Laboratorium Nanostruktur
Instytut Wysokich Ciśnień PAN
EN - Laboratory of Nanostructures
Institute of High Pressure Physics PAS  

mgr inż.

 

Kierunki pracy naukowej:

 • Projektowanie i wytwarzanie materiałów kompozytowych o osnowie z nanokrystalicznego hydroksyapatytu wzmacnianych włóknami polimerowymi, w szczególności włóknami polimerów naturalnych, np. jedwabiu. Ocena możliwości zastosowania badanych materiałów jako implanty kostne.
 • Badania nad wytwarzaniem kompozytowych materiałów ceramicznych na bazie Al2O3 i ZrO2 : metody zagęszczania i spiekania
 • Charakteryzacja materiałów (proszków oraz próbek litych): badania mechaniczne, badania gęstości i porowatości, analiza wyników badania morfologii za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego

Doświadczenie zawodowe:

 • Od 2016 roku doktorantka Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej
 • Od 2016 roku asystent w Laboratorium Nanostruktur IWC PAN

Ostatnio odbyte szkolenia:

 • “Szkolenie podstawowe w zakresie obsługi aparatu TurbiscanLabExpert”, Warszawa, 21.09.2016
 • „Wymagania normy PN EN ISO 13485:2012 w zintegrowanym Systemie Zarządzania”, Warszawa, 24-25.09.2016
 • „Obsługa stacji roboczej OptiMax”, Warszawa, 25.11.2016
 • „Theoretical and Practical Aspects of Surface and Interfacial Tension Measurements, Foam Characterization, Contact Angle Measurements and Surface Free Energy Calculation, Kraków, 21-22.02.2017
 • “Mikroskopia z cyfrową analizą obrazu w badaniach materiałowych”, Warszawa, 9.02.2017
 • „Podstawy reometrii, obsługi i praktycznego wykorzystania wiskozymetrów standardowych Brookfield w badaniu własności reologicznych oraz poprawnego opracowania metod pomiarowych”, Warszawa 2.03.2017
 • „CCMX Advanced Course: Field- and Pressure-assisted Sintering: from Powders through Theory to Materials Applications”, Lozanna – Szwajcaria, 12-14.06.2017

Wystąpienia konferencyjne:

 • M. Małysa, T. Chudoba, E. Pietrzykowska, S. Dąbrowska, A. Chodara, R. Mukhovskyi, W. Łojkowski: Investigating the possibility of manufacturing the composite from nanocrystalline hydroxyapatite and silk fibers and study of its selected properties; COST MP1301 NEWGEN “Biomaterials for Dental and Orthopedic Applications”, Cluj Napoca, Rumunia, 13-15.03.2017
 • M. Małysa, T. Chudoba, E. Pietrzykowska, S. Dąbrowska, A. Chodara, R. Mukhovskyi, W. Łojkowski: Investigating the possibility of manufacturing the composite from nanocrystalline hydroxyapatite and silk fibers and study of its selected properties, 6th European Young Engineers Conference, Warszawa, 24-26.04.2017
 • M. Małysa, T. Chudoba, E. Pietrzykowska, S. Dąbrowska, A. Chodara, R. Mukhovskyi, W. Łojkowski: Zbadanie możliwości wytworzenia kompozytu z nanokrystalicznego hydroksyapatytu i włókien jedwabiu naturalnego oraz badanie jego wybranych właściwości, NanoBioMateriały, Toruń, 29-31.05.2017
 • I. Koltsov, M. Małysa, J. Wojnarowicz, A. Rogowska, G. Kimmel, W. Łojkowski: The effect of Al2O3 addition on ZrO2-Al2O3 nanoceramics formation and their properties, NanoTech France 2017 - Conference and Exhibition, Paryż, Francja, 28-30.06.2017
 • M. Małysa, I. Koltsov, J. Mizeracki, W. Łojkowski: Struktura spieków otrzymanych z nanoproszków ZrO2 - Al2O3 wytworzonych za pomocą mikrofalowej syntezy hydrotermalnej, 45 Szkoła Inżynierii Materiałowej, Rytro, 26-29.09.2017

Publikacje:

 • M. Małysa, I. Koltsov, J. Mizeracki, W. Łojkowski: Struktura spieków otrzymanych z nanoproszków ZrO2 - Al2O3 wytworzonych za pomocą mikrofalowej syntezy hydrotermalnej. Prace Szkoły Inżynierii Materiałowej. Materiały konferencyjne. (2017). 231-236

Patenty:

 • M. Małysa, T. Chudoba, E. Pietrzykowska, A. Chodara, W. Łojkowski, J. Kropiwnicki, M. Charkiewicz: Zgłoszenie patentowe P.420762, „Sposób wytwarzania kompozytowych implantów kostnych, sposób wytwarzania sproszkowanego surowca na kompozytowe implanty kostne, sproszkowany surowiec na implanty kostne i kompozytowy implant kostny” (2017)

Projekty:

 • Współudział w projekcie GoIMPLANT M-Era.Net „Odporny na pękanie, wytrzymały, resorbowalny implant ortopedyczny – GoIMPLANT” (2015-2016)
 • Współudział w projekcie „Sonata 6” „Wpływ wielkości ziaren na zakres temperatury tworzenia faz w układzie równowagi ZrO2-Al2O3” (2017-obecnie)