Laboratorium Nanostruktur
Instytut Wysokich Ciśnień PAN
EN - Laboratory of Nanostructures
Institute of High Pressure Physics PAS  

Jan Mizeracki

 

- obsługa aparatury pomiarowej:

 

- administracja stroną internetową Laboratorium

www.labnano.pl

 

 

Współautorstwo w publikacjach:

  • Mechanism for sonocoating a polymer surface with nano-hydroxyapatite, ,B. Woźniak, U. Szałaj, A. Chodara, J. Mizeracki, M. Łojkowski, D. Myszka, W. Łojkowski, Materials Letters 249 (2019) 155-159. DOI: https://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.04.078

  • Thermal and physical properties of ZrO2-AlO(OH) nanopowders synthesised by microwave hydrothermal method. Czasopismo: Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. Iwona Koltsov, Marta Prześniak-Welenc, Jacek Wojnarowicz, Anna Rogowska, Jan Mizeracki, Maria Malysa, Giora Kimmel

  • Microwave solvothermal synthesis and characterization of manganese-doped ZnO nanoparticles. J Wojnarowicz, R Mukhovskyi, E Pietrzykowska, S Kusnieruk, J Mizeracki, ... Beilstein journal of nanotechnology 7, 721. 2016

  • Mikrofalowa solwotermalna synteza nanocząstek tlenku cynku domieszkowanego kobaltem. J Wojnarowicz, S Kuśnieruk, T Chudoba, J Mizeracki, W Łojkowski. Szkło i Ceramika 66 (3), 8--13. 2015

  • Lubkowski, K., Grzmil, B., Bartkowiak, A., Łojkowski, W., Mizeracki, J. Preparation of slow release fertilizers and their study [Preparatyka i badanie nawozów o spowolnionym uwalnianiu składników m ineralnych], (2010) Przemysl Chemiczny, 89 (4), pp. 468-471.

  • Sibera, D., Jędrzejewski, R., Mizeracki, J., Presz, A., Narkiewicz, U., Lojkowski, W. Synthesis and characterization of ZNO doped with fe2o 3- hydrothermal Synthesis and Calcination Process (2009) Acta Physica Polonica A, 116 (SUPPL.), pp. S133-S135.

  • Preparation of slow release fertilizers and their study. K Lubkowski, B Grzmil, A Bartkowiak, W Lojkowski, J Mizeracki. Przemysl Chemiczny 89 (4), 468-471. 2010