K and Pressures from (0.1 to 35) MPa; J. Chem. Eng. Data 2008, 53,1039–1045;


Rozdziały w książkach i monografiach:

 • Denis Koltsov and Iwona Koltsov; Chapter 2.4 Application of nanomaterials to industry: How are nanomaterials used and what drives future application? “Metrology and Standarization of Nanomaterials” (Mansfield et al.) Wiley-VCH, w druku

 • Iwona Malka, Marcin Jurewicz, Anna Swiderska-Sroda, Joanna Sobczyk, Witold Łojkowski, Chapter 32: Guidelines for Safe Operation with Nanomaterials, "The Nano-Micro Interface II - Bridging the Micro and Nano Worlds" (Ed. H. Fecht) Wiley-VCH p.635-665; ISBN: 978-3-527-33633-3; http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-3527336338.html

 • Anna Świderska-Środa, Joanna Sobczyk, Iwona Malka; Safety as a key condition for the future development of nanotechnology: “Nanoparticles and Nanomaterials” Board of the Polish Society of Toxicology, Łódź 2013. Pages: 45-57