Laboratorium Nanostruktur
Instytut Wysokich Ciśnień PAN
EN - Laboratory of Nanostructures
Institute of High Pressure Physics PAS  

Agnieszka Chodara

mgr inż.

 

Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, kierunek: Technologia Chemiczna

Obecnie doktorantka i kierownik pracowni badania powierzchni właściwej metodą niskotemperaturowej adsorpcji azotu (BET) oraz pracowni pomiaru gęstości piknometrycznej metodą helową. Więcej informacji odnośnie metod pomiarowych w zakładce usługi.

Kierunki pracy naukowej:

  • hydrotermalna mikrofalowa synteza nanohydroksyapatytu z zastosowaniem mikrofalowego reaktora przepływowego MSS-2,
  • charakteryzacja nanoproszku dostępnymi w laboratorium metodami: analiza powierzchni właściwej(BET), analiza gęstości piknometrycznej. Analiza wyników pomiarów morfologii nanoproszku metodą SEM oraz pomiaru czystości fazowej metodą dyfrakcji rentgenowskiej;
  • badania rozpuszczalności hydroksyapatytu w warunkach pH i temperatury symulujących środowisko organizmu ludzkiego.

 

Dzięki technologii mikrofalowej potrafimy precyzyjnie kontrolować warunki reakcji, dzięki czemu otrzymujemy nanoproszek o ściśle kontrolowanym rozmiarze ziarna. Produkujemy 6 Typów krystalicznego czysto fazowego nanohydroksyapatytu (GoHAP™) o średnim rozmiarze ziarna w granicach 7-47nm . Zapraszamy do zapoznania się z ofertą nanoproszku.

 

Ostatnio odbyte szkolenia:

  • System zarządzania jakością w laboratorium ISO 17025:2005, TUV SUD Polska, Poznań,1.06.2016r.
  • Narzędzia statystyczne w laboratorium, sterowanie jakością badań, BNT-Sigma, Warszawa, 5.05.2016r.
  • Analizatory Zetasizer i NanoSight w pomiarach wielkości cząstek, Malvern, Warszawa, Polska, 15-16.03.2016r.

Publikacje i wystąpienia konferencyjne:

  • D. Gładka, A. Omiotek, P, Gosiewska, N. Langwald, Z. Florjanczyk, P. Kubisa, T. Biedroń, E. Zygadło-Monikowska, Lithium polymer electrolytes containing oligomeric imidazolium ionic liquids, Polym. Int. 2016; 65: 963–969
  • NanoTech Poland International Conference & Exhibition, 22-25th June 2016, Poznań Hydrothermal microwave synthesis and characterization of crystalline nanohydroxyapatite.
  • I Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców "Azymut 2015",17.06.2015, Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny. Elektrolity polimerowe z udziałem boranowych cieczy jonowych.
  • 65th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry, 31 August - 5 September, 2014, Lausanne, Switzerland. Lithium Polymer Electrolytes with imidazolium ionic liquids.

Projekty:

Współudział w projekcie GoIMPLANT M-Era.Net