Ta strona używa plików "cookies". Zablokuj je w przeglądarce jeśli nie chcesz aby były zapisywane na Twoim komputerze


Turbiscan LAB

Badanie stabilizacji zawiesin, emulsji, aerozoli i pian

 

TURBISCAN - służy do szybkiej oceny stabilności zawiesin, emulsji aerozoli i pian, bez potrzeby rozcieńczania ich.

Podczas pomiaru wykrywane są takie procesy jak: sedymentacja, śmietankowanie, flokulacja, koalescencja, separacja i wydzielanie faz.

Szybkość pomiaru jest 20-50 razy większa od metod tradycyjnych, co znacznie przyśpiesza czas tworzenia nowych formuł i wykonywania testów starzeniowych.

 

Pomiar polega na skanowaniu próbki pulsującym żródłem świata bliskiej podczerwieni. Wyniki zbierane są za pomocą dwóch detektorów :

  • detektora transmisyjnego zbierającego światło przechodzące przez próbkę
  • detektora wstecznie rozpraszającego wychwytującego światło wstecznie odbite.

Odczyt jest robiony co 40 µm. Jako wynik otrzymujemy: profil homogeniczności, koncentrację cząstek i średnią średnicę cząstek w badanej próbce. Wyniki przedstawione są na krzywej pokazującej procentowy udział światła przechodzącego i wstecznie rozproszonego w funkcji wysokości fiolki (w mm).  Zbierane dane wzdłuż fiolki z zaprogramowaną częstotliwością, dają nałożene na siebie kolejno stany badanej substancji, charakteryzując stabilność produktu.

Link do strony producenta   >>>