Ta strona używa plików "cookies". Zablokuj je w przeglądarce jeśli nie chcesz aby były zapisywane na Twoim komputerze


dr inż. Anna Świderska Środa

Specjalizacja: badanie luminescencji, termograwimetria

Publikacje i wystąpienia konferencyjne

  • HASYLAB Annual Report 2009, “Evolution of strains in TiN and AlN nanocrystals under high pressures upon heating”, S. Stelmakh, E. Grzanka, S. Gierlotka, A. Swiderska-Sroda, B. Palosz, J.F. Janik, M. Drygas, Ch. Lathe, 2009, autorów - 8, IWC-PAN 3.

  • HASYLAB Annual Report 2009, “In-situ investigations of infiltration processes in SiC-Al system with different surface state of ceramic nanopowder, realized in MAX80 cubic anvil press”, A. Swiderska-Sroda, E. Grzanka, S. Stelmakh, Ch. Lathe, 2009, autorów - 4, IWC-PAN 3.

  • HASYLAB Annual Report 2010, "Influence of surface modification of SiC nanopowder on infiltration processes in SiC-Al system", A. Swiderska-Sroda, S. Stelmakh, Ch. Lathe, 2010., autorów - 3, IWC PAN- 2.

  • Nanotechnologia.PL, seminarium towarzyszące E-MRS 2010 Fall Meeting, 14.09.2010, “Oferty nanoproszków – Laboratorium Nanostruktur, Instytut Wysokich Cisnień PAN”, A. Opalińska, A. Świderka-Środa, T. Chudoba, W. Łojkowski, książka abstraktów, str. 44. autorów - 4, IWC PAN- 4.

  • Nanotechnologia.PL, seminarium towarzyszące E-MRS 2010 Fall Meeting, 14.09.2010, “Procedury charakteryzacji nanoproszków”, A. Opalińska, A. Świderka-Środa, J. Mizeracki, A. Presz, T. Chudoba, W. Łojkowski, 2010, książka abstraktów, str. 44.
   autorów - 6, IWC PAN- 6.

  • HASYLAB Annual Report 2011, " In-situ investigations of SiC nanopowder infiltration with Al and Zn realized in MAX80 cubic anvil press ", A. Swiderska-Sroda, E. Grzanka, N. Herlin-Boime, Ch. Lathe, S. Stelmakh, 2011.,
   autorów - 5, IWC PAN- 3.

  • Functional Materiale & Nanotechnologies, konferencja, 05-08.04.2011 „Optical Oxygen Nano-sensor”, W. Lojkowski. A. Swiderska-Sroda, K. Galazka, T. Chudoba, A. Opalinka, K. Smits, L. Grigorjeva, D. Millers, C. Leonelli, 2011, książka abstraktów,
   autorów - 9, IWC PAN- 5.

Redakcja książki:

”Scenariusze rozwoju technologii nowoczesnych materiałów metalicznych, ceramicznych i kompozytowych”. B. Gambin, W. Łojkowski i A. Świderska – Środa.
Tom 1: „Raporty partnerów projektu”.
Tom 2: ”Metodyka, technologie, scenariusze, trendy”.
Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji –Tom I PIB, ISBN 978-83-7204-886-8 PIB, Tom II ISBN 978-83-7204-888-2 (2010).
Rozdział 11. Trendy rozwoju technologii zaawansowanych materiałów z obszaru projektu. W. Łojkowski, A. Świderska – Środa

Rozprawy naukowe: doktoraty, habilitacje

14.10.2000, Tytuł pracy doktorskiej obronionej na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej: „Wpływ warunków wytwarzania stopów na osnowie fazy międzymetalicznej Al3Ti na ich mikrostrukturę i wybrane właściwości”,
promotorami byli: prof. dr hab. inż. Jerzy W. Wyrzykowski, prof. dr hab. inż. Krzysztof J. Kurzydłowski


Patenty

Współtwórca patentu: „Sposób pomiaru zawartości tlenu w gazie”
zgłoszenie patentowe Nr -393942 z dnia 15.02.2011