Ta strona używa plików "cookies". Zablokuj je w przeglądarce jeśli nie chcesz aby były zapisywane na Twoim komputerze


System DSC-TG, spektometry QMS i FTIR

aparat sTA 449 F1 Jupiter®

 

Jednoczesna analiza termiczna (STA) stanowiąca metodę termograwimetrii (Thermogravimetry- TG) i skaningowej kalorymetrii różnicowej (Differential Scanning Calorimetry- DSC). Metoda umożliwia analizę gazów wydzielanych z próbki podczas pomiaru poprzez zastosowanie spektometru podczerwieni z transformacją Fouriera (FTIR) i spektometru masowego (QMS).

Analizator termiczny połączony ze spektrometrem QMS i FTIR

 

 

 

Posiadamy urządzenie STA 449 F1 Jupiter® firmy Netzsch z dwoma piecami (SiC i stalowy) umożliwiającymi analizę próbki w różnych zakresach temperatury. Jeden zakres znajduje się od -150 do 1000°C, a drugi od temperatury pokojowej do 1500°C.

Urządzenie umożliwia wykonywanie analiz szerokiej gamy materiałów takich jak: ceramika, metale, materiały biologiczne, tworzywa sztuczne czy kompozyty, a także dokonania pomiarów efektów cieplnych: przemian fazowych I i II rzędu, reakcji chemicznych (oraz wyznaczanie parametrów kinetycznych reakcji). Dzięki bardzo korzystnym parametrom technicznym oraz zastosowaniu urządzeń peryferyjnych pozwala na kompleksową analizę badanego materiału. Możliwe jest stosowanie gazów zapewniających atmosferę zarówno utleniającą jak i redukującą.

Strona producenta z opisem produktu:

https://www.netzsch-thermal-analysis.com/pl/produkty-rozwiazania/jednoczesna-analiza-termiczna/sta-449-f1-jupiter/

Termograwimetria (TG) to metoda umożliwia rejestrowanie zmiany masy próbki podczas ogrzewania.

Skaningowa Kalorymetria Różnicowa (DSC) jest techniką, w której mierzy się zmiany różnicy strumienia ciepła powstającego między próbką badaną i referencyjną w trakcie programu temperaturowego.

Spektrometr podczerwieni z transformacją Fouriera (FTIR) posiadamy urządzenie firmy Bruker model Tensor 27. Spektrometr wykorzystywany in situ wraz z STA rejestruje  widma wydzielanych związków gazowych podczas ogrzewania próbki. Wyniki są zbierane w postaci mapy 3D, z której można wyeksportować pojedyncze widmo.

Przykład mapy 3D (rozkład kwasu cytrynowego) rejestrowanej przez urządzenie z odpowiadającym przemianom sygnałem DSC.

 

 

 

Przykład analizy TG-FTIR.

 

 

 

Dodatkowo, program do obróbki wyników pozwala na jednoczesne nałożenie w skali czasu (lub temperatury) wyników STA i FTIR (w postaci Gram Schmidt). Spektrometr pracuje w zakresie średniej podczerwieni.

Spektrometr FTIR z celą do analizy gazów współpracujących  z STA

 

 

 

 

Nasz spektrometr może badać nie tylko gazy, ale też próbki stałe i ciekłe za pomocą posiadanej przystawki ATR (Attenuated Total Reflectance  Bruker, model Platinium ATR-Einheit A 255). Wykorzystuje ona zjawisko osłabionego całkowitego odbicia promieniowania IR.

Przystawka ATR

 

 

 

 

 

 Kwadrupolowy spektrometr masowy (Quadrupole Mass Spectrometer: QMS)  firmy Netzsch model QMS 403 C Aëolos. Spektrometr wykorzystywany jest do analizy in situ gazowych produktów desorpcji/rozkładu próbek badanych w STA. Urządzenie rejestruje jony w zakresie 2 do 300 amu.

Link do strony producenta z opisem produktu:

https://www.netzsch-thermal-analysis.com/pl/produkty-rozwiazania/analiza-wydzielanych-gazow/qms-403-d-aeolos/