Ta strona używa plików "cookies". Zablokuj je w przeglądarce jeśli nie chcesz aby były zapisywane na Twoim komputerze


Analizator powierzchni właściwej

Micromeritics, model Gemini 2360

Pomiar powierzchni właściwej

Pomiary powierzchni właściwej wykonujemy analizatorem powierzchni f-my Micromeritics Gemini2360. Aparat ten pozwala na wyznaczenie izotermy adsorpcji w zakresie ciśnień względnych P/Po od 0 do 1 atm. (maksymalnie do 250 punktów pomiarowych). Konstrukcja aparatu dzięki pracy na 2 identycznych naczyniach pomiarowych (z próbką i pustym) eliminuje błąd wywołany adsorpcją do ścianek naczynia, co jest istotne zwłaszcza dla próbek o małej powierzchni właściwej.

Link do strony producenta   >>>

Jako wynik pomiaru oprogramowanie podaje:

  • powierzchnię właściwą odpowiadającą modelowi Langmuir’a
  • powierzchnię właściwą odpowiadającą modelowi BET, jedno i wielopunktową

Standartowo pracujemy z azotem (adsorbat). Przygotowanie próbek (desorpcja) wykonywane jest  przez podgrzewanie w przepływie helu (stacja desorpcyjna Micromeritics FlowPrep 060).

UWAGA: aparat Gemini 2360 nie umożliwia pomiarów powierzchni właściwej próbek niestabilnych w próżni.